Snøskredvarsel for Voss fredag 08.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der det ligg laus snø i terrenget vil kraftig vind frå nord flytte denne inn i heng som vender mot S. Fokksnøen er venta å legge seg på eit gunstig oppbygd snødekke og skredproblemet finns difor i den ferskaste fokksnøen. Her vil det framleis kunne løysast ut skred med liten tilleggslast. Nokre av skreda kan nå storleik 3. Faregraden er høgast tidleg på dagen medan vinden er sterkast.
Snøoverflata er prega av nysnø og vind dei siste dagane. Det har kome 30-50 cm snø sidan søndag og over tregrensa har vind mellom SØ og SV flytta snøen over i leheng mot NV-NØ. Det gamle snødekket er smelteomdanna og gjenfrose etter kraftig mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar. Under 1200 moh er det difor lite lagdeling i det gamle snødekket. Det er framleis mindre snø en normalt i regionen.
Observasjonar frå Myrkdalen onsdag og torsdag fortel at det er litt laus snø over skaren som kan flyttast av vinden. Der snøen allereie er vindpåverka er det gode bindingar både mot skare og i fokksnøen. Torsdag føremiddag er det kraftig snøvêr i regionen, med 20 cm våt nysnø i Bergsdalen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lokalt sørøst stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 16:00

1260 moh

Stig Anton Hordvik (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind transportert snø over 1000 m

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt SØ, S, SV over 1000 moh

Tester

ECTN27@40cmQ3 Middels Godt sintret flak over bruddet, 1 finger. Hardhet og tykkelse på flaket varierer mye i terrenget, hovedsakelig vind fra nord men mye lokale variasjoner

ObsID: 185037

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:56

1235 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

7 m/s fra N ↓ Skiftande vær fra noe sol, overskya, snøbyger i 14 tiden, opplett og en del vind i fjellet i løpet av dagen. Vind frå N-NV.

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Lille blokktest: fekk brudd i nedføyka nysnølag Q2-Q3 (mulig bruddflata ble påvirka i det vi tok ut blokken slik at et opprinnelig Q2 brudd ble tilnærma Q3 brudd). Bruddet gjekk i "runde 2" med litt hardere slag på sida av blokka- slag 2 med albuekraft. Bruddet gjekk innen 1m frå overflata av snødekke. Ca 60cm ned i snødekket og ca 10 cm over den smelteomvandlasnøen (bilde Stabilitetstest). Testene ble utført i lite leformasjon. Snødekket over den smelteomvandlasnøen varierte ellers i terrenget frå avblåst til ca+70cm. Tydelig tegn på vindtransport i overflata frå ca1100moh og oppover. En del vind, estimert ca 7m/s frå N/NV. Moderat snøfokk på fjelltoppane idag.

