Snøskredvarsel for Voss onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det kan høyt til fjells finnes små flak av fokksnø. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
Snøoverflaten består i hovedsak av skare etter tidligere mildvær og påfølgende tilfrysing, noen steder i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærende, andre steder bryter den, og i solvendte sider tiner den litt utover dagen slik at snøen blir mykere. Det er mulig å finne tørr fokksnø over ca. 1000 moh. Den består av små, tynne flak, ofte med ujevn overflate.
Det har på Vestlandet vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. forholdsvis lave temperaturer særlig om natta. Dette finnes under overflateskare og under spredte fokksnøflak. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad nå.
Det er ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Det har vært minimalt med nedbør den siste uka. Snøgrensa går ved 4-800 moh, minst snø ved kysten og i bratte sørhellinger. I bratte solvendte sider er det observert kraftig solinnstråling som har ført til mye vann i snøen. På slike steder vil det kunne gå våte skred.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-4 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-4 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / AURLAND

Snø

17.04.2019 kl. 12:27

1463 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla

Skredfarevurdering

1 Liten Slik eg ser det er det sannsynlig at det går våte løssnøskred i sørvendte sider seint pø dagen. Ellers anser eg skredfaren for liten. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, NV over 1100 moh Gravde ikkje, men fant fleire nordsider med fokksnø. Usikker på om det er svake lag i snøen, men dersom det er det så kan det gå skred her. Ingen faretegn som drønn osv i desse nordsidene.

Våte løssnøskred Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 800 moh Fare for våte løssnøskred ut over dagen.

Vær

Ikke nedbør 3 °C fra S ↑

Snødekke

Skare Hard skare generelt i dalen tidleg på dagen. Litt vindpakka snø i enkelte nordhellinger. Fin vårsnø ut over dagen.

ObsID: 191589

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.04.2019 kl. 09:55

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile snølag. Stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt stabilt.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191520

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

16.04.2019 kl. 08:36

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile forhold.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt stabilt og fint..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191392

Voss / VOSS

Snø

14.04.2019 kl. 14:26

1011 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla Kommentar:  Rimelig fin dag i fjellet, pluss 2 grader (1000hm) vindstille og 0%skydekke. Lite snø i området mtp dato.

Skredfarevurdering

1 Liten Løssnøskred i sørvendte sider seint på dag Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enig med skredvarselet, skredproblemt er solpåvirking i sørøst til sørvest.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra S ↑

ObsID: 191187

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.04.2019 kl. 10:39

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Solskredfare på ettermiddag. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt samme værtype komande døgn .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191163
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.