Snøskredvarsel for Voss søndag 05.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for mindre våte skred i nysnøen til fjells.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe ny nedbør fører til at en kan forvente noen mindre våte løssnøskred i alle himmelretninger når dagen er på det varmeste. Vær også oppmerksom på skavler som kan brekke.
Lite nedbør siste døgnet og snødekket framstår for det meste som smelteomvandla og stabilt. Det har vært høye temperatur i fjellet og mye avsmelting siden før påske. Snøoverflata består av smelteformer med flekkvis nysnø. Snøgrensa har det siste døgnet vært synkende, og en må over ca 800 meter for å finne skiføre. Der hvor nysnøen legger seg på bar bakke smelter den fort.
Observasjoner fra Vikafjellet 3. mai, viser til enkelte små ansamlinger av fokksnø over det gamle stabile snødekket av smelteformer. Dette gir fint skiføre i søkk mot nord over ca 900 moh.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

03.05.2019 kl. 16:32

775 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Maks fokksnøansamling i lo for nordavinden. I høyden så holder nok denne seg et par dager.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Nordvendt fjellside. Ca 1200 m o.h ved skavlene. Et lite skred som har løsnet under en skavl kan sees. Kan kanskje være verdt å nevne skavler mot nord i varselet. Disse finnes fortsatt og er i fin form flere steder.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Bilde mot nordvest. Det har vært snøtransport over ca 1000 m o.h., gjennom dagen. Bildet av skispor etter ca 1,5 time.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Bilde av sørvestvendt fjellside i Kvassdalen. Snøskredfaren mot veg er smeltet helt bort for sesongen. Snøgrense i bildet er på ca 1000 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Nordover på Vikafjellet. Skiføre fra vegen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Skiføre fra rett over elven ved Vikafjellet mot Finnbunuten.

Skredfarevurdering

1 Liten Det kom 2 cm nysnø i natt. Denne snøen smelter bort der den ikke legger seg på gammel snø. Fra ca 900 m o.h i nordlig eksposisjon legger det seg opp litt fokksnø. Denne snøen legger seg altså i lo for gjeldene vindretning. Maks 8-9 cm med fokksnø i oppsamlingsområder, og for lite til å utgjøre et skredproblem. Dog så gir denne fokksnøen fint skiføre idag. Siden rett før påske har det smeltet mye på Vikafjellet, men fortsatt fine skimuligheter. Varslet faregrad er riktig Lite skiføre å finne under 800.

ObsID: 193644

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org