Tester

ECTN28@40cmQ3

ObsID: 185042

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 15:00

1237 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været, en og annen svært små snøbyger kom også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø siste dager på hard skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fint i skogen løs snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har fått jobbet her fra vestlig. Blåst skaren frem i dagen, og flak fra 4F til P.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sikt over til nabo fjell tydelige vindtegn i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Der snøen ligger som løs snø og er mindre mengder løst, ca 5cm. Har den begynt å bli omvandlet til kantkorn.
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vind danner flak, sprekker opp på løsere snø så skaren. Har kutta understøtten, men sprekken går bortover ser derre. Man hadde trolig kunnet løsna skred i dag i innblåste bratte heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra V/NV frakter løs snø over i le. Danner flak, flakene har svært ulikt hardhet alt fra 4F til P. Disse flak ligger på løsere snø / småe kantkorn, så skare. I skogen og skjerma / lune formasjoner er det løs snø, fint skiføre. Under denne snø ligger det hard skare. Kun vært til ca 1250moh i dag. Ikke gravd under skaren, men anser skredproblemet til å være opp i dagens Solen gjør snøen noe kram i bratt syd. Forventer mindre transport av snø,og ikke noe særlig snø, de nærmeste dager. Så fokksnøen vil med tiden stabilisere seg. Og skal mer til å trigge skred. Men kald værtype fremover vil gjøre at dette går senere spesielt kanskje i nordlig sektor. Det er kantkorn i overflaten småe, der det ligger mindre mengder løs snø, ca 5cm. Og kantkorn småe over skaren blanda med løs snø. Dette må følges med på videre. Foreløpig anser jeg skredproblemet som løs snø, men noe ville nok kanskje ha valgt kantkorn over skare eller nedføyket kantkorn. Men jeg mener den foreløpig oppfører seg som løs snø. Derfor velger jeg det som skredproblem.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Temp målt på rundt 1100moh. Vinden er alt fra vindstille til opp mot 10ms. Lettskyet vær, gløtt av solen. Noen 10min snøbyger kom også.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind fra V / NV frakter snø over skog grensa. Ser snøfokk på lang avstand. Står ut fra topper.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 900 moh Over skogen har vinden laget flak over løsere snø av ulikt hardhet. Str 1-2 der det er myke flak, og skal ikke utelukke str 3 ved hardere flak. Men da skal det trolig noe mer til å trigge det. Denne løsere snø har noe småe kantkorn i seg, ligger oppå hardt skarelag. Men den oppfører seg fortsatt som løs snø, men bør følges med på videre utvikling av kanten over skaren. Meldt kald værtype fremover.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø de siste dager ca 20- 30cm ligger urørt av vinden i skogen og skjerma formasjoner. Over skogen har vinden fått jobbe med snøen, alt fra myke flak til hardere flak. Under denne nysnø er det svært hard skare, anser eldre dekke som stabilt. Men har ikke gravd. Der snøen er løs og mindre mengder ca 5cm har den begynt å bli kantkorn,finnes også småe kantkorn, over skaren. Blanda med løsere snø. Spesielt der innblåst mengder er små. Jeg observerte også svært små områder med rim på snøoverflaten, men disse områder var små ja.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se. Sett inn i store bratte le sider.

ObsID: 185005

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 14:14

1457 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tydelig tegn på vindtransport i fjellet frå ca1100moh oppover. Snøfokk på fjelltoppane idag.

Snødekke

Moderat snøfokk Snøfokk vind frå N.

ObsID: 184980

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 12:17

1061 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Begynnende rim frå denne høgda.

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184910

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.03.2019 kl. 11:41

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ein del vind fører til opplagring av fokksnø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det blir kaldt, og det stabiliserar seg etterkvart..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 184900

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 11:39

897 moh

sigrid@myrkdalen.no (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sigrid@myrkdalen.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sigrid@myrkdalen.no

Skredhendelse

8. mar 11:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nær rygg

ObsID: 184901

Voss / AURLAND

Snø

08.03.2019 kl. 10:47

901 moh

Maria (Ukjent)

Vær

Snø fra NØ ↙ 70% skyer Opplevde vind fra nordøst, men endel lokale variasjoner pga terrenget.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

ObsID: 185020

Voss / VOSS

Snø

08.03.2019 kl. 10:45

964 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk relativt lett i dag tidlig. Virker som om det er meir stabilt no.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i natt 19 ms. Mindre no. 8 ms.

ObsID: 184876

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:59

1272 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen

Vær

Ikke nedbør 1 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kram snø i overflaten. Synker nedi ca 10 cm. Jevnere snødekke her oppe. Skaren er stort sett dekket av nysnø.

ObsID: 184696

Voss / VIK

Snø

07.03.2019 kl. 15:34

978 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø -3 °C 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Nysnøflak i alle himmelretningar. Men kun nokon stader den er bunden. Snøen virkar fuktig og seig. Vinden har enno ikkje teke noko av betydning . Har vore på ski opp til ca 1100moh og deretter bil over Vikafjell. Kanskje lettare å løyse ut høgare til fjells?

Snødekke

Ikke snøfokk Ser svake teikn til pålagring pga vind på brøytekanter

ObsID: 184690

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 15:23

1115 moh

oormasen (*)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Ca 45 cm snø over skare her.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Brudd like ved den gamle skaren. Mulig begynnende kantkorn? Usikker.

