Snøskredvarsel for Voss lørdag 06.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Aukande varme og sol utpå dagen kan svekke snødekket og gi våte laussnøskred og enkelte våte flakskred i svært bratt terreng utpå dagen. Vekslande temperatur med klårveir og utstråling som gir nattefrost og høge temperaturar om dagen virkar stabiliserande for snødekket, og gir ein gradvis overgang til grovkorna snø.
Det ligg varmepåvirka finkorna fokksnøflak i leområder i høgda. Enkelte stader er den nyaste snøen i ferd med å bli grovkorna etter varmepåvirkinga siste dagane. Det er tynt snødekke/bart under ca 600 moh. Den eldre snøen er i hovudsak varmepåvirka og stabilisert. Toppar og ryggar er avblåst. Det er lite teikn til oppsprekking og sigesprekker.
Det er fredag observert mange våte laussnøskred i bratt søraustleg terreng aust i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh natt til lørdag.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

06.04.2019 kl. 14:53

1321 moh

OleBjorsvik (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OleBjorsvik
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Fasthet i snøen for det meste blyanthardt. To tynne lag med én-fingerhardt i de øverste 15 cm. 0,5 cm islag på 60 cm dybde. Dette islaget satt godt fast i den fuktige snøen over og under, og ingen krystaller observert.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Ingen brudd etter 30 slag som siden av 40x40 cm SSU blokk. Måtte sette spade bak og legge på mye kraft. Da kom et seigt brudd helt i bunnen av blokka på 120 cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Seigt brudd på 30 cm når spaden måtte røskes ut.

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket myk Fuktig Jevn, fast men myk, litt skare som smelter lett i sola.

ObsID: 190124

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

06.04.2019 kl. 09:05

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan vere fare for solskred.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mildt og fint ver..

ObsID: 190065

Voss / Tjovdalen

Snø

05.04.2019 kl. 12:30

1197 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. apr. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1000 moh

Tester

ECTX God

CTM14@60cm God På 1F lag i smelteomvandlet kantkorn over skare

CTM15@60cm God

CTH21@60cm God

Snøprofil

6 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 190961

Voss / ULVIK

Snø

05.04.2019 kl. 12:01

1185 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sondre@SkredAS
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sondre@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre@SkredAS

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV, V over 1000 moh

Skredaktivitet

5. apr. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s

Snødekke

1000 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig

Notater

Leggerinn profil og beskrivelse senere

ObsID: 189939

Voss / VOSS

Snø

04.04.2019 kl. 15:12

525 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Notater

Fikk ikke fullført tur. Sorry!

ObsID: 189829

Voss / GRANVIN

Snø

04.04.2019 kl. 12:39

1250 moh

oormasen (*)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk solpåvirkning.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst Meget sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 900 moh Det vil være mange løssnøskred i dag i heng som får sol.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Usikker på utbredelse. Skiftende vindretning den siste tiden.

Skredaktivitet

4. apr. 6-12 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 900 moh Høy temperatur allerede tidlig på dagen.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 7 m/s fra Ø ← 10% skyer

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr Våt snø til topps i sola, men tørt i skyggen.

ObsID: 189797

Voss / VOSS

Snø

04.04.2019 kl. 12:31

1050 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Her har det gått et str 2-3 flakskred kanskje på lørdag?? Høy bruddkant, mulig gått på kant?

Skredaktivitet

4. apr. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV, V. Over 0 moh Gått en del små løssnøskred i sør sidene

ObsID: 189828

Voss / Vikafjell

Snø

04.04.2019 kl. 11:30

791 moh

Lars@thinkoutside (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsTO Kommentar:  Vertikalt lag som delvis dekker en ball av mekanisk nedbrutt snø. Dybde: ~140-160 cm Env.: Vertical ice-layer partly surrounding a "ball" of mechanical deformed snow. Depth: ~140-160 cm

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s Strålende sol som fuktet den øverste snøen

Snødekke

244 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 220 moh Skare Fuktig

Snøprofil

25 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert

ObsID: 190631

Voss / VOSS

Snø

04.04.2019 kl. 11:05

812 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s Snø tirsdag kveld. Rolig vær med litt vind i går i dag er våren her

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Skare Tørr Lite snø under 500. Opp til tregrensa (kanskje høyere) har snødekket vært påvirka av mildvær/regn og har frosset til. Sola tar allerede godt der den står på.

ObsID: 189778
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.