Snøskredvarsel for Voss tirsdag 10.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Skred kan løysast ut både naturleg og av skiløpar. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av tekniske utfordringer hos NVE er varslene kun basert på et fåtall observasjoner og på et generelt dårlige datagrunnlag enn vanlig. Aukande vind frå søraust og nysnø vil gi auka vindtransport av snø over i leområder i fjellet utover ettermiddagen og kvelden. Den harde vinden kan rive opp snødekke med mjukare snø og gjere pålagringa i leområder større. Det finnes et vedvarende svakt lag ved bakken som kan påvirkes der snødekket er tynt. Utover kvelden og natten kan det være forhold for naturlig utløste skred..
Fersk fokksnø av ulik hardheit og mengde preger snødekket i høgda. Djupare i snødekket er det fuktig og delvis smelteformer av ulik hardheit, og det kan være aktivt kantkorn i dei høgaste områda på fjellet. Lågare i fjellet er snødekket meir varmepåvirka.
Det er observert svakt lag av kantkorn nede ved bakken, trolig må man over 1000 moh for at det skal ha overlevd mildværet.
Det er meldt inn et skiløperutløst skred i Myrkdalen mandag.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 - 25 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøst sterk kuling i utsatte områder mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.12.2019 kl. 12:28

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). stabilt kaldt vær og lite vind siste 24t. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mykje vind, mildvær og mykje nedbør komande døgn.

ObsID: 201474

Voss / Voss

Snø

09.12.2019 kl. 13:54

964 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Skredhendelse

9. des 13:43 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 80 m bred bruddkant Leområder Løyst av skiløper. Ingen begravd.

ObsID: 201350

Voss / Aurland

Snø

09.12.2019 kl. 13:45

1243 moh

Njål@SVV (*****)

Faretegn

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Bildet illustrerer snødekkestabiliteten opplevd gjennom helgen og frem til idag mandag, i fjellet mellom Upsete og Vassfjøra. Det ble fredag opplevd mer enn 10 massive drønn av en gruppe på 11 personer. Det virker som de største drønnene kommer etter at et skispor blir kompaktert av flere personer. Altså til dels stor tilleggsbelastning. Drønn var mest fremtredende mellom 900 og 1100 m o.h., hvor snødekket var som tynnest. Lørdag ble det opplevd flere massive drønn, og gruppen fjernutløste 2 stk skred størrelse 2, muligens størrelse 3. Begge skred gikk tydelig til bunns i snødekket, bruddkant ble observert til å være mer enn 3 meter og høyde over havet var mellom 1300 og 1400 m o.h. Søndag var det ikke observasjoner pga SV kuling og kraftig snøfall. Stor pålagring i NV heng i løpet av søndag. Mandag snudde vinden til nordlig retning og de første timene av dagen blåste det kraftig opp i stiv kuling. Mye snø ble flyttet ut i ca sørlig sektor. Det ble observert flere naturlig utløste skred i dag, som har gått i helgen. Et som har gått til bunns i snødekket. Oppsummert er det i høyfjellet over ca 900 m o.h. mulig å fjernutløse skred på svært lang avstand med stor tilleggsbelastning. Dog kan man løse med liten tilleggsbelastning på de rette stedene hvor snødekket er tynt. Skred går til bunns i snødekket og kan bli store. Jeg har aldri opplevd så god bruddforplantningsevne på beger i bunn av snødekket. Ei heller at det har vært så lett å løse ut. Skredproblemet vil vedvare. Observasjonene bør føre til at beger i bunn av snødekket kommer med i varselet som et eget skredproblem. Ikke bare der snødekket er fuktet i bunn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

ObsID: 219664

Voss / Voss

Snø

09.12.2019 kl. 13:36

1220 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 30 cm siste 24 timer i følge lokal hytteeier.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over ca 900m (tregrense)

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn da jeg begynte å grave.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra N ↓ 5% skyer Stadig bedre vær utover dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Gjorde en SSU der blokka kom ved frigjøring. Initialbrudd trolig kantkorn ved bakken. Tydelig sandwich med to lag skare og begynnende kantkorn mellom, ca 15cm over bakkenivå. Utbredelse trolig over ca 1000m og påvirkbar der kun siste døgn snøfall dekker, trolig sør- og sørvestvendte heng.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 900 moh

Snødekke

95 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 201349

Voss / Vik

Snø

09.12.2019 kl. 10:02

1002 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Testheng på nysnøsjikt I fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Testheng losna i sjiktovergang I fokksnøen

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 40% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Inntrykket av Vikafjellet i dag er at vinden har jobba mindre med snødekket enn det som var meldt, slik at snøtransporten er begrensa. Det har danna seg sjikt som kan løysast ut lett (liten tilleggsbelastning), men krev meir belasting for å nå ned til kantkornet i botn. Ved bruk av lille blokktest kollapsa laget (5 lette slag). Med auka vind og nedbør i morgo vil truleg skredfara auke. Snøen som ligg i terrenget vil i større grad kunne bli transportert samanlikna med den vinden me opplevde i dag. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP15@58cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Dei stadene me gravde var kantlaget fuktig (1 m tjukt snødekke). Djubda varierer stort og kan være alt frå nokre cm til over meteren