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt over null. Kun lett snøbyge.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 800 moh Ingen sjiktoverganger påvist i den ferske snøen på dette stedet.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Snøen som har kommet siden søndag er ujevnt fordelt. Myke fokksnøflak ligger i søkk og vestvendte heng. Ellers avblåst og isete.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 184686

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 14:38

975 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Vestvendt leheng like over tregrensa.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i vestvendt leheng. Forsøkte å løse ut et lite testheng. Fikk respons i form av drønn og sprekk, men flaket gikk ikke. Vinden fra i natt har lagt opp en hel del fokksnø like over tregrensa. Fortsatt fuktig snøoverflate.

Snødekke

ObsID: 184670

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 14:19

896 moh

oormasen (*)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Tåka kommer og går. Noen tette snøbyger i området fram til ca kl 11. Sterk innstråling mykner snødekket. Vindstille under skoggrensa siden i natt, men frisk vind i går kveld.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I morges var det -2 grader på hytta, 700 moh. Temp opp 5 grader i løpet av formiddagen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Over betongsnøen ligger nå ca 25 cm fuktig snø som har falt siden søndag/mandag. Denne snøen er neppe tilgjengelig for vindtransport før den har fått tørke ut i kjøligere vær.

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 184664

Voss / VIK

Snø

07.03.2019 kl. 13:46

912 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Laussnøskred i bratt terreng, ned på veg.

Ulykke/hendelse

Snø Vei

Skredhendelse

7. mar 13:30 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Ubunden snø 15 cm høy bruddkant Brattheng Skred ned i veibane, skredmassar i 1/4 køyrebana. Losna i svært bratt terreng, skredet starta rett i underkant av klippe. Mest truleg gått ila. Siste timen. Kanskje sjangs for fleire slike skred i samme område, men dette er ein antagelse. Me stoppa ikkje for å studere.

ObsID: 184660

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 12:47

807 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ca en halvmeter nyere snø over gammelt smelteomvandlet snødekke. Aktuelt lite heng er nordvendt, ca 826 m o.h.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Dagens snowpilot. Det føles som om at det er litt fuktighet i den nyere snøen, til tross for temperaturer under 0 grader. Profilet er fra ca 826 m o.h., og en liten avstikker opp til ca 880 m o.h., viser snø som føles mye tørrere. Enklest for morgendagens vind å transportere snø over ca 900 m o.h.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rasterplate står 35 cm down. Bruddet her var på grensen til propagering på det 30 slaget. Bildet illustrerer godt dagens skredproblem med skikt av nysnø innad i den nyere snøen fra de par siste dagene. Så vidt vært å nevne; det gamle snødekket er bombestabilt, og på lokaliteten var det tele i bakken.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Litt vind har det vært, men lite snø tilsier at det ikke har blitt all verdens med innblåst snø i leheng under 900 m o.h. Her vestvendt miniheng ca 700 m o.h.

Skredfarevurdering

2 Moderat Opp til ca 900 m o.h., er det noen fuktighet i snøen, men denne forsvinner over denne høyden. I løpet av de siste dagene er det akkumulert ca 50 sm med innblåst snø i heng fra ca vest til nord. Noen få heng kan kanskje ha snø akkumulert opp til en meters dybde. Generelt i terrenget er det 20 cm løsere snø over bart terreng, eller gammelt bombestabilt smelteformssnødekke. Dagens skredproblem vises godt med bildet av stabilitetstester. Det er løsere lag med nysnø innad i den nye snøpakken som det er mulig å provosere frem brudd i. Ikke reaksjon i testheng, og den nye snøen binder seg svært godt til det gamle snødekket så langt jeg har sett. Litt begrenset informasjon i dag, i og med at jeg ikke var høyere enn 900 m o.h., men det går an å tenke seg at kraftigere vind og kaldere snø i høyden, gir mer ustabil fokksnø, enn i lavlandet. Det er meldt at temp skal litt ned i morgen, og vinden skal reverseres til nordvestlig retning. Dette fører til at skredproblemet fra i dag speilvendes, og litt kaldere temperaturer tilsier at over ca 900 m o.h. vil det ta litt lengre tid i morgen før fokksnøen stabiliseres. Varslet faregrad er for høy Observasjonene i dag tilsier FG 2, men tenkte forhold i høyden kan tilsvare en FG 3, men dette har det ikke lyktes meg å observere i dag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Under 900 m o.h. i "mitt" området i dag så hadde vinden vært til stede i snøen, men ikke veldig kraftig. Det har dannet seg små skavler og leheng fra vest til nord, har blitt ladet. Ca 50 til maks 100 cm nysnø i innblåste leheng. Generelt 20 cm over gammelt snødekke/ bar bakke opp til ca 900 m o.h.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV under 900 moh Har bare vært opp til nesten 900 m o.h., i dag, og snøen har noe fuktighet opp til ca denne høydebegrensningen. Over 900 m o.h., forventer jeg at snøen er tørr, og at vinden har tatt mer. Over 900 m o.h. ville jeg gitt noen bratte heng, istedenfor få bratte heng. Mulighet for våte løssnøskred under ca 600 m o.h., men snømengden er så liten i Bergsdalen at det vil ikke bli noe ut av det.

