Snøskredvarsel for Voss tirsdag 05.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg ustabile fokksnøflak i hovedsakleg vestvendte leområder over 900 moh som treng tid for å stabilisere seg. Det kan vere fare for glideskred der snøen ligg mot glatt underlag. Glidesprekker i snødekket er tydelege teikn.
Det har kome opp til 10 - 15 cm snø siste døgnet over 700 moh, i vind frå aust. Det eldre snødekket er prega av kraftig mildvêr i slutten av februar. I låglandet er snøen smelteomdanna, mens det i høgda gradvis er meir lagdeling. Frå ca 1200 moh er mildvêrskaren gradvis tynnare og sprøare. Ryggar og kular i terrenget er bare, og elver og bekkar er opne. Det er lite snø igjen i låglandet. I S-sider er det kun flekkvis med snø opp til ca 4-500. I N ligg snøen lenger ned.
Etter mildvêr til fjelltopphøgde etterfulgt av igjenfrysning, venta ein ikkje å finne vedvarande svake lag som er aktive.
Det var sundag ein personutløyst flakskred i bratt terreng i nordaustleg side av Vetlafjellet. Dårleg binding mellom glatt skare og overliggande snø.
Måndag føremiddag er det snøvêr og vind frå aust i fjellet.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til mandag.
Skyet.
Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / Olsskavlen

Snø

05.03.2019 kl. 16:48

1140 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Profil gravd på Tungafjellet 1000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  glimt av sol på morgon kvisten, tilskyande og etterkvart snøbyger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Fine forhold i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  lite snø og avblåst i Trollabotn, ingen skredaktivitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Avblåst på ryggen opp mot Olsskavlen

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig Mengde nysnø aukar gradvis dess høgare ein kjem. Ved Voll(ca600moh) 2cm nysnø. Tungafjellet(1000 moh) 20 cm nysnø. Over tregrensa tar vinden godt og det er stor transport av fokksnø. Enkelte plassar er det heilt opptil 50 cm innblåst fokksnø. Fokksnøen er moist ved Tungafjellet. Det er ikkje observert korkje rim eller kantkorn i overgangen fokksnø-gamle snøpakka. Det verkar som fokksnøen festar seg godt til den gamle snøpakka, ingen resultat i testheng, ingen resultat på ct, ingen ferske skred observert. Den gamle snøpakka er igjen frosset frå toppen, kniv hard. og består hvudsaklig av grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag.

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Utover dagen har det vorte gravis tilskyande frå vest og det har byrja å snø.Over tregrensa har det vore kraftig vind og stor transport av snø. Det var -1C på Tungafjellet 1000 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh Sjiktovergangar i fokksnøen er gjeldande skredproblem. Utbredelse av skredproblem er hovudsaklig over 900 moh i austleg sektor. Det verkar som fokksnøen stabiliserer seg fort grunna milde temperaturer.

Tester

CTN God ingen resultat, berre kompremering i fokksnøen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over 1000 moh tar vinden svært godt og det er stor transport av snø, dette til tross at snøen er moist.

Skredfarevurdering

2 Moderat Over 900 moh har det danna seg fokksnøflak hovudsakleg i austleg og nordleg sektor med vind frå sørvest. Grunna milde temperaturar verkar det som denne fokksnøen har stabilisert seg. Det er vanskelig å få noko respons korkje på CT eller i testheng. Det kan tenkast at det er betre respons i foksnøen di høgre opp ein kjem grunna det er kaldare. Den gamle snøpakka er gjennfrosset og utgjer ingen fare. Dei komande dagar er det meldt ein del nedbør og vind, dette vil føre til auka skredfare. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag, ingen ferske skred observert.

ObsID: 184336

Voss / VOSS

Snø

05.03.2019 kl. 16:43

454 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Snø Oppholdsvær tidelegare i dag, starta å snøa lett for for ein time sidan.

ObsID: 184338

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 14:07

1016 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ny Snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Gode bindinger i fokksnøen. Ingen resultat på ECT. Det er sjiktoverganger men ingen potensial for forplantning av brud

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Den nedføyket løssnøen er godt inne i sintringprosessen. Og vil være homogen med resten av fokksnøen ila 12 timer.

