Snøskredvarsel for Voss mandag 20.01.2020

4
Stor
Publisert:

Værskifte! Naturlig utløste skred ventes pga. temperaturstigning og regn. Fokksnøproblem høyt til fjells. Hold deg unna skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør i kombinasjon med mildvær vil trolig føre til våte naturlige skred. I de høyeste fjellområdene der nedbøren kommer som snø, vil det være lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Det er lokale forskjeller på hvor mye snø det ligger i terrenget, og hvor mye nysnø og regn som kommer. Derfor vil også skredfaren variere i regionen.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa.
Fredag ble det på Vikafjellet observert et middels stort skred (str.2) i nordøstvendt heng på 800 moh.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

19.01.2020 kl. 14:36

902 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Skredfarevurdering

Det er danna seg store skavlar mot aust og nord. Ser nokre mindre skred i bratt terreng under skavlane. Observasjon frå stove glaset. Mildværet mandag vil også føre til svekking av skavlane som er danna den siste veka. Skavlnedfall kan også medvirke til utløysing av flakskred.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store skavlar mot øst og nord, heilt ned i øvre del av tregrensa.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere str 1

ObsID: 207749

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

19.01.2020 kl. 13:14

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv241 Gudvangen - Bakka,

ObsID: 207729

Voss / Voss

Snø

18.01.2020 kl. 11:58

939 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ over 700 moh Kjem mykje snø no ilag med vind. Ligg allerede mykje snjo over ca 800 moh. Bygger på no utover dagen

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig fokksnø , litt tør/fuktig nysnø på toppen. Fint skiføre, lugger ikkje

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → Bygevær med tåke.

Tester

ECTN25@30cmQ2 God

ECTN21@15cmQ2 God Nedføyka nysnø

LBT@63cmQ2 Måtte mykje kraft til!

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D-M, 0,5 cm P MFcr D-M, 2 cm 4F-1F MF 2 mm M, 2 cm 1F MF 2 mm M, 0,5 cm P MFcr M, 1,5 cm 4F DF 1 mm M, 14 cm 1F RG 1 mm M, 5 cm 1F-P MF 2 mm M, 2 cm P-K MFcr/IF M, 2 cm P MF 2 mm M, 1 cm P MFcr 2 mm M, 2 cm 1F MFcl 2 mm M, 1 cm P MFcr M, 2 cm P MF 2 mm M, 31 cm 1F-P MF M, 6 cm 4F FCxr 3 mm M-W -1,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Øverste fokksnøen løsner lett. Resten sitt godt saman

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207540

Voss / Voss

Snø

18.01.2020 kl. 10:17

912 moh

KnutH@obskorps (***)

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Regn nede på voss.snø frå ca 750 moh. Dårlig sikt, tåke. Bygevær med snø og ca 7-10 m/s vind her på 900moh. Nysnøen og den litt eldre fokksnøen er fuktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø i le heng. Tørr til moist her på ca 900 moh

ObsID: 207518

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

18.01.2020 kl. 07:58

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har våre mykje vind og nedbør. Temperaturstigning siste dagene. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen har sett seg, synkende temperatur. .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207494

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

17.01.2020 kl. 14:09

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 14:14 (+01:00) - 16. jan 14:14 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv241 Gudvangen - Bakka,

ObsID: 207427

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 11:19

562 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 11:26 (+01:00) - 16. jan 11:26 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Rv13 Nobbi - Vik, Har snøa og blese siste dagene. Temperaturstigning siste dagen

ObsID: 207385

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org