Tester

ECTN30@35cmQ3 God På grensen til propagering i et lag med nedføyket nysnø

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 184637

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 10:38

590 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  100 m o.h.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  600 m o.h., kjører brøytebil uten plog..

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Kommet ca 20 cm tung våt nysnø på ca 600 m o.h.

ObsID: 184602

Voss / VOSS

Snø

07.03.2019 kl. 06:49

848 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Opphold i går kveld. Begynt å komme litt snø på mårraskvisten. Ikke snødrift. Vindretningen veksler litt på nord.

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Sprekker litt på skaren under iblant. Ingen propagering.

ObsID: 184566

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 15:59

693 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 lagdelinger observert 3 temperaturpunkter observert

ObsID: 184509

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 13:56

689 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 184483

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 13:14

965 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Glidesprekker som har snødd litt ned. Ser likevel stein under, slik at mulig regn i morgen kan få snøen til å gli.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Dette bildet er fra litt lenger til venstre.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Glidesprekker

Snødekke

ObsID: 184471

Voss / Finnbunuten

Snø

06.03.2019 kl. 13:09

1273 moh

hilde@svv (***)

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 184500

Voss / Finnbunuten

Snø

06.03.2019 kl. 12:28

1273 moh

fred@obskorps (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vinden økte på utover dagen og begynte å hente snø fra le-områdene i S/SV med på lagring i N/NØ

ObsID: 184501

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 12:15

1221 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Profil frå SV vendt heng, ca 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 175 cm tjukt snødekke. SV side, 1220moh. Stor belastning for å få brudd i LBT.

ObsID: 184453

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:51

1220 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Transporterbar snø fra trinse og opp (15 cm).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Burp avdekker dårlig binding i fokksnø mellom F+ òg 4f+ fokksnø (DF). Finner ikke samme resultat med 2x LBT. Ingen brudd mellom fokksnø og underliggende skare på begge LBT.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Øverste lag : CT13, andre: CT18
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 2,8 m/s fra S ↑ 100% skyer Noen snøbyger i løpet av siste 24t, men ikke mer enn noen få cm. Tidvis solgløtt.

Faretegn

Ferske skred Små løssnøskred som startet rundt steiner i brattheng. Trolig pga soloppvarming i morgentimene mens været var klarere.Observert i et Ø-vendt heng. Ellers: ikke observert andre faretegn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Det finnes bunden snø over skare også i øst. Men, den bundne snøen her er tynnere, slik at potensielle flak også er tynnere.

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite vindtegn i snøen i områder rundt skiheisen. Derfor er det mellom 5 og kanskje 20 cm snø tilgjengelig for vindtransport i de fleste himmelretninger. Det er merkbart mindre tilgjengelig snø fra 700 moh og nedover. Observsjonspunktet: Vindtegn i snøen på observasjonspunktet. NNV-vendt, vil trolig bli pålagret ved kommende vind+snø. 15 cm F oppå 25 cm 4f+. Under: skare K hardhet. Totalt 105 cm dypt.

Tester

CTM18@20cmQ2

CTM13@14cmQ2 Forplantning gjennom søylen.

Skredaktivitet

6. mar. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ Skredene var soloppvarmede løssnøskred, som ble observert i ETT heng.