Tester

ECTX

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden øker på utover dagen. Ligger ca 10cm løs snø i øst klar til transport. Vind fra Ø/SØ

Skredfarevurdering

1 Liten Det ligger jevnt fordelt med nysnø i terrenget, det ligger ca 10 cm løs snø klar til transport i henteområdene. I le-områder over 800moh har snøen allerede begynt å danne flak, men kunne ikke finne potente svake lag i denne. Gjennomførte flere CT og ECT uten å få antydning til ustabilitet. Fokksnøen er fra ca 20 cm opp til 40 cm i le-områder. Under fokksnøen ligger det en blokk med smelteomvandlet snø som er hard og vanskelig å komme igjennom. Den gamle snøpakken utgjør ingen fare for snøskred. Observerte en del våte løssnøskred på under mildværsgrensen. fokksnøen stabilisere seg, men ny nedbør i samband med vind vil generere nye fokksnøproblem i vestlige områder Varslet faregrad er for høy Bindinger i nåværende fokksnø er gode. Skredproblemet beskrevet i varslet er ikke så potent som antatt. Det ligger heller ikke så mye snø i le-områder at det vil gi størrelse 2 skred i mange heng. Dette etter pbservasjon i området Vikafjell.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

ObsID: 184309

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 14:00

1007 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Retning mot NNØ. Avblåste rabber, 5-10 cm løsere snø i 500 m omkrets fra observasjonspunkt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Flere LBT, Burp, CT gav brudd i 10 cm dybde i fokksnø (halvveis på bildet). Inntrykket er Q2 brudd og vanskelig å løse ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø tilgjengelig for vindtransport, opp til ca 10 cm. På store deler av Vikafjellet var det ca 10 cm løsere snø. Enkelte områder var det avblåst, kanskje siden terrengformasjoner har gitt en annen vind akkurat der.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Tilskyende gjennom dagen. Jevnt-3 gr. Tørr mot fuktig snø på observasjonspunktet. Litt nedbør som svakt yr og også hagl, kun i korte perioder.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

Tester

CTH21@15cmQ2 God I fokksnø. Brudd gjennom hele søylen.

CTH29@25cmQ3 God 10 cm kollaps i fokksnø.

CTM19@10cmQ3 God

Snøprofil

4 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert Profil i overgang mellom tynnere og tykkere snødekke på nordvendt rygg. Flere LBT og Burp i tykkere snødekke gav også brudd i fokksnøen.

ObsID: 184315

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 13:58

1013 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snødekket er noe ujevnt fordelt. Rygger og terrengformer mot V virker å ha noe tynnere snødekke fra tidligere. Det gamle snødekket består nå i hovedsak av smelteformer som er fuktig i nedre 40 cm fortsatt. Over dette 1F hard vindpakket og i overflaten 5-10 cm myk vindpakket snø fra helgen. Denne er fortsatt fuktig på 1000 moh, men er flyttbar ved vindøkning. Eldre vedvarende svake lag er nedsmeltet eller ikke aktive opp til 1000 moh som var høyeste vi har vært i dag. Det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen i toppen som også her binder godt til eldre smelteformer og skarelag.

Tester

CTH22@22cmQ2 God Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Begynnende lett vindtransport startet ca kl 14 med vindøking fra SØ

Skredfarevurdering

Snøen fra helgen binder godt til eldre snødekke og skarelag. Gunstige temperaturer siste dager har gitt en rask stabilisering. På dagens korte tur oppleves skredproblemet å være dårlig binding mellom lag i fokksnøen. Mange tester gjort viser at det generelt skal stor tilleggsbelastning til for å løse flak i fokksnøen. Den eldre snøpakken består i hovedsak av smelteformer og er stabil på dagens tur. Det finnes rester av ned-smeltede små kantkorn, men disse er nå sammenfrosset og viser ikke tegn til brudd.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Kjapp profil basert på det generelle inntrykket

ObsID: 184308

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 13:36

1004 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot N.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ved veien lå det 10cm ubundet snø klar for transport. Virker som det ligger løsere i østvendte sider. I vestlig sektor er den mer bundet, men god stabilitet innad i fokksnøen og godt bundet til skaren. Begynte å bli lett snøfokk når vi var ute. Ingen vedvarende svake lag å observere i snødekket.

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh Dette skredproblemet er det vi observerte i dag.

Tester

ECTX God God stabilitet innad i fokksnøen og mot skaren.

CTE23@15cmQ2 God Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblematikken for regionen vil være nedføyket løssnø og muligens våte løssnøskred under mildværsgrensen. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Under 900 moh Observerte noen naturlig utløste våte løssnøskred i Kvassdalen på tur til observasjonsturen fra Myrkdalen.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert Profilen tatt på denne kartposisjonen. N-NV vendt heng på 1000 moh.

