Snøskredvarsel for Voss tirsdag 16.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt. En skiløper kan være utsatt for slike i kombinasjon med terrengfeller som trær, steiner og stup. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det kan høyt til fjells finnes små flak av fokksnø. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
Snøoverflaten består i hovedsak av skare etter tidligere mildvær og påfølgende tilfrysing, noen steder i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærende, andre steder bryter den, og i solvendte sider tiner den litt utover dagen slik at snøen blir mykere. Det er mulig å finne tørr fokksnø over ca. 1000 moh. Den består av små, tynne flak, ofte med ujevn overflate.
Det har på Vestlandet vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. forholdsvis lave temperaturer særlig om natta. Dette finnes under overflateskare og under spredte fokksnøflak. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad nå.
Det er ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
Mandag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Det har vært minimalt med nedbør den siste uka. Snøgrensa går ved 4-800 moh, minst snø ved kysten og i bratte sørhellinger.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-5 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-4 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

16.04.2019 kl. 08:36

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile forhold.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt stabilt og fint..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191392

Voss / VOSS

Snø

14.04.2019 kl. 14:26

1011 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sturla Kommentar:  Rimelig fin dag i fjellet, pluss 2 grader (1000hm) vindstille og 0%skydekke. Lite snø i området mtp dato.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra S ↑

Skredfarevurdering

1 Liten Løssnøskred i sørvendte sider seint på dag Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enig med skredvarselet, skredproblemt er solpåvirking i sørøst til sørvest.

ObsID: 191187

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.04.2019 kl. 10:39

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Solskredfare på ettermiddag. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt samme værtype komande døgn .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191163

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.04.2019 kl. 08:18

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Solskredfare på ettermiddag . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt samme værtype komande døgn .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191030

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.