ObsID: 184461

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:44

1210 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Det er ikke observert faretegn. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Fant kantkorn nede i snøpakka. men dette er isolert og utgjør ikke noe skredproblem. Snøpakka er tørr, men fra ca 1100 moh og lavere begynner snøpakka å bli fuktig. På ca 600 moh er snødekket gjennomfuktet. Meldt nedbør og vind kan føre til stor pålagring i lesider og dermed en økning i faregraden. Med synkende temepraturer så vil stabiliseringen av snøpakken ta tid Varslet faregrad er riktig Lokalt for området her på Myrkdalen er faregraden 1. Men varslet faregrad er riktig med tanke på vindøkning fra i kveld

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Snø med lite vind

Faretegn

Ingen faretegn observert Vi hadde godt utsyn over et stort område og det var ingen vindtransport av betydning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh I høyfjellet kan det i oppsamlimngsområder komme størrelse 2 skred i få bratte heng.

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På f profilet på 1210 moh finner vi kantkornlag med Q3 brudd og det trengs stor tillegsbelastning for å løses ut. Det er ikke et skredproblem da det ligger isolert under sterkere lag. Det er tilgjengelig 10-15 cm med løs ubunden snø i alle himmelretninger tilgjengelig for vindtrandsport. Den gamle smeltepakka fremstår som stabil. Ved graving ved tregrensa er hele snøpakka isotermt

Snøprofil

8 lagdelinger observert

ObsID: 184451

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:23

1181 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  18 cm laussnø i sø vendt heng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2,5 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 184441

Voss / VOSS

Snø

06.03.2019 kl. 11:06

1162 moh

audun@svv (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 25 cm løssnø på toppen. Ca 10-15 cm tilgjengelig SØ for vindtransport når det blåser opp

ObsID: 184428

Voss / Olsskavlen

Snø

05.03.2019 kl. 16:48

1140 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Profil gravd på Tungafjellet 1000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  glimt av sol på morgon kvisten, tilskyande og etterkvart snøbyger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Fine forhold i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  lite snø og avblåst i Trollabotn, ingen skredaktivitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Avblåst på ryggen opp mot Olsskavlen

Skredfarevurdering

2 Moderat Over 900 moh har det danna seg fokksnøflak hovudsakleg i austleg og nordleg sektor med vind frå sørvest. Grunna milde temperaturar verkar det som denne fokksnøen har stabilisert seg. Det er vanskelig å få noko respons korkje på CT eller i testheng. Det kan tenkast at det er betre respons i foksnøen di høgre opp ein kjem grunna det er kaldare. Den gamle snøpakka er gjennfrosset og utgjer ingen fare. Dei komande dagar er det meldt ein del nedbør og vind, dette vil føre til auka skredfare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Utover dagen har det vorte gravis tilskyande frå vest og det har byrja å snø.Over tregrensa har det vore kraftig vind og stor transport av snø. Det var -1C på Tungafjellet 1000 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over 1000 moh tar vinden svært godt og det er stor transport av snø, dette til tross at snøen er moist.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh Sjiktovergangar i fokksnøen er gjeldande skredproblem. Utbredelse av skredproblem er hovudsaklig over 900 moh i austleg sektor. Det verkar som fokksnøen stabiliserer seg fort grunna milde temperaturer.

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Mengde nysnø aukar gradvis dess høgare ein kjem. Ved Voll(ca600moh) 2cm nysnø. Tungafjellet(1000 moh) 20 cm nysnø. Over tregrensa tar vinden godt og det er stor transport av fokksnø. Enkelte plassar er det heilt opptil 50 cm innblåst fokksnø. Fokksnøen er moist ved Tungafjellet. Det er ikkje observert korkje rim eller kantkorn i overgangen fokksnø-gamle snøpakka. Det verkar som fokksnøen festar seg godt til den gamle snøpakka, ingen resultat i testheng, ingen resultat på ct, ingen ferske skred observert. Den gamle snøpakka er igjen frosset frå toppen, kniv hard. og består hvudsaklig av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag.

Tester

CTN God ingen resultat, berre kompremering i fokksnøen.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag, ingen ferske skred observert.

ObsID: 184336

Voss / VOSS

Snø

05.03.2019 kl. 16:43

454 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø Oppholdsvær tidelegare i dag, starta å snøa lett for for ein time sidan.

