Snøskredvarsel for Voss lørdag 18.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, feks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind vil fortsette å bygge opp ferske fokksnøflak i leområder. I områder som får mest snø, vil skredfaren bli størst. Det vil være lett å løse ut skred i denne snøen. I lavere områder hvor nedbøren kommer som regn, kan ikke noen våte skred utelukkes.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget i le og samlet snø.
Fredag ble det på Vikafjellet observert et middels stort skred (str.2) i nordøstvendt heng på 800 moh.
Mye nedbør har gitt stor mengde nysnø i høyden. Under snøgrensa, der nedbøren har kommet som regn har snødekket vært svært fuktig, og mindre våt skred er observert (torsdag).
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til lørdag.
Skyet.
Gradvis lavere snøgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

18.01.2020 kl. 11:58

939 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D-M, 0,5 cm P MFcr D-M, 2 cm 4F-1F MF 2 mm M, 2 cm 1F MF 2 mm M, 0,5 cm P MFcr M, 1,5 cm 4F DF 1 mm M, 14 cm 1F RG 1 mm M, 5 cm 1F-P MF 2 mm M, 2 cm P-K MFcr/IF M, 2 cm P MF 2 mm M, 1 cm P MFcr 2 mm M, 2 cm 1F MFcl 2 mm M, 1 cm P MFcr M, 2 cm P MF 2 mm M, 31 cm 1F-P MF M, 6 cm 4F FCxr 3 mm M-W -1,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Øverste fokksnøen løsner lett. Resten sitt godt saman

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig fokksnø , litt tør/fuktig nysnø på toppen. Fint skiføre, lugger ikkje

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → Bygevær med tåke.

Tester

ECTN25@30cmQ2 God

ECTN21@15cmQ2 God Nedføyka nysnø

LBT@63cmQ2 Måtte mykje kraft til!

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ over 700 moh Kjem mykje snø no ilag med vind. Ligg allerede mykje snjo over ca 800 moh. Bygger på no utover dagen

ObsID: 207540

Voss / Voss

Snø

18.01.2020 kl. 10:17

912 moh

KnutH@obskorps (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø i le heng. Tørr til moist her på ca 900 moh

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Regn nede på voss.snø frå ca 750 moh. Dårlig sikt, tåke. Bygevær med snø og ca 7-10 m/s vind her på 900moh. Nysnøen og den litt eldre fokksnøen er fuktig

ObsID: 207518

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

18.01.2020 kl. 07:58

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har våre mykje vind og nedbør. Temperaturstigning siste dagene. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen har sett seg, synkende temperatur. .

ObsID: 207494

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

17.01.2020 kl. 14:09

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 14:14 (+01:00) - 16. jan 14:14 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv241 Gudvangen - Bakka,

ObsID: 207427

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 11:19

562 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 11:26 (+01:00) - 16. jan 11:26 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Rv13 Nobbi - Vik, Har snøa og blese siste dagene. Temperaturstigning siste dagen

ObsID: 207385

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 19:01

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

16. jan 19:01 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 208996

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 19:01

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

16. jan 19:01 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 208997

Voss / Voss

Snø

16.01.2020 kl. 11:18

706 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@VestlandFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Dreneringsriller på overflata
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snøprofil

25 cm 4F RG 2 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F MF 3 mm/0 mm M, 77 cm 1F MF 2 mm/0 mm Snøprofil grav på 950 moh. oppunder berdalsleitet.

Faretegn

Mye vann i snøen Det er observert fleire "blå lagunar" på flate områder. dette kan indikera fare for sørpeskred

Mye vann i snøen Under 800 moh. er det svært mykje vatn i nysnøen som kom i går. Det renner fritt vatn ut av dreneringsrillene

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh Det er observert nokre våte laussnøskred i svært bratt terreng oppunder Nons-hovden og under Nosafjellet.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Meget våt Under 800 moh er snødekket prega av store mengder nedbør som regn på dags gammal nysnø(om lag 50 cm på 600 moh.). Det er tydlege dreneringsriller på overflata. I desse rillene er det sørpe og det renner frittt vatn ut. Over 800 moh. har det ikkje kome regn men nedbør som snø. Snødekket tørrare og det er stor transport av fokksnø til leheng. Snødekket vekslar mellom sastrugi og store mengder avsatt snø i leheng. Ved 900 moh. er overflata moist

Vær

Sludd 1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer 1 C i botn av berdalen i dagtidleg. Nedbøren vesklar mellom regn og snø. Det bles svært godt frå sør inn dalen. Det sluddar opp til om lag 800 moh. over dette snør det.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store mengder nedbør som regn på dags gammal nysnø har ført til mykje fritt vatn i snødekket under 800 moh. Det er fare for våte laussnøskred samt sørpeskred. Over 800 moh er det svært stor transport av fokksnø til leheng. Sjiktovergangar i fokksnø er gjeldande skredproblem der. Det er sansynleg med natrleg utløyste tørre flakskred. Gunstig temperatur med truleg kun få minusgrader heilt til topps på fjella i Voss vil føre til rask stabilisering i fokksnøen Det er meldt fleire rundar med nedbør og regn høgt til fjells. Dette vil føre til vedvarande skredfare. Varslet faregrad er riktig Saknar fokus på store nedbørsmengdene som regn i nysnø. Våte laussnsøkred og sørpeskred bør inn som skredproblem.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh I bratt terreng under 900 moh er det observert fleire våte laussnøskred i bratt terreng

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Over 900 moh er det stor transport av fokksnø til leheng. Her kan det være svært mykje snø innblåst og det er sannsynlig med naturleg utløyste tørre flakskred

ObsID: 207220

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 10:53

21 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

16. jan 10:53 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 208998

Voss / Nautgrovi

Snø

16.01.2020 kl. 09:31

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

16. jan 09:31 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 41 sekunder.

ObsID: 207206

Voss / Voss

Snø

16.01.2020 kl. 09:26

82 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@VestlandFK

Vær

Regn 4,5 °C 0 m/s 100% skyer Regn høgt til fjells og mildt på Voss.

ObsID: 207199

Voss / Nautgrovi

Snø

16.01.2020 kl. 02:30

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

16. jan 02:30 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 19 sekunder.

ObsID: 207161

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 14:11

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og snø gir auka skredfare. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kraftig vind, nedbør i form av snø i fjellet og regn i låglandet.

ObsID: 207099

Voss / Alver

Snø

15.01.2020 kl. 11:03

391 moh

Øivind@NorskLuftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Tatt mot NV fra posisjon.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Snøfokk over terreng og ut fra små topper

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vindtransport av snø. Tydelige skavler i leformasjoner.

Vær

Snø -1 °C 20 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær med snø og hagl. Ekstra vind i forbindelse med bygene.

ObsID: 207037

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org