Snøskredvarsel for Voss onsdag 10.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær forsiktig i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er stort sett stabilt og hardt, men mot S og SV der sola får tak utover dagen kan det gå enkelt våte løssnøskred. Gjør også en ekstra vurdering på hvor godt fokksnøen sitter dersom du har tenkt deg inn i bratte nordvendte heng høyt til fjells.
Mildvær til topps rett før helga med påfølgende kaldt vær har gjort at snøoverflata de fleste steder består av bærende skare, noen steder hard andre steder bryter den. Det er kun i bratte solvendte fjellsider at snøen mykner litt opp på dagtid der sola får tak. Det er fortsatt mulig å finne tørr fokksnø mot N over ca 900-1000 moh. Den er stort sett uten ustabile lagdelinger.
Det finnes kantkorn i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et skredproblem i øyeblikket. Med det kalde været vi har kan vi imidlertid forvente at det utvikler seg kantkorn høyt i snødekket særlig mot N, dette har vi fått bekreftelse på tirsdag og må følge med på.
Det er ikke rapportert om skredaktvitet de siste dagene.
Snøgrensa går ved 2-500 moh, minst snø ved kysten og i sørhellinger.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.04.2019 kl. 15:06

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt klart vær. Solskredfare på ettermiddag. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt samme værtype neste døgn.

ObsID: 190659

Voss / VOSS

Snø

09.04.2019 kl. 13:00

1047 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Nordvendt i fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Rimkrystaller 10 mm nordvendt og skjermet. Fokksnøen undergår oppbyggende omvandling.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Det gamle snødekket under fokksnøen er antatt. Grov litt nedi det, og det er løsere lag innimellom, men godt pansret fra overflaten pga kulden og eksposisjonen i dette profilet. - 12 grader ved T10 viser at kantdannelse i fokksnøen pågår.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kjente løsneområder for glideskred i Kvassdalen. Relativt lite snø, og lite oppsprekking.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kjent mindre glideskred mot toppen av svingene i Kvassdalen. Området kalles "Svaet". Lite snø, og lite oppsprekking i forhold til når det er gale.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Eksempel på fokksnøansamling (nordvendt), hvor fokksnøen sannsynligvis ikke var så hard i utgangspunktet. Nå er fokksnøen blitt så godt som fullstendig omdannet til kant (løs snø).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Et eksempel på fokksnø med en 2 - 3 cm tykk smelte/frys skare over ca 5 cm løs kant.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Nordover Vikafjellet. Masse snø til påske over 1000 m o.h. Et glideskredområde med litt oppsprekking kan sees i det fjerne.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skredområdene langs Skjelingavatnet har lite snø, og stbiliteten har blitt godt prøvd med fresemetoden..
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skredområdet ved Ygnesdalshamrane. Lite snø, og skavlene er smeltet innpå.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skredområdene ved Lii, nedkjøringen fra Vikafjelet mot Vik. Her er det ikke nok snø til å skape skred, bortsett fra i de to sluktene.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 12 av 12 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skavlen ved Storehaugtunnelen.

Vær

Ikke nedbør -4,6 °C 2 m/s fra NV ↘ -4,6 på ca 1050 m o.h. klokken 14. Litt trekk fra NV fører til at det frem til 14:30 bare er bratt solvendt terreng som får tining i overflaten.

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH22@22cmQ2 God I N og NE er det i noen bratte heng innblåst fokksnø med mer enn 30 cm dybde. I denne fokksnøen dannes det kant, og det er en høy temperaturgradient i de 10 - 20 øverste cm av snødekket gjennom døgnet. Brudd i et lag bestående av både kant (1 mm) og Hagl (3 mm). Kombinasjonen av disse to korntypene gav ikke et veldig reaktivt svakt lag. I dag er også fokksnøen så kald og hard, at man ikke påvirker som en skiløper. Det er også observert lommer med fokksnø som er fullstendig omdannet til kant, eller har en tynn smelte/frys skare over et tykkere lag av kant.

Skredfarevurdering

1 Liten Velger å ikke gi skredproblem i dag. Har bare gått i nordvent terreng, og her var det ikke varmt nok frem til ca 14.30 til at det gikk an å påvirke verken det gamle gjenfryste smelteomvandlede snødekket, eller fokksnøansamlinger som finnes i noen bratte heng fra NE til NV. Fokksnøen gjennomgår 3oppbyggende omvandling, og det er mulig at det kan dannes svake lag i/ under fokksnøen som kan påvirkes når det blir litt varmere. Tar det mange dager før varmen kommer, så vil mye av fokksnøen omdannes til kant i sin helhet. Det er rimkrystaller opp til 10 mm i skjermede leformasjoner mot NV og N. Over ca 900 til 1000 m o.h. er det bra med snø i fjellet. I kjente skredområder i Kvassdalen langs Rv 13 mot Vkafjellet er det lite snø. Generelt er det observert begynnende glidesprekker og enkelte mindre glideskred, men utbredelsen er liten. Det kalde været og det gjenfryste snødekke tilsier at videre oppsprekking vil være litt på vent inntil det blir varmere. Dog så kan vi få enkelte glideskred i terreng om vender veldig sydvendt. Lite utvikling av skredfaren slik som været er nå. Bortsett fra at det bør kikkes innom fokksnøen over ca 1000 m o.h., mot NV til NE de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig Dagens regionale varsel stemmer perfekt med observasjonene fra i dag.

ObsID: 190475

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.04.2019 kl. 07:38

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kan være fare for solskred på ettermiddag. Stabilt klårt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt samme værtype komande døgn.

ObsID: 190421

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.04.2019 kl. 06:14

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan vere fare solskred. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme veret framover.

ObsID: 190300

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

07.04.2019 kl. 10:38

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Muligheit for solskred. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mildt og fint ver.

ObsID: 190197
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.