Snøskredvarsel for Voss torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og tilskyiing vil hindre utstråling og nattefrost høgt i fjellet. Ein kan forvente fleire våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratte og glatte fjellsider. Hald avstand om det er glidesprekkar. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snøoverflata består i hovudsak av skare etter tidlegare mildvêr og påfølgjande tilfrysning, nokre stadar i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærande, men enkelte stadar bryt ein igjenom. I solvendte sider tiner den utover dagen og vert mjukare. Over 1000 moh er det framleis mogleg å finne tørr fokksnø, då i mindre tynne ujamne flak.
Det har på Vestlandet vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket dei siste dagane grunna låge nattetemperaturar, med det påvirkar skredfaren i liten grad.
Snøgrensa går på 4-800 moh, minst snø ved kysten og i bratte sørhellingar.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-4 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

18.04.2019 kl. 10:51

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Mildt og stabilt. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mildt og stabilt ver.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191674

Voss / AURLAND

Snø

17.04.2019 kl. 12:27

1463 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla

Vær

Ikke nedbør 3 °C fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, NV over 1100 moh Gravde ikkje, men fant fleire nordsider med fokksnø. Usikker på om det er svake lag i snøen, men dersom det er det så kan det gå skred her. Ingen faretegn som drønn osv i desse nordsidene.

Våte løssnøskred Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 800 moh Fare for våte løssnøskred ut over dagen.

Skredfarevurdering

1 Liten Slik eg ser det er det sannsynlig at det går våte løssnøskred i sørvendte sider seint pø dagen. Ellers anser eg skredfaren for liten. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Skare Hard skare generelt i dalen tidleg på dagen. Litt vindpakka snø i enkelte nordhellinger. Fin vårsnø ut over dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 191589

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.04.2019 kl. 09:55

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile snølag. Stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt stabilt.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191520

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

16.04.2019 kl. 08:36

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile forhold.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt stabilt og fint..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191392

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.