ObsID: 184338

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 14:07

1016 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Det ligger jevnt fordelt med nysnø i terrenget, det ligger ca 10 cm løs snø klar til transport i henteområdene. I le-områder over 800moh har snøen allerede begynt å danne flak, men kunne ikke finne potente svake lag i denne. Gjennomførte flere CT og ECT uten å få antydning til ustabilitet. Fokksnøen er fra ca 20 cm opp til 40 cm i le-områder. Under fokksnøen ligger det en blokk med smelteomvandlet snø som er hard og vanskelig å komme igjennom. Den gamle snøpakken utgjør ingen fare for snøskred. Observerte en del våte løssnøskred på under mildværsgrensen. fokksnøen stabilisere seg, men ny nedbør i samband med vind vil generere nye fokksnøproblem i vestlige områder Varslet faregrad er for høy Bindinger i nåværende fokksnø er gode. Skredproblemet beskrevet i varslet er ikke så potent som antatt. Det ligger heller ikke så mye snø i le-områder at det vil gi størrelse 2 skred i mange heng. Dette etter pbservasjon i området Vikafjell.

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden øker på utover dagen. Ligger ca 10cm løs snø i øst klar til transport. Vind fra Ø/SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Den nedføyket løssnøen er godt inne i sintringprosessen. Og vil være homogen med resten av fokksnøen ila 12 timer.

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ny Snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Gode bindinger i fokksnøen. Ingen resultat på ECT. Det er sjiktoverganger men ingen potensial for forplantning av brud

Tester

ECTX

Snøprofil

4 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

ObsID: 184309

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 14:00

1007 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Retning mot NNØ. Avblåste rabber, 5-10 cm løsere snø i 500 m omkrets fra observasjonspunkt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Flere LBT, Burp, CT gav brudd i 10 cm dybde i fokksnø (halvveis på bildet). Inntrykket er Q2 brudd og vanskelig å løse ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Tilskyende gjennom dagen. Jevnt-3 gr. Tørr mot fuktig snø på observasjonspunktet. Litt nedbør som svakt yr og også hagl, kun i korte perioder.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø tilgjengelig for vindtransport, opp til ca 10 cm. På store deler av Vikafjellet var det ca 10 cm løsere snø. Enkelte områder var det avblåst, kanskje siden terrengformasjoner har gitt en annen vind akkurat der.

Tester

CTH21@15cmQ2 God I fokksnø. Brudd gjennom hele søylen.

CTH29@25cmQ3 God 10 cm kollaps i fokksnø.

CTM19@10cmQ3 God

Snøprofil

4 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert Profil i overgang mellom tynnere og tykkere snødekke på nordvendt rygg. Flere LBT og Burp i tykkere snødekke gav også brudd i fokksnøen.

ObsID: 184315

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 13:58

1013 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Snøen fra helgen binder godt til eldre snødekke og skarelag. Gunstige temperaturer siste dager har gitt en rask stabilisering. På dagens korte tur oppleves skredproblemet å være dårlig binding mellom lag i fokksnøen. Mange tester gjort viser at det generelt skal stor tilleggsbelastning til for å løse flak i fokksnøen. Den eldre snøpakken består i hovedsak av smelteformer og er stabil på dagens tur. Det finnes rester av ned-smeltede små kantkorn, men disse er nå sammenfrosset og viser ikke tegn til brudd.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Begynnende lett vindtransport startet ca kl 14 med vindøking fra SØ

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snødekket er noe ujevnt fordelt. Rygger og terrengformer mot V virker å ha noe tynnere snødekke fra tidligere. Det gamle snødekket består nå i hovedsak av smelteformer som er fuktig i nedre 40 cm fortsatt. Over dette 1F hard vindpakket og i overflaten 5-10 cm myk vindpakket snø fra helgen. Denne er fortsatt fuktig på 1000 moh, men er flyttbar ved vindøkning. Eldre vedvarende svake lag er nedsmeltet eller ikke aktive opp til 1000 moh som var høyeste vi har vært i dag. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen i toppen som også her binder godt til eldre smelteformer og skarelag.

