Snøskredvarsel for Voss torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det fins vedvarende svake lag i snødekket. Regn og høge temperaturer høgt til fjells vil gi økt fare for våte flak- og løssnøskred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig mildvær slo inn tirsdag med regn opp til ca. 1000 moh. En fortsatt mild værtype og mye snø og regn, gjør at skredfaren flytter seg ytterligere oppover i fjellet. Smeltefronten trenger lenger ned mot svake lag av både kantkorn og nedsnødd overflaterim. Regnet og den kraftige vinden gjør at snøen smelter raskere. Det fins flere skredproblem som kan gi store skred. Våte flakskred er viktigste skredproblem. I høytliggende områder hvor det kommer snø vil ferske fokksnøflak kunne gi tørre flakskred.
Snøoverflata ble tirsdag påvirket av mildvær opp til ca. 1000 moh på grunn av mildvær og regn. Over midværsgrensa er det trolig varierende nysnøtykkelser på grunn av vindtransport av snøen. Ferske nysnøflak er trolig dannet i leområder.
Det er observert flere lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under fokksnø. Lørdag meldte observatør om nedsnødd rimlag høgt i snødekket som det var lett å få budd i. Det er flest observasjoner av svake kantkornlag. Det fins og kantkornlag dypere i snødekket som er vanskelegere å påvirke.
I Jordalen er det onsdag observert mange naturlig utløste flakskred som gikk under intens nedbørsaktivitet tirsdag ettermiddag, det er også observert mange ferske naturlig utløste våte løsnøskred i samme området.
Onsdag formiddag er det observert regnskare på snøoverflaten i Bergsdalen.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VIK

Snø

14.02.2019 kl. 11:59

759 moh

Jens@SVV (*****)

Skredaktivitet

14. feb. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NV. Mellom 900 moh og 0 moh Små-middels blaute skred i Lii i løpet av dagen. Gått i vegen med breidde mellom 10-30 meter. Vegen var stengd

ObsID: 180978

Voss / VOSS

Snø

14.02.2019 kl. 09:12

955 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Overflata av snødekket er prega av smelteriller på om lag 800 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skydekket heng tungt over Seldalsnuten. Ingen ferske skred observert sjølv i Trollabotn!.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Nederst i lag med fokksnø, over den gamle smeltepakka er det fritt vatn i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Profil gravd på Tungafjellet 1000 moh. Litt tynt snødekke der eg gravde. Mldværet har trekt 35cm ned i snøen til overgangen til den gamle snøpakka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  kant og beger funn i botn av snødekke.

Notater

Svært mykje is i skjeringar langs vegane, ved værmeldinga som er meldt framover vil dette kome ned.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Siste dagar har det vorte svært mildt sjølv høgt til fjells. På Tungafjellet 1000 moh. var det +3C i dag og kraftig vind. Det vart ikkje observert rim i snøpakka ved Tungafjellet. Mildværet har trekt 25 cm ned i snøpakka til overgangen fokksnø smelteformer. Ingen ferske skred observert i Raundalen i dag. Det er truleg at mildværet ikkje har trekkt så langt ned høgre til fjells. Mange av dei store skreda i Raundalen startar kring 12-1400 moh. og det er difor truleg med skredaktivitet når mildværet får litt meir tid. Det vart observert mykje overflate vatn på myrer heilt opp til 900 moh. sjå bilete under snødekke. Dette kan indikere fare for sørpeskred. fredag er det meldt 9C på voss med opphaldsvær. Temperaturen vil birdra til at mildværet trengjer endå lengre ned i snøpakka sølv høgt til fjells. Dette kan resultera i store flakskred høgt til fjells men den høge temperaturen vil også raskt stabilisere snøpakka. Varslet faregrad er riktig

Vær

Regn 3 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har regna jevnt i heile dag. Sterk vind over tregrensa. Toppane har vore delvis dekka av skyene i heile dag. +3 C på Tungafjellet 1025moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Der mildværet har trekt ned til laga med rim/kantkorn er det mulig ein kan få naturleg utløyste våte flakskred

