Snøskredvarsel for Voss tirsdag 26.02.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Hald avstand til fjellsider med glidesprekkar og skavlar

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmare vær gir avsmelting, men snødekket er no vorte meir grovkorna og vil såleis drenere ut vatnet betre. Varmen utjamnar og fjerner gradvis lagdelinga. Delvis skydekke gir litt utstråling frå snødekket, og nedkjølinga som følger vil bremse smeltinga og gi stabilisering. Det er forhold for glideskred der det er sigesprekker.
Snøen er smelteomdanna i låglandet og er gradvis meir lagdelt til høgare ein kjem. Det har vært mildvær til topps, men i høgdenivå 1000 - 1200 moh og over blir skarelaget tynnare og sprøare. Snøgrensa har krøpet oppover og mange ryggar og høgdedrag er bare.
Etter mildværssyklusen og påfølgande gjenfrysing er det ikkje aktive svake lag i snødekket.
Mandag var det eit lite skred på RV 13 i Kvassdalen
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.02.2019 kl. 12:42

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær i låglandet og i fjellet, ikkje meldt noko nedbør. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 183096

Voss / VOSS

Snø

25.02.2019 kl. 11:33

716 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skodda har kome og gått i heile dag, litt regn innimellom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Det byrjar å selte fram på rabbar i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Smelteriller heilt til topps på Øyastøslfjellet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snødekket er armert med fleire islag, elles består stratigrafien hovudsaklig av smelteformer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snøprofilet er gravd i sørhelling på om lag 1200 moh. Det kan tenkast det er meir lagdeling i nordhellingar.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Skare Våt Nattefrost har danna ein fryse-smelt skare på snødekket. I løpet av dagen har dei øvste 4-5cm tint og det er raskt og godt skiføre! Snødekket er prega av mildværet og det er smelteriller heilt til topps på Øyastølsfjellet(1342moh). Profil rett under toppen på Øyastølsfjellet syner at snødekket er relativt homogent, dette profilet vart gravd i sør helling og det kan tenkast det er meir lagdeling i nord helling. Det er i snitt 75-100 cm snø i terrenget i Berdalen. Ein ser at mykje vær frå sør / aust har lagt ut snø andre stadar enn det som er normalt. Stadar der det vanligvis er store skavlar er dei i år fråverande grunna manglande vind frå vest.

Skredfarevurdering

1 Liten Nattefrost har danna ei bærande skare på toppen av snødekket. I løpet av dagen har dei øvste 5 cm tint. Snødekket består hovudsaklig grovkorna smelteformer i kombinasjon med islag. Snødekket framstår som utan spenningar og seigt. Det er observert sigesprekker som kan indikera fare for glideskred. Utbredelse på glideskred er få heng og forventa skred størrelse er liten. Vurdert faregard for berdalen i dag er 1. Om nattefrosten forsetter og dagtemperaturen ikkje vert for høg vil fg. 1 vedvare. Varslet faregrad er for høy

Tester

CTN God Ingen resultat på CT

Vær

Regn 1 °C 0 m/s fra S ↑ 100% skyer Skodderegn. på 1200 moh var det +1C

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Det er observert sigesprekker i snødekket i Berdalen. Dette tyder på smelting frå botn og fare for glideskred.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Sikten har kome og gått i heile dag, men med den sikta eg har hatt, har eg ikkje observert ferske skred

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Skredproblemet gjeld glideskred. Det er observert sigesprekker i snødekket over Sivlesvaet.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det er fritt vatn over islag i snøpakka, sjå profil.

ObsID: 182937

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

25.02.2019 kl. 08:01

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Meldt mildt og litt nedbør i form av regn. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 182878

Voss / Voss

Snø

25.02.2019 kl. 07:16

735 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

25. feb 07:16 (+01:00) Snø på RV. 13 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 182930
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.