Tester

CTH22@22cmQ2 God Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Kjapp profil basert på det generelle inntrykket

ObsID: 184308

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 13:36

1004 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot N.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblematikken for regionen vil være nedføyket løssnø og muligens våte løssnøskred under mildværsgrensen. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh Dette skredproblemet er det vi observerte i dag.

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ved veien lå det 10cm ubundet snø klar for transport. Virker som det ligger løsere i østvendte sider. I vestlig sektor er den mer bundet, men god stabilitet innad i fokksnøen og godt bundet til skaren. Begynte å bli lett snøfokk når vi var ute. Ingen vedvarende svake lag å observere i snødekket.

Tester

ECTX God God stabilitet innad i fokksnøen og mot skaren.

CTE23@15cmQ2 God Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Under 900 moh Observerte noen naturlig utløste våte løssnøskred i Kvassdalen på tur til observasjonsturen fra Myrkdalen.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

ObsID: 184298

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:37

1100 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Vekslende, opphold, hagl og snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, V, NV over 1000 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr

Tester

ECTN17@20cmQ2 God

ECTN17@10cmQ2 God

ObsID: 184327

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:33

1092 moh

hilde@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Har ikke observert noen faretegn der jeg har gått i dag. Det kreves stor tilleggsbelastning i lille blokktest for å få utslag på overganger i fokksnøen. Fokksnøen virker å ha gode bindinger til underliggende skarelag, og gir ujevn brudd. Det gamle snødekket er også stabilt. Mere nedbør vil gi økende skredfare. Det er snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er for høy Etter der jeg har gått i dag virker varslet faregrad for høy, men faregraden øker utover dagen (tirsdag) med økt vind og nedbør. Dermed mulig det stemmer bedre for tirsdag ettermiddag.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er generelt lite snø i området. Snøen er noe ujevnt fordelt, på vindutsatte rygger er det lite snø, mens det i leområder i vest ligger mere snø. Det er ca. 10 cm løs snø tilgjengelig for transport.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert Snøprofil i NV-vendt helning

ObsID: 184333

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:31

984 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
ObsID: 184324

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:00

1070 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Rektor Aasen med lag av delvis omdanna kantkorn, der det må vold og truslar til for å få det ut. Kan bli eit problem om det blir kraftig mildvær.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Små våte laussnøskred i Kvassdalen, usikker på når dei har gått. Det hadde også gått små flakskred og der var glidesprekker, men snøoverflata var frosse no.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Det finnast fokksnøflak i leområder mot vest, men det skal mykje til å påverke dei i stabilitetstestar, og dei er i hovudsak tynne. Om ein løyser ut skred vil desse bli små. Smeltepakken under er stabil, og skredfaren er generelt liten. Det er meldt litt nedbør og lite vind onsdag, men dette vil truleg ikkje påverke snødekket, og det er gunstige temperaturar for vidare stabilisering av fokksnøflak. Torsdag er det meldt meir nedbør, også i kombinasjon men vind, og då kan nysnøflak bygge seg opp og gi auka skredfare. Varslet faregrad er for høy Opplevelsen på tur var at varsla faregrad var for høg, men har ikkje oversikt over andre delar av regionen (første dag ute i fjellet). Har vore i eit relativt lite område...

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra N ↓ 100% skyer Det var overskya, svak vind frå aust, og nokre få snøfugg i lufta. I ettermiddag snør det i Myrkdalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er lite snø i forhold til normalt på Vikafjellet, og snødekket er ujamnt fordelt i terrenget. Ryggar og andre vindutsette terrengformasjonar er avblåste, medan det ligg meir snø i leheng (vest) og skjerma terrengformasjonar. I hovudsak består snødekket av ein smelte-frysepakke som er stabil med 10-15 cm fokksnø og ubunden snø opp på. I smelte-fryse-pakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, men desse laga er uproblematiske no, sidan den harde overliggande snøen gjer dei umogleg å påverke. Snøen er fuktig i dei 20 nederste cm.

Tester

ECTN23@15cmQ2 God

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profil i vestvendt heng på Vikafjellet. Fokksnøflak på smeltepakke. I smeltepakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, som ikkje er eit problem (les under snødekke).

ObsID: 184322
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.