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Vinden har flytta snøen slik at den ligg ujamnt fordelt i terrenget, hovudsakleg 4f der me var. Snøen vart progressivt fastare nedover i snødekket, men sjikt med nedføyka nysnø. Enkelte stader fann me islag i snøen, då spesielt i områder med tynt snødekke. Store kantkorn/beger i botn

Snøprofil

3 cm 4F DF, 25 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm, 5 cm 4F DF 1 mm D Nedre del, 35 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 3 cm K MFcr M, 5 cm F DH 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201370

Voss / Vik

Snø

08.12.2019 kl. 17:32

996 moh

Jens@SVV (*****)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. des 17:32 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 991 moh og sluttet på 991 moh Leområder Skjelingavatnet Melding frå drift om skred ved Skjelingen i kveld. Posisjon er noko usikker. Skredet var 30 meter breidt på vegen

ObsID: 201272

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.12.2019 kl. 13:57

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komme ein del snø siste 12 timar. Mykje vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Avtagande vind og nedbør.

ObsID: 201238

Voss / Voss

Snø

08.12.2019 kl. 13:44

911 moh

TEF (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  TEF

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye nysnø og vind.

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Dårlig sikt.

ObsID: 201242

Voss / Voss

Snø

08.12.2019 kl. 11:36

985 moh

Jarle@myrkdalen.no (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jarle@myrkdalen.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jarle@myrkdalen.no

Snødekke

ObsID: 201196

Voss / Vik

Snø

08.12.2019 kl. 11:01

1002 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Snøprofil representerer helt åpent og relativt flatt terreng, 980 moh. Merk veldig løs, kram kant ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Over 3 mm store kantkorn med "striations", og de klassifiseres da som begerkrystall.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Der snødekke er tynt (konvekser) er det tørr begerkrystall under porøst skarelag. Bildet er fra 980 moh. HS 30 cm, herav 15 cm tørr kant og 15 cm skare. Fuktighet er allerede tørka opp etter mildværet.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig nedbør og vind gir betydelig pålagring av fokksnø i alle leheng (primært mot øst). Nysnøen legger seg på løssnø fra i går. Naturlige skred sannsynlig, og kan hende opp mot skredstørrelse 3 utover dagen dersom nedbørprognose inntreffer. Det er fortsatt inntakt kantkorn ved bakken. Ved 1000 moh er det skarelag over kankornet og derfor vanskelig å initiere brudd, men status er fortsatt usikker i andre høydeintervall. Faregrad 3 nå, og skredfaren er økende. Dersom kantkorn er lettere påvirkelig i høyden vil jeg anta at vi er på fg 4 i løpet av dagen i dag. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@60cmQ2 Gikk til brudd ved 2.slag (lett belastning).

ECTP12@60cmQ3 God Brudd i kanr/beger ved bakken.

Notater

Snøprofil er tatt i går kveld, men vurdering av skredproblem sees i lys av (u) været som pågår nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Trenger flere observasjoner på utbredelse av kantkorn ved bakken, da spesielt hvordan ståa er under 900, men også i fjelltopphøyde. Mine observasjoner i snøprofil er fra 1000 moh. Dersom mildværet ikke gikk helt opp (mest antagelig), så vil kantkorn være mer potent i høyden, fordi det da 1) ikke er fuktet og 2) mykere flak (fravær av armerende skarelag).

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Nysnøen idag vil legge seg på tørr, kald løssnø bestående av store PP korn. Str and skred på dette problemet er sannsynlig utover dagen.

Snøprofil

10 cm F/F PPpl/PPco 1 mm/5 mm D, 10 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm F+ DF 1 mm/2 mm D, 10 cm 1F/1F-P RGsr 0 mm/1 mm D, 10 cm P MFcr D Skarelaget fra da det var som mildest onsdag /torsdag, 10 cm 4F/F FCsf 1 mm/2 mm M Mindre korn, mer kompakt. Mulig opprinnelig kantkorn er noe smeltenedbrutt. Umulig å se med hodelykt., 5 cm F- DH 2 mm/3 mm D-M Hele laget Delvis fuktig, men kornform intakt. Er i ferd med å tørke opp. Veldig løs. -5,9 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 5 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 15 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 25 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 35 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 45 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 55 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 65 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snømektighet i profilet (HS65 cm) representerer ca gjennomsnittlig dybde t terrenget.

ObsID: 201172

Voss / Voss

Snø

07.12.2019 kl. 21:23

175 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm F PP 1 mm/5 mm D, 40 cm 4F DF 1 mm D, 80 cm P RG 0 mm D, 30 cm 4F FC 2 mm M -4,8 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 50 cm, 0 °C @ 160 cm, -1,1 °C @ 90 cm, 0 °C @ 135 cm Fant tjukt snødekke i liten terrengforsenkning vendt mot NØ. 'Massiv' pålagring under snøværet torsdag.

ObsID: 201192

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

07.12.2019 kl. 13:01

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ein del nysnø og ein del vind i fjellet siste døgn. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kløligare neste 12 timar før det mildnar og kjem ein del nedbør i morgon.

ObsID: 201082

Voss / Voss

Snø

07.12.2019 kl. 12:52

1009 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Stort skred gått ved Kari Traa i Myrkdalen - antageligvis i går. Flere hundre meter bredt. Ø/NØ helning. Antageligvis på grunn av vindlasting.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Øystein
ObsID: 201078

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org