Snøskredvarsel for Voss fredag 17.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø pga vinden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv med relativt gunstige temperaturer, så vil fokksnøflakene fra onsdag fortsatt være ustabile. Fortsatt stiv kuling fra sør og nysnø fornyer skredproblemet i leheng i høyfjellet. I lavlandet ventes ikke våte skred ettersom intensiteten på nedbøren ventes å minke og snødekket har vært gjennom en god runde med regn.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget i le og samlet snø.
Det er observert flere mindre våte skred på onsdag, der nedbøren kom som regn. Det har ikke vært sikt til å se skredaktivitet i høyfjellet.
Flere målinger viser over 30 mm nedbør siste døgn fram til torsdag morgen i regionen, stedvis også over 40 mm.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

17.01.2020 kl. 14:09

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 14:14 (+01:00) - 16. jan 14:14 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv241 Gudvangen - Bakka,

ObsID: 207427

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 11:19

562 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 11:26 (+01:00) - 16. jan 11:26 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Rv13 Nobbi - Vik, Har snøa og blese siste dagene. Temperaturstigning siste dagen

ObsID: 207385

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 19:01

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

16. jan 19:01 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 208996

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 19:01

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

16. jan 19:01 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 208997

Voss / Voss

Snø

16.01.2020 kl. 11:18

706 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@VestlandFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Dreneringsriller på overflata
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Meget våt Under 800 moh er snødekket prega av store mengder nedbør som regn på dags gammal nysnø(om lag 50 cm på 600 moh.). Det er tydlege dreneringsriller på overflata. I desse rillene er det sørpe og det renner frittt vatn ut. Over 800 moh. har det ikkje kome regn men nedbør som snø. Snødekket tørrare og det er stor transport av fokksnø til leheng. Snødekket vekslar mellom sastrugi og store mengder avsatt snø i leheng. Ved 900 moh. er overflata moist

Vær

Sludd 1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer 1 C i botn av berdalen i dagtidleg. Nedbøren vesklar mellom regn og snø. Det bles svært godt frå sør inn dalen. Det sluddar opp til om lag 800 moh. over dette snør det.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store mengder nedbør som regn på dags gammal nysnø har ført til mykje fritt vatn i snødekket under 800 moh. Det er fare for våte laussnøskred samt sørpeskred. Over 800 moh er det svært stor transport av fokksnø til leheng. Sjiktovergangar i fokksnø er gjeldande skredproblem der. Det er sansynleg med natrleg utløyste tørre flakskred. Gunstig temperatur med truleg kun få minusgrader heilt til topps på fjella i Voss vil føre til rask stabilisering i fokksnøen Det er meldt fleire rundar med nedbør og regn høgt til fjells. Dette vil føre til vedvarande skredfare. Varslet faregrad er riktig Saknar fokus på store nedbørsmengdene som regn i nysnø. Våte laussnsøkred og sørpeskred bør inn som skredproblem.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh I bratt terreng under 900 moh er det observert fleire våte laussnøskred i bratt terreng

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Over 900 moh er det stor transport av fokksnø til leheng. Her kan det være svært mykje snø innblåst og det er sannsynlig med naturleg utløyste tørre flakskred

Faretegn

Mye vann i snøen Det er observert fleire "blå lagunar" på flate områder. dette kan indikera fare for sørpeskred

Mye vann i snøen Under 800 moh. er det svært mykje vatn i nysnøen som kom i går. Det renner fritt vatn ut av dreneringsrillene

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh Det er observert nokre våte laussnøskred i svært bratt terreng oppunder Nons-hovden og under Nosafjellet.

Snøprofil

25 cm 4F RG 2 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F MF 3 mm/0 mm M, 77 cm 1F MF 2 mm/0 mm Snøprofil grav på 950 moh. oppunder berdalsleitet.

ObsID: 207220

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 10:53

21 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

16. jan 10:53 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 208998

Voss / Nautgrovi

Snø

16.01.2020 kl. 09:31

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

16. jan 09:31 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 41 sekunder.

ObsID: 207206

Voss / Voss

Snø

16.01.2020 kl. 09:26

82 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@VestlandFK

Vær

Regn 4,5 °C 0 m/s 100% skyer Regn høgt til fjells og mildt på Voss.

ObsID: 207199

Voss / Nautgrovi

Snø

16.01.2020 kl. 02:30

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

16. jan 02:30 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 19 sekunder.

ObsID: 207161

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 14:11

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og snø gir auka skredfare. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kraftig vind, nedbør i form av snø i fjellet og regn i låglandet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 207099

Voss / Alver

Snø

15.01.2020 kl. 11:03

391 moh

Øivind@NorskLuftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Tatt mot NV fra posisjon.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Snøfokk over terreng og ut fra små topper

Vær

Snø -1 °C 20 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær med snø og hagl. Ekstra vind i forbindelse med bygene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vindtransport av snø. Tydelige skavler i leformasjoner.

ObsID: 207037

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.01.2020 kl. 16:43

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og snø aukar skredfaren. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kraftig vind og nedbør i form av snø i fjellet, og regn i låglandet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 206926

Voss / Voss

Snø

14.01.2020 kl. 13:26

686 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Våt løssnø Fuktig Litt fuktig på toppen opp til tregrensa

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 95% skyer Bygevær, regna nede ved vegen på Engjaland. Snør her oppi tregrensa

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 0 grader og tung snø. Snør kraftig. Bygevær

ObsID: 206896

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org