Faretegn

Mye vann i snøen Over skarelag i fokksnø er det linser med fritt vatn som renn ut av snødekket. Dette vart observert på 900 moh. på Tungafjellet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Mildvèret siste dagar har tæret kraftig snødekket. Snøen har synke kraftig saman og det er tydlege smelteriller i snødekket opp til vertfall 1100 moh. Frå tregrensa og oppover er det ein kjip regnskare som øydelegg skiføret. I skogen er snødekket laust sammensett og synk til bunns om ein trakkar ut av skina. Over tregrensa er snødekket meir berande, innsyking om lag 15-20cm. Det er også observert mykje overflate vatn på myrer heilt opp til 900moh.

Tester

CTM12@25cmQ2 Middels

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Hadde stort sett grei sikt i heile dag. Ingen ferske skred observert på veg inn og ut av Raundalen eller i fjellområda omkring Olsskavlen

ObsID: 180905

Voss / VOSS

Snø

13.02.2019 kl. 16:58

595 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Entreprenør er på plassen og fikser!

Skredaktivitet

13. feb. 12-18 Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 600 moh Isskred. Burde vært en valgmulighet i regobs.

ObsID: 180793

Voss / VOSS

Snø

13.02.2019 kl. 13:52

945 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Mot nordvest.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Flere skred i leside (høyre) bakerst i bilde. Bilde ca mot nordvest.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra SV ↗ 25% skyer Pissregn på Vangen i går. Opplett i morges. Delvis skyfritt i dag.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

12. feb. 12-18 Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ. Over 1000 moh Flakskred i de fleste brattheng vendt mot øst over 1000-1100. Noen skred har forplantning over rygger og har over 100 m bredde. Flakskreda ser ikkje ferske ut, dvs de gikk under intens nedbøraktivitet i går ettermiddag.

12. feb. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 900 moh og 600 moh

ObsID: 180760

Voss / VOSS

Snø

13.02.2019 kl. 13:10

874 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Mildværet har trengt ca 16 cm ned i snødekket så langt. Det er et rimlag som gir ECTP20@35,5down,Q1 - repetert test. Videre er det et kantlag som gir ECTX 58down, tilnærmet Q1 brudd dersom det går. Ser tydelig at det kjapt samler seg vann i disse lagene i profilveggen som er eksponert. Med t-skje. Det er fortsatt 20 cm igjen før fuktighet når ned til det øverste svake laget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  ECTP@35,5Q1 repetert, i store rimkrystaller
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rim 35,5 down mot 1mm grid
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rimlagets bruddflate 35,5 down
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kantkornlag som bryter glatt og plant down 58. Merk at vann har samlet seg i dette laget og rimlaget som kan sees over. Disse lagene er våte pågrunn av at de er eksponert for plussgrader i profilet. Det at lagene så kjapt samler vann viser at det er luft tilgjengelig i disse lagene. Dette sammen med korntype og bruddflate karakteristikk illustrerer mulige skredproblem når fuktighet trenger dypere i snødekket.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kantlaget down 58 mot 1mm grid
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bildet viser svake lag i snødekket som kan bli skreddannende ved tilført fuktighet. Regner med at dette vil skje i et mellom intervall de kommende dagene. I høyden tror jeg det skal litt til før fuktighet trenger dypt i snødekket.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Regnskaren som lager fin lyd når en tråkker seg gjennom den på vei til fjells (Huff og huff ned igjen).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Glasert også i høyfjellet (Hamlagrøhornet i det fjerne).

