Snøskredvarsel for Voss onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt kjøligere vær og nattefrost i fjellet vil midlertidig bremse snøsmeltingen i høyfjellet. Samtidig vil nedbør som regn i lavere fjellområder øke vanninnholdet i snøen som igjen øker faren for glideskred. Med liten utstråling på grunn av mye skyer er det trolig bare de øverste centimetrene som vil fryse til, og det vil fremdeles være lett å løse ut skred der snøoverflaten er myk. Det er mange og store skavler i fjellet. Vær obs på faren for skavlbrudd og glideskred.
Snødekket er preget av mildvær og nedbør som har kommet som regn. Snøen er grovkornet og gjennomgående vått, enkelte steder er det skare og islag i snødekket. Snøgrensen ligger på 600-800 moh. Det er generelt mye snø i regionen og det er store skavler mot nord og øst.
Det er observert en del våte skred de siste dagene, både våte løssnøskred og glideskred.
På målestasjonen Myrkdalen - Vetlebotn (750 moh) midt i skisenteret i Myrkdalen var det 3,3 plussgrader på det kaldeste natt til tirsdag.
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

26.05.2020 kl. 20:59

776 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Denne sigesprekka har vært i sakte utvikling sida tidlig mars. Nå er elva komme i dagen og understøtta er vekk, så nå kjem ho nok snart.
ObsID: 237069

Voss / Voss

Snø

26.05.2020 kl. 20:55

983 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Faretegn

Ferske sprekker Stor sigesprekk i østvendt skavl (10? m høy). Har sege ut i ettermiddag.

ObsID: 237068

Voss / Voss

Snø

26.05.2020 kl. 17:23

1015 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Utsikt sørover mot Vetlefjellet. Tungt vær i fjellet i dag!
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Utsikt mot Jordalen frå like under toppen på Øyastølsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Svært mykje snø i botn av Berdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Mange stader var det ikkje råd å finne fast grunn med søkestange. Det vil seie at det er over 3 meter snø!
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Ikkje mykje som tyder på vår i Berdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Snødekket består av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag. Snødekket er isotermt og det smeltar godt for tida. Svært mykje snø i fjella kring Jordalen: Frå om lag 500 moh er det samanhengande snødekke. På innmarka ved Nosi er det om lag 75cm snø. I botn av Berdalen er det om lag 1,5 meter på flatmark. Over 1000 moh opp mot Øyastølsfjellet er det om lag 2,5m på flatmark. Store skavlar i fleire himmelretning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste tida har det gradvis vorte varmare og i dag var det +4°C på 1000 moh oppunder Øyastølsfjellet. Det har ikkje vore nattefrost den siste tida. Snødekket består av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag. Snødekket "heng ikkje saman" og er utan spenningar. Det verkar som snødekket drenerer godt ut vatnet. Svært mykje snø i fjellet for tida. Våte laussnøskred, glideskred og skavlbrudd er gjeldande skredproblem. Det er meldt varmare vær til helge. Dette vil auke faren for skred Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Vær

Yr 4 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ut over dagen har det gradvis vorte lågare skydekke og toppane forsvann tilslutt i skyene. Det byrja også å yre etter kvart. 4C på 1000 moh.

ObsID: 237056

Voss / Voss

Snø

25.05.2020 kl. 15:38

1180 moh

Kroken (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kroken Kommentar:  Store skavler over Finnbujuvet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kroken Kommentar:  Flere løssnøskred inne i Finnbujuvet

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 236971

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org