Snøskredvarsel for Voss fredag 10.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vindforhold og kaldare luft gir den ferskaste fokksnøen tid til stabilisering. Eldre fokksnø har stabilisert seg mykje etter gunstige temperaturar siste døgna. Vindauke mot kvelden vil flytte snø og fornye skredproblemet med fersk fokksnø i leomåder.
Det er varierande snødekke. Kraftig vind og snø har har lagt opp store fonner med fokksnø i leområder. Ryggar og ope terreng er blåst ned til gammalt snødekke. Snøen ligg ujamnt fordelt i austvendt terreng.
Tidlegare observerte svake lag av kantkorn er dekt av bærande lag også på dei høgaste toppane, så dei er lite aktuelle som skredproblem.
Torsdag har det lagt seg tildels mykje nysnø over regionen.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Skyet.
Synkende temperatur om ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

10.01.2020 kl. 15:50

1123 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 4 cm P MF 1 mm/2 mm D, 1 cm K/I MFcr/IF 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF 1 mm/2 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm P MF 2 mm/0 mm D, 4 cm 1F MF 2 mm/0 mm D, 48 cm P MF 1 mm/0 mm M, 4 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm M -7,9 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm Start av rim dannelse på toppen. Ligg mykje ubunden snø rundtom oppå knallhardt skarelag. Mulig det har begynt noko oppbyggande kant dannelse over skaren. Løsna litt i dette laget rett over skaren på LBT. Alt anna sitt som sement.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Rim oppå 4F Rgfx(eller RG). Ligg jevnt 5 til 10 cm med fjørlett snø oppå knallhard skare. Avblåst på toppar. Ligg ubunden snø på vatn, flater, flott skiføre, raskt og lett.

Vær

-7 °C 1 m/s fra V → 10% skyer Klart og fint. Kald, litt trekk.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 206427

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.01.2020 kl. 10:51

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind i fjellet, men kaldt og stabilt ellers. Kan vere fare for pålagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Har meldt mykje nedbør i form av snø og kraftig vind neste døgn.

ObsID: 206363

Voss / Vaksdal

Snø

09.01.2020 kl. 12:29

883 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Lite snø i skogen ved Gullbrå ved ca 600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunket Storesvada har mindre snø enn normalt og utgjer ingen fare for vegen.

Tester

ECTX God Ingen respons på stabilitetstest

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Siste døgns nedbør er i liten grad påverka av vind ved Gullbrå og få av lehenga er lasta på nytt. Det gamle snødekket er stabilisert av mildværet. Det er truleg av snødekket kan vera meir påverka av vind om ein kjem høgre opp enn det eg har vore i dag. Eg var til om lag 900moh.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm/0 mm M, 19 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm M, 1 cm F PPgp 2 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F MF/FCxr 2 mm/0 mm M, 78 cm 1F MF 1 mm/0 mm W Den "gamle snøpakka" er stabilisert etter fleire rundar med mildvær i seinare tid. Det er mykje funktigheit i snøpakka som kan føre til oppbyggande omvandling om ein skulle få ein ny kulde periode.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Siste døgn har det kome om lag 10 cm med nysnø utan særleg påverkning av vind. Generelt i Eksingedalenen er det mindre snø enn normalt. Under 200 moh er det bart. På flatmark på Gullbrå er det om lag 70cm snø men snømengda aukar raskt di høgre ein kjem. Over tregrensa er snødekket avblåst og det er tilnærma bart på ryggar og haugar. I leområde er det metervis med snø. Mildværet dei siste dagar har smelteomvandla og stabilisert den gamle snøpakka. Klarte ikkje å finne kantkorn i botn av snøpakka som eg har gjort ved tidlegare observasjonar i regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste døgns nedbør er i liten grad påverka av vind og det har i liten grad vore transport til leområder. Gunstige temperaturar med -1,0 på 900moh. har også bidratt til rask stailisering av nysnøen. Laurdag(11.01) er det meldt ny runde med nedbør, kraftig vind og temperaturstigning.Dette vil truleg føre til auka skredfare Varslet faregrad er for høy For området kring Gullbrå(Eksingedalen) er skredvarslet for høgt, grunna siste døgns nedbør har kome utan vind.

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer Utover dagen har det byrja å snøa på Gullbrå. Vindstille sjølv på toppen av Kyrafjellet på 900moh. -1,0C

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i dag og ingen skredaktivitet observert

ObsID: 206250

Voss / Vaksdal

Snø

09.01.2020 kl. 10:24

580 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV

Vær

Snø 2 °C 0 m/s fra N ↓ 100% skyer Lett snøvær på Gullbrå i dag. Det er kome ca 10 cm nysnø i løpet av natte. Generelt er det mindre snø en vanlig på gullbrå.

ObsID: 206217

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

07.01.2020 kl. 14:04

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forventer auka fare utover kvelden . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Aukande vin og nedbør utover kvelden og natta.

ObsID: 205996

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org