Snøskredvarsel for Voss søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor utløps og utløsningsområder. Faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til økt snøsmelting og økende vanninnhold i snøen. Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Høyt til fjells der det fremdeles er lagdeling i snøen, vil smeltevann kunne hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som graden av vannmetning og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, og da spesielt glideskred, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging. Opphopning av vann i snødekket kan føre til blå laguner som gjør snødekket svært ustabilt. Dette kan føre til sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt selv om det er enkelte islag i snødekket. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-800 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skvaler.
Ved Voss har det blitt observert mange glidesprekker den siste tiden.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
6 °C til 16 °C på 1100 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
6 °C til 16 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Aurland

Snø

29.05.2020 kl. 13:22

1410 moh

oormasen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Flakskred i vestvendt heng på Vardafjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Nordsiden av Vardafjellet. Flakskred, trolig utløst av skavlbrudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Fast og fint føre om morgenen kl 10.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Sydvendt heng, 1400m. Øvre 60cm har stort sett grovkornet våt og løs snø, med flere delvis inntakte skarelag. Neste 60cm er fuktig, fast og mer finkornet. Inntakt skarelag på ca 1m dyp. Bunnen av gropa, ca 125cm, har et solid islag. Samlet snødybde her: 200cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Snøprofil i samme heng, men 1000moh. Her er snødekket gjennomgående fuktig, fast, temmelig finkornet, og uten skarelag før på ca 1m dyp.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s Nydelig.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Våt Skare i morges. Bar godt på 700m kl 10, innover mot Breidalen.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen dagsferske. Trolig fra i går eller onsdag.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lite aktivitet i dag, stille i fjellet til nå. Men aktiviteten kan nok øke utover ettermiddagen.

Snøprofil

ObsID: 237392

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org