Snøskredvarsel for Voss tirsdag 17.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg ferske og eldre nysnøflak i høgda som vil trenge tid på å stabilisere seg. Det er òg vedvarande svake lag av kantkorn og begerkrystallar som kan påvirkast. Vêr spesielt merksam der snødekket er tynt, slik som mot kuler og ryggar.
Nedbør og vind siste døgnet har lagt opp snø i søraustlege leområder. Snødekket ber generelt preg av kraftig vind siste perioden med avblesne ryggar og mykje snø i typiske leformasjonar. I låglandet er snødekket i stor grad påvirka av varme og fuktigheit.
Det finst eit svakt lag kantkorn og stadvis beger ved bakken, og der er observasjonar på at laget kan vere aktivt, Spesielt i område med tynnare snødekke (50-80 cm). Her er laget betre utvikla og enklare å påvirke.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

17.12.2019 kl. 19:48

660 moh

VegardVB (**)

Snødekke

35-40 cm laussnø som jamnt vart meir kompakt lenger ned i snødekket. Laussnø låg oppå eit skarelag på omlag 5-7 cm tjukk

ObsID: 203555

Voss / Voss

Snø

17.12.2019 kl. 11:09

716 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snøprofil

17 cm F PP 2 mm/0 mm M, 16 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 18 cm P RG 1 mm/0 mm M, 16 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 1 cm 1F MFcr 2 mm/0 mm, 19 cm F FC/DH 2 mm/0 mm M-W

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Ved bakken er det godt utvikla lag med kantkorn/beger som er fuktig. Det er eit skarelag over laget med kant som verkar stabiliserande.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh Det mest framtredande skredproblemet er sjiktovergangar i fokksnøen. Det er helst over tregrensa at dette problemet er gjeldande. Grunna milde temperaturar med -2C på 900 moh. vil fokksnøen stabilviserast raskt.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra SV ↗ 90% skyer I dag har det stort sett vore opphaldsvær med gløtt av sol innimellom. Over tregrensa blas det godt(8m/s) frå sør. Under tregrensa i berdalen var det tilnærma vindstille

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag. Ingen skredaktivitet observert.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 40 moh. Snøgrense på 40 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I botn av berdalen er det kome ca 20 cm tørr nysnø. Svakt drag i lufta men det ser ut som det bles godt på toppane med stor transport av snø til leheng i nordlig sektor.

Faretegn

Ferske sprekker I leheng der det er fersk innblåsen fokksnø får ein skytande sprekker på om lag 2 meter. Sprekkene går på sjiktovergangar i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter nattens snøfall er gjeldande skredproblem sjiktovergangar i fokksnøen hovudsaklig over tregrensa der vinden har tatt godt. Dette skredproblemet har begrensa utbreiing. Milde temperaturar med -2C på 900 moh vil føre til rask stabilisering av fokksnøen. I botn av snødekket er det fortsatt beger/kant men byrjar å bli djupt begravd og vanskelig å påverke. Ytterligare er det eit skarelag over laget med kant som verkar armernade på snødekket. Onsdag og torsdag er det meldt noko nedbør i kombinasjon med vind. Dette vil føre til større utbreiing på skredproblemet og dermed høgare faregrad. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 203347

Voss / Voss

Snø

17.12.2019 kl. 10:26

712 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV

Vær

Snø 2 °C 0 m/s 80% skyer I løpet av natte har det kome ca 10cm nysnø ved nosen i jordalen. Vindstille og -2c. Skydekket er i ferd med å sprekke opp.

ObsID: 203328

Voss / Voss

Snø

16.12.2019 kl. 16:50

918 moh

VegardVB (**)

Notater

Gjekk inn Kyraldsdalen. 10-15 cm turr nysnø oppå ein regnskare som var omlag 0,5-1 cm tjukk. Regnskaren var opp til 933 moh

ObsID: 203401

Voss / Voss

Snø

16.12.2019 kl. 12:46

704 moh

oormasen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  oormasen

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 70% skyer Bygevær nå, tett snøvær i morges. God sikt i fjellet utenom byger, trolig lite snøfokk.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 202260

Voss / Voss

Snø

15.12.2019 kl. 11:59

956 moh

Christophe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christophe Kommentar:  Rundt 900moh. Bærende skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christophe Kommentar:  Under tregrense (rundt 800moh). Ikke bærende skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Christophe

Snødekke

Skare var ikke bærende under skogsgrense (800moh) og er bærende over skogsgrense.

ObsID: 202149

Voss / Voss

Snø

15.12.2019 kl. 11:36

797 moh

Christophe (Ukjent)

Snødekke

Skare Kraftig avblåst snø til hard skare (nesten isete) på hver konveks. Fersk nysnø (fra i natt eller i går) i grop. Tungt pudder under skare.

ObsID: 202141

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org