Snøskredvarsel for Voss tirsdag 26.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Over nysnøgrensa vil skredfaren øke i leområder. Våte løssnøskred er hovedproblemet under mildværsgrensa, faren øker først når regnet starter.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og temperaturstigning utover dagen gir flere skredproblemer og det vil fortsatt være krevende forhold i regionen. Nysnøen vil utover dagen bli våt under mildværsgrensa og naturlig utløse flak- og løssnøskred er mulig. Høyere til fjells vil pålagring i heng mot NØ gjøre skiløperutløste skred mulig i mange heng der det ligger ustabile flak av nysnø og fokksnø. Vær oppmerksom på at svake lag av kantkorn fortsatt kan utgjøre et problem høyt til fjells i noen få heng.
Snøoverflata er preget av nysnø og vind de siste dagene. I skjermede områder ligger mye løs snø, mens på rygger og i høyfjellet veksler det mellom hard fokksnø og skare. Det gamle snødekket er preget av mildvær og regn til fjelltopphøyde torsdag. Det kan fortsatt være lagdeling i snødekket høyt til fjells. Det er lite snø og ingen lagdeling under 500 moh.
Før mildværet var det vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Observasjoner mandag tyder på at laget fortsatt er tilstede i snødekket.
Det er observert mange str. 2 og 3 skred som har gått gjennom helga ulike steder i regionen.
Mandag er det sol fra skyfri himmel og minusgrader omtrent til havnivå. Det kom 20-30 cm snø søndag.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur til ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / Jordalen, Vardanosi

Snø

26.03.2019 kl. 12:50

907 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Bruddet gikk ved rasterplata, ca 5 cm over saga som ligger på toppen av smeltepakka i bunn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkanten, sikkert opp i en liten meter bruddkant, tipper over 60 m lang
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredtunga, dårlig bilde...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Tester

ECTN9@20cmQ2 Middels Til brudd i lag med nedføyka nysnø

Faretegn

Drønn i snøen Observerte ikke drønn selv, men en jeg møtte fikk to drønn på ca 500.

Snødekke

100 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fra bilen på 500 og opp til 6-700 var snøen pakka av mildvær øverst. Gav utfordrende skiføre nederst. Derfra var det fin ubunden snø 20+ cm opp til litt nedenfor tregrensa. Fra ca 800 var det begynnende flakdanning av vind. Høyere opp var det avblåst på denne sida av fjellet (NV). Det var null sikt, så gikk ikke høyere opp enn til ca 1000. På 900 var det i snødekket rester av kantkornlag. Disse var her armert under hard 5cm tjukk skare og enda lenger ned i snødekket. Men ved mildvær og regn kan nok disse laga melde seg på. Opplevde fokksnøen som uten store spenninger i denne høyden. Liten forplantningsevne. Mulig det ser annerledes ut høyere til fjells.

Skredaktivitet

Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Over 600 moh Hadde gått et flakskred NV for Mjølkehaugane. Er mest sannsynlig være mer enn 24 timer siden. Var kommet en del snø etter at det har gått

Snøprofil

7 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert

ObsID: 188280

Voss / VOSS

Snø

26.03.2019 kl. 11:00

747 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra N ↓ 100% skyer Akkurat her forsvant den mildværs påvirka snøen, så herfra er det foreløpig ubunden tørrsnø. Lett snø begynte nå

ObsID: 188247

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.03.2019 kl. 08:57

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 188210

Voss / VOSS

Snø

25.03.2019 kl. 12:19

950 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sola varmer godt i sørvendte heng.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse vindtransport i helga fram til mandag morgen. Først fra vest, så fra nord

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fleire små til middels store skred. Liten bruddkant

ObsID: 188090

Voss / VIK

Snø

25.03.2019 kl. 08:39

1157 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Venås Kommentar:  Str 2 som har føyket ned.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Venås Kommentar:  Str 2 som har føyket ned.

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø 2 stk str 2-3. Antatt naturlig lørdag eller søndag. Sett fra helikopter. Lite skredaktivitet ellers i andre himmelretninger.

ObsID: 188018

Voss / VOSS

Snø

25.03.2019 kl. 08:15

808 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Nordvest, 820 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  ECTP16@60 Q3 on moist FC 1,5 mm. Bruddplanet er i praksis toppen av smeltefryspakka fra 2. Mars. Q3 er forårsaka av smelterillene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Kram nysnø, men god glid uten sug og supert skiføre mellom 500-850. Var ikkje høgare. Grensa til vindpåvirka snø gikk her.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Moist FC.

Tester

ECTP16@60cmQ3 God Fuktig kantkorn er svakt lag. Litt overraskende at det framleis er liv i det.

Snødekke

Komme 20-30 cm kram nysnø natt til søndag. Markert stigande temperatur gjennom dagen der snøen smelta på trea.

Skredaktivitet

24. mar. 0-6 (+01:00) Ett (1) I praksis null sikt, men kunne skimte skredmasser i stor NØ leside på motsatt side av dalen. Str 3 flakskred.

ObsID: 188017

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

24.03.2019 kl. 13:56

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og mykje nedbør det siste døgnet. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 187925

Voss / VOSS

Snø

24.03.2019 kl. 10:55

585 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

20 cm nysnø 30cm på regnskaren 20 cm nytt siden i går, fuktig.

ObsID: 187882

Voss / VOSS

Snø

24.03.2019 kl. 00:35

175 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Vær

Klarvær og påfrysning på Vangen seint lørdag kveld.

ObsID: 187825

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

23.03.2019 kl. 14:04

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og mykje nedbør. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vinden skal avta natt til søndag. Er meldt ein del nedbør i morgon også.

ObsID: 187781

Voss / AURLAND

Snø

23.03.2019 kl. 13:14

1020 moh

Pål (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredhendelse

23. mar 11:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 25 cm høy og 20 m bred bruddkant Overalt i terrenget

ObsID: 187770

Voss / VOSS

Snø

23.03.2019 kl. 11:25

604 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  6-7 cm fuktig nysnø her

Snødekke

ObsID: 187745

Voss / VOSS

Snø

23.03.2019 kl. 09:40

221 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Vekslende nedbøraktivitet. Snø og 1 grad her på Vinje.

Snødekke

Lettere skydekke i morges og god sikt opp i nordsida på Gråsida. Det har vore mildvær høgt til fjells (fjelltopphøgde) og regn. Det er altså ikke pålagra tørr snø av betydning. Antatt lavere faregrad enn 4, men økende.

Vær

Snø 1 °C fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 187708

Voss / VOSS

Snø

23.03.2019 kl. 09:29

221 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Vær

Snø 1 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Det snør på Esso, dieselpumpene ligger i le.

ObsID: 187706
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.