ObsID: 184298

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:37

1100 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Vekslende, opphold, hagl og snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, V, NV over 1000 moh

Tester

ECTN17@20cmQ2 God

ECTN17@10cmQ2 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 184327

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:33

1092 moh

hilde@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er generelt lite snø i området. Snøen er noe ujevnt fordelt, på vindutsatte rygger er det lite snø, mens det i leområder i vest ligger mere snø. Det er ca. 10 cm løs snø tilgjengelig for transport.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Har ikke observert noen faretegn der jeg har gått i dag. Det kreves stor tilleggsbelastning i lille blokktest for å få utslag på overganger i fokksnøen. Fokksnøen virker å ha gode bindinger til underliggende skarelag, og gir ujevn brudd. Det gamle snødekket er også stabilt. Mere nedbør vil gi økende skredfare. Det er snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er for høy Etter der jeg har gått i dag virker varslet faregrad for høy, men faregraden øker utover dagen (tirsdag) med økt vind og nedbør. Dermed mulig det stemmer bedre for tirsdag ettermiddag.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert Snøprofil i NV-vendt helning

ObsID: 184333

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:31

984 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
ObsID: 184324

Voss / VIK

Snø

05.03.2019 kl. 12:00

1070 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Rektor Aasen med lag av delvis omdanna kantkorn, der det må vold og truslar til for å få det ut. Kan bli eit problem om det blir kraftig mildvær.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Små våte laussnøskred i Kvassdalen, usikker på når dei har gått. Det hadde også gått små flakskred og der var glidesprekker, men snøoverflata var frosse no.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er lite snø i forhold til normalt på Vikafjellet, og snødekket er ujamnt fordelt i terrenget. Ryggar og andre vindutsette terrengformasjonar er avblåste, medan det ligg meir snø i leheng (vest) og skjerma terrengformasjonar. I hovudsak består snødekket av ein smelte-frysepakke som er stabil med 10-15 cm fokksnø og ubunden snø opp på. I smelte-fryse-pakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, men desse laga er uproblematiske no, sidan den harde overliggande snøen gjer dei umogleg å påverke. Snøen er fuktig i dei 20 nederste cm.

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra N ↓ 100% skyer Det var overskya, svak vind frå aust, og nokre få snøfugg i lufta. I ettermiddag snør det i Myrkdalen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 900 moh

Tester

ECTN23@15cmQ2 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Det finnast fokksnøflak i leområder mot vest, men det skal mykje til å påverke dei i stabilitetstestar, og dei er i hovudsak tynne. Om ein løyser ut skred vil desse bli små. Smeltepakken under er stabil, og skredfaren er generelt liten. Det er meldt litt nedbør og lite vind onsdag, men dette vil truleg ikkje påverke snødekket, og det er gunstige temperaturar for vidare stabilisering av fokksnøflak. Torsdag er det meldt meir nedbør, også i kombinasjon men vind, og då kan nysnøflak bygge seg opp og gi auka skredfare. Varslet faregrad er for høy Opplevelsen på tur var at varsla faregrad var for høg, men har ikkje oversikt over andre delar av regionen (første dag ute i fjellet). Har vore i eit relativt lite område...

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profil i vestvendt heng på Vikafjellet. Fokksnøflak på smeltepakke. I smeltepakken er det nokre lausare lag med delvis omdanna kantkorn, som ikkje er eit problem (les under snødekke).

ObsID: 184322

Voss / VOSS

Snø

04.03.2019 kl. 12:05

1183 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Skredet har startet rett under fokkskavelen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Nysnøen er fuktig opp til ca 1100moh. Over dette er snøen gradvis tørrere. Under nysnøen er det frosen blokk på ca 50. Har ikke mulighet å påvirke snøen under denne. Der vinden har fått påvirke nysnøen er det tendenser til flak-dannelse. Disse flakkene er myk 4F-1F, men finner ikke sjiktoverganger i disse. God binding mot skaren. Veldig fine skiforhold, jo mer nordlig jo mer tørr snø finnes

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Temperaturen har vært rundt 0grader hele helgen, det har kommet ca 10-15cm nysnø ila helgen. Denne er fuktig helt opp til 1100moh. I nordlige strøk er den tørrere en andre retninger.

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Over 1200 moh Så kun dette flakskredet. Men etterhvert som sola fikk tak på snøen gikk det flere små våte løssnøskred

ObsID: 184146

Voss / Vetlafjellet

Snø

03.03.2019 kl. 14:30

1120 moh

Vetlesulen (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt i nordøstlig heng. To lag med våt nysnø, nedre svakere enn øvre grunnet mer oksygen. så nederst ser du skarelaget som skredet ble utløst på senere på dagen.

