Snøskredvarsel for Voss tirsdag 31.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå sørvest og litt ny nedbør vil legge opp ferske fokksnøflak i nordaustlege leområder. Det vil òg ligge eldre store flak i aust som vil trenge tid på å stabilisere seg. Det er mykje vatn i snøen som treng tid på å drenere seg so ein kan framleis vente seg nokre våte skredtypar i låglandet.
Det har vore mykje nedbør siste døgnet, enkelte stadar over 100 mm (~1m snø). Over 900 moh har sterk vind frå sørvest gitt stor transportert snø inn i nordaustlege leheng i høgda. Det er dog generelt mindre snø enn normalt i regionen, og lite under 700 moh,
Det har vore observert svakt lag kantkorn ved bakken, men utbreiinga av dette etter siste dagers mildveir og nedbør er førebels ukjent.
Der er måndag observert eit sørpeskred i sør for Rjoandieggi i Voss, som indikerar at det er mykje vatn i snøen.
40 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til mandag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.
Litt stigende temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

31.12.2019 kl. 12:47

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Var vore mildt og mykje vind. Mykje nedbør i form av regn.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Veret roar seg, samt at teperaturane går ned..

ObsID: 204964

Voss / Voss

Snø

30.12.2019 kl. 11:20

932 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Gått over 3 m høy levee.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Startpunkt ca 900 moh. Merk bærende snøoverflate.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Ljosandgrovi. Skred i begge bekkene har startet uavhengig av hverandre.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  CTE1 @40 on FCxr 2mm
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  CTN og LBT. Til brudd i telehivet i grusen som er underlaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  HS 50 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 0 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Synkende temperatur merkes ved at det fryser på i snøoverflaten mens jeg var til fjells.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Over 1100 moh

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sørpeskred I høgdeintervallet mellom kote 700-1000.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Synkende temperatur gir påfrysning av overflaten over ca 800 moh. Det er snøgrense og nedbør som snø i kombinasjon med vind vil danne tørre fokksnøflak i høyfjellet. Vi er vel over kneika hva angår våte skred, men det er nok fortsatt vann i snøen i høyden som trenger tid på å drenere ut. Sørpeskred av middels str flere steder som har startet rundt kote 900. Det har vært betydelig smelting høyt til fjells. Lite sikt i høyfjellet og vurdering er basert på obs opp til 1000 moh. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Dette vil være hovedskredproblem fra nå og utover i døgnet med synkende temp.

Ulykke/hendelse

Sørpeskredet har gått natt til i dag. Snø Påvirket ingenting Annet

Tester

LBT@50cmQ3 Samme sted som de andre.

CTN God Samme sted som de to foregående.

CTE10@40cmQ2 God

CTE1@40cmQ1 God

Skredaktivitet

30. des. 0-6 (+01:00) Sørpeskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 700 moh Sørpeskred observert i Raundalens sør og nordside.

Snøprofil

0,5 cm F PP 1 mm W, 1 cm P MFcr W, 10 cm 4F MF 1 mm W, 26 cm 1F MF 1 mm W, 2 cm K MFcr W, 1 cm 1F FCxr/MFcl W Fikk CTE1 Q1 på dette laget. Klarte ikke å reprodusere resultatet., 4 cm P MFcr W, 5 cm 4F MFpc/FCxr 2 mm/2 mm V 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm 4 tester knyttet til snøprofilen 930 moh, sørøst leheng.

Skredhendelse

30. des 04:00 (+01:00) Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 953 moh og sluttet på 722 moh I renne eller forsenkning Ljosandgrovi

ObsID: 204844

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.12.2019 kl. 09:56

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje regn og mildt ver.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uveret held fram med mykje vind og regn.

ObsID: 204803

Voss / Voss

Snø

30.12.2019 kl. 09:35

541 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Bilde fra Raundalsvegen tatt mot sør. Trollabotn og Rastaklov.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Bilde fra veg mot sør. I bildet er Svedene og nordøstsida på Skorafjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Snødekke på åpen mark i Raundalen 550 moh.

Vær

Yr 3 °C 100% skyer Lettere vær akkurat nå, mellom bygene. Det har pessregna i natt, men det roa seg i 08-tida i dag. 5-6 plussgrader på Vangen, 3 grader i Raundalen.

Snødekke

Meget våt Rygger og konvekser er avsmeltet. Det har lagt seg et lite lag sludd/våtsnø fom 1100.

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er flatt lys og ikke lett å se skredaktivitet i høyfjellet fra lavlandet.

ObsID: 204798

Voss / Voss

Snø

30.12.2019 kl. 00:01

472 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Vær

Regn Mye regn siste 24 timer helt til topps i Myrkdalen

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye regn i hele Myrkdalen hele siste døgnet. Regn opp til minst 1350moh. På dagtid.

ObsID: 204790

Voss / Vaksdal

Snø

29.12.2019 kl. 16:38

724 moh

OleBjorsvik (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Jevnt brudd. Men seigt og måtte til med mye kraft: Legge kroppsvekt på spaden og brekke ut. Hverken dette eller andre lag inne i snøen samlet vann på denne lokasjonen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Fra hoveddelen av snølaget. Øverste 20 cm gav lavere verdi bare pga av at det fortsatt inneholdt mye luft.

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Uvanlig tett og sammenhengende regn.

Snødekke

130 cm totalt Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Meget våt Øverst et 20 cm lag med knyttneve fasthet. Meget våt. 45% vann "på vekt" pga luft i snøen. Ned til bunnen; finger eller blyant-fast. 70-100% fuktighet. Kompresjonstest med spade: Ikke brudd. -- Med stor kraft kan man brekke ut et lag nede nede på 1 m. Bruddflate Q1 eller Q2, men seig å brekke ut. Ikke oppsamling av vann på bruddflaten. Mot bakken. Avrundede, våte, sammensmeltede krystaller. Typisk 4mm.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Uvanlig stor vannføring i bekker og mindre elver. I 700 moh kommer flatere partier opp gjennom snøen som ett blått bånd. (Større elver er breddfulle, men ikke "uvanlig" enda.)

ObsID: 204776

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.12.2019 kl. 11:13

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Veret har slege om. Mykje nedbør i form av regn og milde temperaturar.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mykje nedbør og milde temperaturar.

ObsID: 204688

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.12.2019 kl. 11:41

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Veret som var meldt har ikkje treft så hardt som først meldt. Ein del vind i fjellet med lette snøbyger. Forsatt rimeleg kaldt.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Veret skal auke i form av vind, samt at temoeraturen skal gå opp og nedbøren kan gå over til regn..

ObsID: 204586

Voss / Nautgrovi

Snø

28.12.2019 kl. 07:47

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

28. des 07:47 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 31 sekunder.

ObsID: 204523

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org