Snøskredvarsel for Voss torsdag 07.05.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker og skavler. Vær også forsiktig i bratte heng hvis sola får tak utover dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemene endres lite torsdag. Det er våt snø som er problemet, enten der overflata blir våt utover dagen grunnet sol og/eller temperaturstigning eller at hele snødekket glir på glatt fjell. Glideskred kan bli middels store og er vanskelig å forutse, men håndteres enklest ved å unngå terreng under glidesprekker. Våte skred i overflata kan løsne både naturlig og av skiløperere, men de fleste skred ventes å være små (str. 1). Mange steder kan skavler være svært store. Vær forsiktig ved ferdsel langs rygger og på topper.
Snøoverflaten preges av nedbør fra torsdag som er ulikt påvirka av sola de siste dagene. Under nysnøen er snødekket smelteomvandlet til ca. 1000 moh, høyere i bratt solvendt terreng. Høyt til fjells og i skyggefulle områder finnes det fremdeles finkornet og lagdelt snø. Snøgrensa trekker seg stadig oppover fjellsidene, men i høyfjellet er det fortsatt mye snø for årstiden. Det er store skavler flere steder.
Observert str.2 glideskred i Stordalen i Stølsheimen tirsdag.
Observasjoner fra Stølsheimen tirsdag forteller at snødekket er smelteomdannet med flere bærende skarelag.
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

07.05.2020 kl. 10:18

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabile forhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mykje det samme været. Meldt litt nedbør i form av snø i fjellet..

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 233939

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

06.05.2020 kl. 15:51

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kald og stabilt. .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233850

Voss / Fv 54442 Krokavatnet

Snø

05.05.2020 kl. 19:26

778 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snødekket består stort sett av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Store skavlar over skredpunktet skredpunktet Krokavatnet 2. Det var også observert sprekker i bakkant av skavlane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Store skavlar med overheng ved skredpunktet Krokavatnet 7
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Tilskyande utover dagen, spørs om det kjem regn til kvelden?
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Store Skavlar over skredpunkte Krokavatnet 6(Ura). Her er vegen lagt lite gunstig med tanke på utløpslengde av snøskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skavlar over skredpunktet Krokavatnet 7. Her er det kun eit kort strekke av vegen som er plasser svært ugunstig med tanke på utløpslengde.
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Dette skredproblemet er truleg treffande for varslingsregionen sett under eitt men det vart ikkje observert ferske laussnøskred i stordalen i dag.

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Glideskred er dominerande skredproblem i Stordalen i dag. Snødekket sklir gjerne der det er sva eller bratte grasbakkar.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 550 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Siste døgn er det kome eit par cm nysnø utan vind. Snødekke i området kring Stordalen består for hovudsakleg av smelteformer i kombinasjon med islag. Dette er i utgangspunktet eit stabilt snødekke. Det er mange skavlar hovudsakleg i nordleg og vestleg sektor. Mange av desse skavlane har store overheng og er ustabile.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Frå morgonen av var det sol frå skyfri himmel og heilt vindstille. Det har komme om lag 2 cm nysnø i natt. Utover dagen vart det gradvis tilskyande frå vest og svak vind(3m/s). 4,4C på 800 moh ved Krokavatnet.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket består for det meste av grove smelteformer og lag med massiv is. Dette er generelt eit stabilt snødekke utan spenningar. Glideskred og skavlbrudd er dominerande skredproblem i området kring Stordalen. Desse skredproblema er vanskelege å forutsi men generelt er det gunstig med nattefrost og låge temperaturar på dagtid. Generelt er det liten utbredelse på desse skredproblema og i kombinasjon med skredstr. 2 vert dette fg. 1. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Det vart observert ferske glideskred som truleg er gått etter nysnøen som kom i natt.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm/0 mm W, 10 cm 1F MFcr 3 mm/0 mm M-W, 40 cm 4F/1F MF 2 mm/0 mm M-W, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 39 cm P MF 3 mm/0 mm M, 85 cm 1F MFcr 3 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 54 cm 1F/P MF 4 mm/0 mm M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 170 cm, 0 °C @ 190 cm, 0 °C @ 210 cm, 0 °C @ 225 cm

ObsID: 233768

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org