Snødekke

7 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra S ↑

Skredhendelse

3. mar 15:30 (+01:00) Vått flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1127 moh og sluttet på 1115 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 35 m bred bruddkant Brattheng Kjørte rolig nedover grunnet dårlig sikt. da jeg kom litt lengre ned så jeg det kom et veldig bratt heng på ca 40 grader. Da jeg stoppet opp over dette henge løste jeg ut skredet (ca 5m bredt. Det var fortsatt en stor del igjen av henget som ikke ble løst ut. Da gikk noen andre i gruppen og tråkket på det som en test. Da ble et større skred på ca 30m bredde utløst. Grunnet liten snømasse er det størrelse 1.

ObsID: 184001

Voss / VOSS

Snø

03.03.2019 kl. 14:18

927 moh

Preben@frivillig (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Preben@frivillig
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Preben@frivillig Kommentar:  Skredet sett fra toppen

Vær

Snø 1 °C 2 m/s fra S ↑

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt mellom 1000 moh og 0 moh

Ulykke/hendelse

Tynt flak løst ut av skiløper på topp av brattheng (ca 40°). Fikk også løst ut mer av henget med vilje. Løsnet med liten tilleggsbelastning. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

3. mar 15:40 (+01:00) Vått flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Skredet startet på 1129 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 8 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng

Skredaktivitet

3. mar. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N. Mellom 1100 moh og 1000 moh

ObsID: 184002

Voss / VOSS

Snø

03.03.2019 kl. 12:10

1236 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Den snøen som kom i går er fordelt jevnt i terrenget. Ser ut til denne kom ned uten vind. Dagens vind flytter snøen over i østlige leområder, denne snøen har dannet løse flak. Men det er ikke nok snø til å generere tykke flak. På grunn av fuktigheten i snøen dannes det seg heller ikke sjiktoverganger i fokksnøen Under ligger det en blokk med smelteomvandlet snø, denne er jevnt ca 50cm tykk fra 800 opp til 1200. Må bruke mye kraft for å bryte gjennom denne.

Vær

Sludd 1 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Plussgrader helt opp til 1200 MOH der jeg snudde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden har trykk nok til å transportere den våte nysnøen. Denne lager løse flak i leområder.

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Vanskelig å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Mellom 1200 moh og 800 moh Flere våte løsnøskred gått i bratte heng mot øst

ObsID: 183970

Voss / Jordalen, Vetlafjellet

Snø

03.03.2019 kl. 03:30

1081 moh

Bjodybda (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Snødekke

8 cm nysnø Nysnøgrense på 850 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 1 °C fra S ↑ 70% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Her var en del vindtransportert snø som var lagt seg i leheng mot nord nordøst med et svakt lag mellom en tjukk skare såle og den vindtransporterte snøen som har kommet siste 2 dager.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Man bør holde seg vekke fra bratte sider der nedføyket snø har lagt seg

Skredhendelse

3. mar 03:30 (+01:00) Vått flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng Kjørte rolig ned i en gruppe fra fjellet. Førstemann stoppet på toppen av et ca. 40 grader brattheng og utløste et ca. 7 cm tykt og 5-6 meter brett vått flakskred. Etterpå klarte vi bevisst å løse ut et større stykke (ca. 30 meter) av bratthenget med høyere bruddflate ca. 20-25 cm.

ObsID: 184065

Voss / VIK

Snø

02.03.2019 kl. 21:16

1134 moh

Sturla (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Rimdanning på strå
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  snøprofil i sørvendt helling ca150 meter vest for GPS koordinatane
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  delvis omdanna kantkorna snø (FCxr) i det svake laget mellom to islag (IFil) gjennom lupen 1*1mm grid
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Gliflata etter bruddet
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Flata under blokka som kom ut ved test
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil undersøkinga

Vær

Snø -5 °C fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Rimdanning på lyng og strå

ObsID: 183845

Voss / VIK

Snø

02.03.2019 kl. 17:31

1137 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil lagd av kursdeltakere.

Tester

CTH22@70cmQ1 God Q1 brudd på smelta (gamle) kantkorn. Resistant planar.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profil lagd av kursdeltakere.

ObsID: 183828

Voss / VOSS

Snø

02.03.2019 kl. 17:03

884 moh

Endre (Ukjent)

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. NV. Mellom 700 moh og 0 moh Den lille nysnøen som kom på ettermiddagen har begynt å danne flak. Løsnet 2 kvm flak under skiene i 35 grader. Det er ikke nok sne til å lage store flak enda men med større snefall og vind vil det fort bli svært ustabilt.