Skredfarevurdering

2 Moderat Det var i dag under ca 500 m o.h., våtløssnøskredaktiviteten var tilstede. Over Ca 500 m o.h. er det dannet seg en ca 3 - 5mm regnskare som er observert opp til ca 1000 m o.h. (Ikke vært høyere). Ved ca 900 m o.h. mot sørøst, hadde gårsdagens fuktighet nådd ca 16 cm ned i snødekket. Øverste svake lag som viser at det vil bli påvirket av fuktighet, var ca 35 cm ned i snødekket. Det betyr at det i liten, til ingen grad, har skjedd en first wettening av svake lag i fjellet. Solen tok ikke nok i dag til å gjøre noe med regnskaren i moderat bratte sørhelninger. Størst skredfare under ca 500 m o.h. Regnskaren førte til et lite kjekt skiføre.. Det er spennende om vi får noen skred på observerte svake lag når disse kan bli våte de neste dagene. Jeg ser for meg at fuktighet ikke vil nå ned i høyfjellet, og at vi får et "mellom intervall" hvor det er fare for våte flakskred av litt størrelse. Mye snø ble fraktet med sterk vestlig vind i går, så ser for meg at østlig eksposisjon mellom 500 og kanskje 1200 m o.h. er mest utsatt i de neste dagene. Men for all del, det fins kantkorn lag i snødekket så alle eksposisjoner er hvert å ha i mente. Husk at det er naturlig utløste skred det er snakk om! (Altså stay away from run out zones). Varslet faregrad er riktig Dagens faregrad 3 er nok riktig varslingsdøgnet sett under ett. Fra utpå morgenkvisten i dag har skredfaren over 500 m o.h. kjapt gått ned til en FG 2, ca.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh I de vestligste delene av varslingsregionen så er det en massiv regnskare over ca 500 m o.h. Våte løssnøskred virker til å være begrenset til lavereliggende områder, men solen har tatt litt i dag, så kanskje høyere i bratt sør.

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S mellom 1000 moh og 500 moh Viktig å merke seg at det gjensto ca 20 cm før fuktighet nådde ned til rimlaget i dagens profil. Har derfor gitt få bratte heng. Mulig det er noen steder hvor rimlaget ligger høyere i snødekket. Og selve tilstedeværelsen av rim er også ukjent (utbredelse). Skredproblemet vil bli mer aktivt kommende dager jo dypere mildvær trenger ned i snødekket, og fører til first wettening.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Våte løssnøskred og isnedfall under ca 500 m o.h. på morningen i dag.

Tester

ECTX God ECTX i tynt kantkornlag Down 58. Vært å være obs på. Bruddflaten er glatt og plan. Vann samler seg kjapt i dette laget ved eksponering i profil. Altså plass til vann mellom korn.

ECTP20@35cmQ1 Middels Testen er repetert 3 ganger. Går i tydelig rimlag.

Skredaktivitet

13. feb. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh Observert våte løssnøskred mellom Bergen og Voss langs E16. Et isnedfall fra vegskjæring som hadde nådd vegen ved Dale. Mye is i vegskjæringer som skal ned de neste dagene.

ObsID: 180751

Voss / Øyastølen

Snø

13.02.2019 kl. 12:20

827 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  @WildVoss Kommentar:  Skred str 2, løsnet ca 1200moh. Trolig utløst av skavlbrudd.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  @WildVoss Kommentar:  Samme henget som nedenfor.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 1 m/s fra V → 35% skyer Oppklaring etter en skyet start på dagen.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Fuktig De øverste 20 cm av snødekket er fuktig. Skarelaget øverst (ca 2 cm) er trolig dannet som følge av kulda som fins i snødekket fortsatt, kombinert med oppklaring.

Faretegn

Ingen faretegn observert Med unntak av noen få små løssnøskred på motsatt side av dalen observerte vi ingen tydelige faretegn på vår tur mot Øyastølsfjellet.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 1200 moh Turen gikk videre opp mot Øyastølsfjellet. I noen østvendte heng under toppryggen har det løsnet flakskred for noe tid tilbake. Neppe i forbindelse med værsystemet som passerte i går. Se bilde. Antar at det kan ha gått søndag eller mandag, i forbindelse med nysnø og vind.

