Snøskredvarsel for Voss fredag 29.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperaturer og sol vil svekke snødekket. Naturlig utløste skred kan forekomme selv høyt til fjells. Vær obs på faren for glideskred og skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer også om natten svekker snødekket. Selv om snødekket i utgangspunktet drenerer smeltetvannet godt, vil stigende temperaturer og økende sol innstråling øke vanninnholdet i snøen. Områder høyt til fjells som enda ikke har vært utsatt for massivt mildvær vil være mest utsatt, særlig på ettermiddagen når dagen er på det varmeste. Naturlig utløste flakskred kan ventes der smeltevann hoper seg opp over skarelag. Stigende temperaturer selv høy til fjells, øker sannsynligheten for at det kan løsne glideskred. Vær også obs på faren for skavlbrudd når skavler svekkes av varmen.
Snødekket er preget av at det begynner å bli vår. I lavere fjellområder er snøen smelteomvandlet og grovkornet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt selv om det er enkelte islag i snødekket. Høyt til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha samlet seg over islag der snødekket er tykt.
Ved Voss er det observert sigesprekker som øker i størrelse for hver dag som går.
Snøgrensen ligger på 500-800 moh, fra 500 moh er det for eksempel skiføre i Jordalen. Det er generelt mye snø i regionen og det er store skavler i flere himmelretninger.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
2 °C til 13 °C på 1100 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Aurland

Snø

29.05.2020 kl. 13:22

1410 moh

oormasen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Flakskred i vestvendt heng på Vardafjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Nordsiden av Vardafjellet. Flakskred, trolig utløst av skavlbrudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Fast og fint føre om morgenen kl 10.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Sydvendt heng, 1400m. Øvre 60cm har stort sett grovkornet våt og løs snø, med flere delvis inntakte skarelag. Neste 60cm er fuktig, fast og mer finkornet. Inntakt skarelag på ca 1m dyp. Bunnen av gropa, ca 125cm, har et solid islag. Samlet snødybde her: 200cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Snøprofil i samme heng, men 1000moh. Her er snødekket gjennomgående fuktig, fast, temmelig finkornet, og uten skarelag før på ca 1m dyp.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Våt Skare i morges. Bar godt på 700m kl 10, innover mot Breidalen.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen dagsferske. Trolig fra i går eller onsdag.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s Nydelig.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lite aktivitet i dag, stille i fjellet til nå. Men aktiviteten kan nok øke utover ettermiddagen.

Snøprofil

ObsID: 237392

Voss / Voss

Snø

26.05.2020 kl. 20:59

776 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Denne sigesprekka har vært i sakte utvikling sida tidlig mars. Nå er elva komme i dagen og understøtta er vekk, så nå kjem ho nok snart.
ObsID: 237069

Voss / Voss

Snø

26.05.2020 kl. 20:55

983 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Faretegn

Ferske sprekker Stor sigesprekk i østvendt skavl (10? m høy). Har sege ut i ettermiddag.

ObsID: 237068

Voss / Voss

Snø

26.05.2020 kl. 17:23

1015 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Utsikt sørover mot Vetlefjellet. Tungt vær i fjellet i dag!
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Utsikt mot Jordalen frå like under toppen på Øyastølsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Svært mykje snø i botn av Berdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Mange stader var det ikkje råd å finne fast grunn med søkestange. Det vil seie at det er over 3 meter snø!
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Ikkje mykje som tyder på vår i Berdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste tida har det gradvis vorte varmare og i dag var det +4°C på 1000 moh oppunder Øyastølsfjellet. Det har ikkje vore nattefrost den siste tida. Snødekket består av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag. Snødekket "heng ikkje saman" og er utan spenningar. Det verkar som snødekket drenerer godt ut vatnet. Svært mykje snø i fjellet for tida. Våte laussnøskred, glideskred og skavlbrudd er gjeldande skredproblem. Det er meldt varmare vær til helge. Dette vil auke faren for skred Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Snødekket består av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag. Snødekket er isotermt og det smeltar godt for tida. Svært mykje snø i fjella kring Jordalen: Frå om lag 500 moh er det samanhengande snødekke. På innmarka ved Nosi er det om lag 75cm snø. I botn av Berdalen er det om lag 1,5 meter på flatmark. Over 1000 moh opp mot Øyastølsfjellet er det om lag 2,5m på flatmark. Store skavlar i fleire himmelretning.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Vær

Yr 4 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ut over dagen har det gradvis vorte lågare skydekke og toppane forsvann tilslutt i skyene. Det byrja også å yre etter kvart. 4C på 1000 moh.

ObsID: 237056

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org