ObsID: 183850

Voss / VIK

Snø

02.03.2019 kl. 17:00

1136 moh

Bjodybda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Tåke og dårlig sikt over 800 meter
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser bruddflaten. Bruddflaten er slett likevel så krevde det en del kraft for å få blokken til å skli ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Det ble observert et tynt lag Freezing rain enkelte steder i området.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  5-8 cm nysnø som siste døgnet har blitt noe vindtransportert. Et solid hardt skarelag under.

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Tester

CTH22@70cmQ1 God Fikk brudd. Likevel var ikke blokken lett å skli ut og krevde litt kraft å få løsne.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Snødekket vurderes som ganske stabilt. Det har snødd lett siste døgn og vinden har flyttet denne noe og man kan finne noe vind forflyttet fokksnø i lesider. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 183854

Voss / VIK

Snø

02.03.2019 kl. 15:30

1141 moh

Preben@frivillig (Ukjent)

Vær

Snø -6 °C fra SØ ↖ 70% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tester

CTH22@70cmQ1 God Brudd gikk i fuktig skarelag (smelteomformet kantkorn i bruddet). Bruddet satte seg med en gang slik at det krevde litt krefter for å flytte blokken av til tross for glatt (q1) bruddflate

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 183842

Voss / VIK

Snø

02.03.2019 kl. 15:00

1157 moh

Vetlesulen (Ukjent)

Snødekke

130 cm totalt 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra S ↑

Tester

CTE22@67cmQ1 God Når det svake laget kolappset ble blokken igjen stabil. Dette fordi det var fuktig snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er liten skredfare i fjellet. Det har vært mildvær i en periode nå. Dette har førte til et 34cm stykt skarelag(motstand K). En skiskjører ville ikke være en tung nok belastning for å bryte gjennom dette skarelaget. Det er et tynt lag på 7 cm med nysnø på toppen. Vinden har gjort litt mekanisk påvirkning på krystallene. Dette laget har begynt å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Det har blåst en del. Så dermed er det en del isete partier i lo sidene. I le sidene har nysnøen lagt seg. Det er ikke noe overflaterim under nysnøen. Denne overflaterimen har nok vinden tatt seg av.

ObsID: 183856

Voss / VIK

Snø

02.03.2019 kl. 15:00

1140 moh

larstc (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  larstc

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt.

Vær

Sludd -2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Overskyet og tåke. Høy luftfuktighet.

Tester

CTH22@70cmQ1 God Hele sammenhengende dekket har god stabilitet pga 40cm med skare/is under nysnølaget. Bruddet skjedde over gammel smelteomvandlet kantkornet snø.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske sprekker ved å belaste snø ovenfor skispor

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert snø i både nordvendte og sørvendte skråninger.

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen (+01:00) Sørpeskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 800 moh Ferske skred på begge sider av dalen opp mot vikafjell

ObsID: 183858

Voss / VOSS

Snø

02.03.2019 kl. 11:21

1037 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Bilde viser tykkelsen på fokksnøen samt det tynne laget med nedføyket nysnø innlandet med små kantkorn

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 300 moh Skare Fuktig Snødekket har vær våtet for så å fryst igjen. Ca 50 cm K hard blokk på toppen av våt smelteomvandlet snø under. Enkelte steder (le-terreng)ligger P hard fokksnø. Regner med det er siste snøfall etter mildværet. Fant ikke store tykke flakk. Ligger på 5 - 10 cm tykkelse. Her var det ett lag på ca 2cm med nedføyka nysnø innblandet med små kantkorn. Dette laget fantes bare der det var fokksnø over, og over 900moh. Altså få heng.

Vær

Yr 1 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten På grunn av tidligere mildvær er snøpakken blitt våtet helt til bakken. Øverste halvmeter er blitt fryst godt sammen nå de siste dager. Stabil og trygg. Det finnes små lommer med fokksnø, men det er i få leheng. Dårlig skiføre, hardt å isete. Anbefaler skiløpere å vise forsiktighet i leheng med fokksnø da det er svakt lag mellom underliggende skare og fokksnøen. Vil ikke legge dette som et skredproblem da det er så få områder dette gjelder. Mer nedbør de neste dager vil gi vinden tilgang på snø for transport. Det kan da øke fokkflak-dannelsen hvis nedbøren kommer som snø. Hvis nedbøren kommer som regn vi effekten bli mer stabilitet. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 183780
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.