12. feb. 18-24 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SV, V, NV. Under 1000 moh Noen små løssnøskred observert på motsatt side av dalen. Trolig utløst i forbindelse med regn og temperaturstigning i går kveld.

Snøprofil

2 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm M Nederst i det fuktige laget fant vi et sjikt med svært våt snø, trolig et delvis oppløst skarelag. Under dette var snøen i hovedsak ubundet og tørr. , 20 cm F RG 0 mm/0 mm D Usikker på korntype her, men kan virke som finkornet snø (fokksnø) som er kuldepåvirket og dermed løst opp over tid., 3 cm F FC 0 mm/0 mm D Har ikke studert kornform i detalj., 2 cm K IF 0 mm/0 mm D Analyserte ikke lagene videre nedover i detalj. Under det nederste skarelaget er det stort sett smelteformer, ymse skarelag og kantkorn nederst mot bakken. Snødekket var såpass løst i dette området at vår last på snødekket trolig går helt ned til kankornlaget over skaren, ca 45 cm dypt. Observerte likevel ingen drønn eller tegn på at kantkornlaget var spesielt potent, trolig på grunn av manglende bindinger i overliggende lag.

ObsID: 180839

Voss / VOSS

Snø

13.02.2019 kl. 11:24

592 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Smelteriller ca 600 m o.h.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra S ↑ 40% skyer Mildvær langt opp. Begynnende smelteriller fra 500 m o.h., og oppover til ca 900 m o.h. Under 500 m o.h. i ytte deler av Voss (Hordalandskysten) er det observert våte skred, isnedfall og tiltagende vannføring i bekker. Foreløpig mye is i skjæringer og høyere i terrenget i dette intervallet.

ObsID: 180708

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:14

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har hatt stor pålagring av snø, i tillegg til mykje nedbør i form av regn. Høge temperaturar.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Det milde veret held fram. I tillegg er det meldt om ein del regn..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 180705

Voss / D1203(35234) Nordhordland 2013-2019

Snø

13.02.2019 kl. 08:55

705 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 180666

Voss / SAMNANGER

Snø

12.02.2019 kl. 19:35

681 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Regn 2 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det begynte å regne ved 600moh rundt klokken 18:00 Det snør tung våt snø rundt 750moh

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Temperaturen steg fra minus 2 til pluss to grader i ettermiddag og kveld.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

ObsID: 180598

Voss / VOSS

Snø

12.02.2019 kl. 16:20

456 moh

Siggen@obskorps (****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer Snødd tett. Dårlig sikt. Noe økning i temp fra i dag tidlig.

Snødekke

Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen ble fuktig under ca 600moh nå i ettermiddag. Mellom kl 11 og 16.30 kom det 9cm. Snør fortsatt.

ObsID: 180586

Voss / VOSS

Snø

12.02.2019 kl. 11:11

454 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været lette snøbyger -2 nå på ca 450moh. Dårlig sikt i høyfjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har roet seg i løpet av Tirsdag natt. Fra 853moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnø ca 4cm siden i går ettermiddag

Vær

Snø -2,2 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger. Dårlig sikt i høyfjellet. Rolig vind i høyden.

Snødekke

4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 4cm siden i går kl 16.30. Kommet uten særlig vind. Har trolig landet i alle himmelretninger.

