Snøskredvarsel for Voss fredag 15.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

12.11.2019 kl. 17:30

977 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke nysnø ca 2cm på kantkorn/rim. Løs snø synker rett til bunns. 16cm snødybde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kantkorn i bunn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

16 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekke virker ganske så jevnt fordelt i terrenget. Det er løs snø så du synker rett på stein/gress. Finnes nok innblåste områder med mer snø. Snødybde er målt der det ikke var blåst inn snø.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Oppholdsvær i kveld men har kommet ca 2cm nysnø. Ikke nok vind til å frakte snøen.

Snøprofil

2 cm F/F DF/PP, 14 cm F-/F- FC/SH 2 mm 0 °C @ 0 cm Bare super rask profil i grøfta, mens jeg stoppet på vei over fjellet. SØ ca 980moh, -3 i lufta.

ObsID: 198083

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org