Snøskredvarsel for Voss onsdag 27.02.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Sol og stigende temperatur kan gi noen små våte skred utover dagen. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker og skavler

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lavere temperatur gjennom natten gir gjenfrysning av snøoverfalten og virker stabiliserende på snødekket. Stigende temperatur og sol kan utover dagen gi noen mindre, våte skred i noen få bratte heng som vender mot S og V. Litt ny snø noen steder ventes ikke å påvirke skredfaren. Snødekket er mange steder isotermt, og det kan være fare for glideskred der snøen ligger mot glatt underlag. Glidesprekker er tydelige tegn på at snøen siger. Ellers er snødekket generelt stabilt.
Kraftig mildvær den siste tiden har ført til et smelteomvandlet snødekke i lavere områder. I høyden er det gradvis mer lagdeling. Det har vært mildt til topps, men over 1000-1200 moh blir mildværsskaren gradvis tynnere og sprøere. Snøgrensen har krøpet oppover, og rygger og kuler er snøfrie mange steder.
Etter mildvær og påfølgende gjenfrysing av snøoverflaten ventes det ikke å være vedvarende svake lag som er aktive.
Mandag gikk det et lite skred på Rv. 13 i Kvassdalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.
Synkende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

27.02.2019 kl. 14:41

909 moh

VegardVB (**)

Vær

100% skyer Det regna i botn av slettafjellsheisen, men på toppen var det snø. So snøgrensa var på omlag 900 moh

ObsID: 183309

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.02.2019 kl. 13:07

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær og litt synkande temperaturar. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

ObsID: 183278

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.02.2019 kl. 12:42

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær i låglandet og i fjellet, ikkje meldt noko nedbør. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

ObsID: 183096

Voss / VOSS

Snø

25.02.2019 kl. 11:33

716 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skodda har kome og gått i heile dag, litt regn innimellom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Det byrjar å selte fram på rabbar i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Smelteriller heilt til topps på Øyastøslfjellet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snødekket er armert med fleire islag, elles består stratigrafien hovudsaklig av smelteformer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snøprofilet er gravd i sørhelling på om lag 1200 moh. Det kan tenkast det er meir lagdeling i nordhellingar.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sikten har kome og gått i heile dag, men med den sikta eg har hatt, har eg ikkje observert ferske skred

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Det er observert sigesprekker i snødekket i Berdalen. Dette tyder på smelting frå botn og fare for glideskred.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Skredproblemet gjeld glideskred. Det er observert sigesprekker i snødekket over Sivlesvaet.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det er fritt vatn over islag i snøpakka, sjå profil.

Skredfarevurdering

1 Liten Nattefrost har danna ei bærande skare på toppen av snødekket. I løpet av dagen har dei øvste 5 cm tint. Snødekket består hovudsaklig grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag. Snødekket framstår som utan spenningar og seigt. Det er observert sigesprekker som kan indikera fare for glideskred. Utbredelse på glideskred er få heng og forventa skred størrelse er liten. Vurdert faregard for berdalen i dag er 1. Om nattefrosten forsetter og dagtemperaturen ikkje vert for høg vil fg. 1 vedvare. Varslet faregrad er for høy

Tester

CTN God Ingen resultat på CT

Vær

Regn 1 °C 0 m/s fra S ↑ 100% skyer Skodderegn. på 1200 moh var det +1C

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Skare Våt Nattefrost har danna ein fryse-smelt skare på snødekket. I løpet av dagen har dei øvste 4-5cm tint og det er raskt og godt skiføre! Snødekket er prega av mildværet og det er smelteriller heilt til topps på Øyastølsfjellet(1342moh). Profil rett under toppen på Øyastølsfjellet syner at snødekket er relativt homogent, dette profilet vart gravd i sør helling og det kan tenkast det er meir lagdeling i nord helling. Det er i snitt 75-100 cm snø i terrenget i Berdalen. Ein ser at mykje vær frå sør / aust har lagt ut snø andre stadar enn det som er normalt. Stadar der det vanligvis er store skavlar er dei i år fråverande grunna manglande vind frå vest.

ObsID: 182937

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

25.02.2019 kl. 08:01

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Meldt mildt og litt nedbør i form av regn. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

ObsID: 182878

Voss / Voss

Snø

25.02.2019 kl. 07:16

735 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

25. feb 07:16 (+01:00) Snø på RV. 13 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 182930
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.