ObsID: 180503

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 10:17

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind og snøfokk. Pålagring av snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen skal opp neste døgn, noko som kan gi ustabile snølag..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180475

Voss / VOSS

Snø

11.02.2019 kl. 20:30

683 moh

VegardVB (**)

Skredhendelse

11. feb 20:32 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 686 moh og sluttet på 668 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Litt usikker på om det gjekk akkurat der om det er plotta inn i kartet, men i det området. Pga. mørke og snø i lufta vart bileta svært dårlege og eg har difor ikkje lagt ved nokon, men skal beskrive so godt som eg kan ut i frå det me såg der. Henget: Som ein hoppbakke landing med ein konveks i toppen og konkav i boten med litt kuleformasjonar og tre på sidene. Høgdeforskjell på omlag 60-80 meter. Brotkanten: Eg vil anslå den til omtrent 80- 100 m brei - den fulgte rett under konveks formasjonen i terrenget. Mesteparten av brotkanten hadde ei høgd 5-15 cm, det var nokre få meter i den austlege delen av brotkanten som var omlag 30 cm. Skredmassane fordelte seg jamnt utover henget og ein ville mest truleg ikkje blitt heilt begravd. Når me køyrte inn i skredmassane var det heilt mjukt og litt som å køyra i oppkøyrt laussnø. Sjøvle skredmassane fordelte seg langt nedover henget. Litt usikker på kor langt, men vil anslå frå mellom 50-70 meter med variasjon i høve terrenget. Det var mest truleg hunden min, 25 kg liten tilleggsbelastning som løyste ut skredet då han sprang inn i henget frå toppen og me køyrte ned lenger aust for henget. Grunnen til den konklusjonen er at me køyrte ned aust for skredet der snøen var skjerma for vind, i tillegg stod hunden nedanfor oss når me køyrte inn i skredmassane frå aust. Når det er mykje laussnø slik det var i går kveld er hunden alltid eit stykke bak oss når me køyrer på ski sjølv om han har eit forsprang. Når me køyrte inn i skredmassane stod hunden på toppen av skredmassane uskadd og upåverka omlag 25-30 meter under oss og han var nok meget nøgd med å vera før oss ned (eg, ikkje like nøgd). Med andre ord; han fekk seg ein "fin" symjetur ned henget. På veg opp snakka me om at det kunne gå skred i det henget skredet gjekk i, og det fekk me no ei sjeldan gong bekrefta. To sekund med klump i magen (til eg såg hunden), mykje god erfaring og læring.

Vær

Snø fra NV ↘ Mykje vindtransport frå nordvest og bygevær med nedbør.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180481

Voss / Ondrahaugen, Myrkdalen Fjellandsby

Snø

11.02.2019 kl. 13:46

819 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødrev / fokk langs bakken
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk liten lomme med snø. Har blitt transportert siste timer. Så der snøen samler seg kan det samle seg en del. Men mye blåser bare bort også.... ser det ut til....

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Sol og snøbyger om hverandre. Lett / moderat snøfokk over skogen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Lett snøfokk Transport av snø siste timer. Samler seg bra i le ormåder

ObsID: 180355

Voss / AURLAND

Snø

11.02.2019 kl. 12:50

1162 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite brattheng strekker opp og sklir ut. 20 cm 1f fokksnø oppå 3 cm nedføyket nysnø

ObsID: 180344

Voss / VOSS

Snø

11.02.2019 kl. 10:50

909 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen bak slør av skyer. Gir et «skart» lys. Noe blind føre i høyfjellet
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skredaktivitet i helgen, i Kvassdalen. Våte løssnøskred. Ingen hadde nådd veien.

Notater

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Kom inn lett snøbyger nå fra vestlig. Ellers rolig vær. «Skart» lys. Solen bak tynne skyer/tåke.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Kun biltur over Vikafjellet. Ingen transport av snø, ( kun ørlite ørlite noen stedek). Avblåst terreng på rygger og topper, mer snø på Voss siden enn Vik. Mer sammenhengende hvite flater. Det er små skavler i terrenget i mange himmelretninger. Snødekke virker jevnt fordelt. Ingen tydelig le/lo.

ObsID: 180312

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 10:05

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vore nokre småskred i låglandet, der det har vore avglidning av svaberg grunna høge teperaturar. Forholdsvis kaldt i fjellet. Stabiliserar seg.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt om mykje vind og snø i fjellet tysdag..

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 180280

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org