Snøskredvarsel for Voss tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren aukar, og ny vindauke med dreiing til SV stiv kuling gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå, men no med fleire skredproblem og større sjanse for naturleg utløyste skred. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 800 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard, berande fokksnø. Laurdag var det plussgrader opp til om lag 1000 moh. Det vart opp til denne høgda observert mykje vatn i snødekket og ein del våte laussnøskred.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under fokksnø. Seinast laurdag melder observatør om nedsnødd rimlag høgt i snødekket som det var lett å få brot i. Det finst òg kantkornlag djupare i snødekket som er vanskelegare å påverke. Søndag vart det meldt om skytande sprekker i snøen på om lag 1100 moh ved Bergsdalen.
Det vart laurdag observert fleire små våte laussnøskred i Kvassdalen på sørsida av Vikafjellet.
Søndag føremiddag var temperaturen på veg ned. Mildversgrensa flytta seg frå om lag 1000 moh laurdag til om lag 600 moh søndag. Det var små nedbørsmengder og relativt rolege vindforhold i fjellet.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / SAMNANGER

Snø

12.02.2019 kl. 19:35

681 moh

jkvn@alf (**)

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Vær

Regn 2 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det begynte å regne ved 600moh rundt klokken 18:00 Det snør tung våt snø rundt 750moh

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Temperaturen steg fra minus 2 til pluss to grader i ettermiddag og kveld.

ObsID: 180598

Voss / VOSS

Snø

12.02.2019 kl. 16:20

456 moh

Siggen@obskorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen ble fuktig under ca 600moh nå i ettermiddag. Mellom kl 11 og 16.30 kom det 9cm. Snør fortsatt.

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer Snødd tett. Dårlig sikt. Noe økning i temp fra i dag tidlig.

ObsID: 180586

Voss / VOSS

Snø

12.02.2019 kl. 11:11

454 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været lette snøbyger -2 nå på ca 450moh. Dårlig sikt i høyfjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har roet seg i løpet av Tirsdag natt. Fra 853moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnø ca 4cm siden i går ettermiddag

Snødekke

4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 4cm siden i går kl 16.30. Kommet uten særlig vind. Har trolig landet i alle himmelretninger.

Vær

Snø -2,2 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger. Dårlig sikt i høyfjellet. Rolig vind i høyden.

ObsID: 180503

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 10:17

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind og snøfokk. Pålagring av snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen skal opp neste døgn, noko som kan gi ustabile snølag..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180475

Voss / VOSS

Snø

11.02.2019 kl. 20:30

683 moh

VegardVB (**)

Vær

Snø fra NV ↘ Mykje vindtransport frå nordvest og bygevær med nedbør.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredhendelse

11. feb 20:32 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 686 moh og sluttet på 668 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Litt usikker på om det gjekk akkurat der om det er plotta inn i kartet, men i det området. Pga. mørke og snø i lufta vart bileta svært dårlege og eg har difor ikkje lagt ved nokon, men skal beskrive so godt som eg kan ut i frå det me såg der. Henget: Som ein hoppbakke landing med ein konveks i toppen og konkav i boten med litt kuleformasjonar og tre på sidene. Høgdeforskjell på omlag 60-80 meter. Brotkanten: Eg vil anslå den til omtrent 80- 100 m brei - den fulgte rett under konveks formasjonen i terrenget. Mesteparten av brotkanten hadde ei høgd 5-15 cm, det var nokre få meter i den austlege delen av brotkanten som var omlag 30 cm. Skredmassane fordelte seg jamnt utover henget og ein ville mest truleg ikkje blitt heilt begravd. Når me køyrte inn i skredmassane var det heilt mjukt og litt som å køyra i oppkøyrt laussnø. Sjøvle skredmassane fordelte seg langt nedover henget. Litt usikker på kor langt, men vil anslå frå mellom 50-70 meter med variasjon i høve terrenget. Det var mest truleg hunden min, 25 kg liten tilleggsbelastning som løyste ut skredet då han sprang inn i henget frå toppen og me køyrte ned lenger aust for henget. Grunnen til den konklusjonen er at me køyrte ned aust for skredet der snøen var skjerma for vind, i tillegg stod hunden nedanfor oss når me køyrte inn i skredmassane frå aust. Når det er mykje laussnø slik det var i går kveld er hunden alltid eit stykke bak oss når me køyrer på ski sjølv om han har eit forsprang. Når me køyrte inn i skredmassane stod hunden på toppen av skredmassane uskadd og upåverka omlag 25-30 meter under oss og han var nok meget nøgd med å vera før oss ned (eg, ikkje like nøgd). Med andre ord; han fekk seg ein "fin" symjetur ned henget. På veg opp snakka me om at det kunne gå skred i det henget skredet gjekk i, og det fekk me no ei sjeldan gong bekrefta. To sekund med klump i magen (til eg såg hunden), mykje god erfaring og læring.

ObsID: 180481

Voss / Ondrahaugen, Myrkdalen Fjellandsby

Snø

11.02.2019 kl. 13:46

819 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødrev / fokk langs bakken
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk liten lomme med snø. Har blitt transportert siste timer. Så der snøen samler seg kan det samle seg en del. Men mye blåser bare bort også.... ser det ut til....

Snødekke

Lett snøfokk Transport av snø siste timer. Samler seg bra i le ormåder

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Sol og snøbyger om hverandre. Lett / moderat snøfokk over skogen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180355

Voss / AURLAND

Snø

11.02.2019 kl. 12:50

1162 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite brattheng strekker opp og sklir ut. 20 cm 1f fokksnø oppå 3 cm nedføyket nysnø

ObsID: 180344

Voss / VOSS

Snø

11.02.2019 kl. 10:50

909 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen bak slør av skyer. Gir et «skart» lys. Noe blind føre i høyfjellet
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skredaktivitet i helgen, i Kvassdalen. Våte løssnøskred. Ingen hadde nådd veien.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Kun biltur over Vikafjellet. Ingen transport av snø, ( kun ørlite ørlite noen stedek). Avblåst terreng på rygger og topper, mer snø på Voss siden enn Vik. Mer sammenhengende hvite flater. Det er små skavler i terrenget i mange himmelretninger. Snødekke virker jevnt fordelt. Ingen tydelig le/lo.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Kom inn lett snøbyger nå fra vestlig. Ellers rolig vær. «Skart» lys. Solen bak tynne skyer/tåke.

Notater

ObsID: 180312

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 10:05

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vore nokre småskred i låglandet, der det har vore avglidning av svaberg grunna høge teperaturar. Forholdsvis kaldt i fjellet. Stabiliserar seg.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt om mykje vind og snø i fjellet tysdag..

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 180280

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

634 moh

VegardVB (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 180208

Voss / KVAM

Snø

10.02.2019 kl. 14:34

1020 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot S-SV Tveitakvitingen sees bak i bildet. Fantastisk dag.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer Vindstille. Varierende tåkeskyer, når sola kommer fram varmer den snøen godt. Mot sør er snøen fukta av soloppvarming, i skjerma områder er den løs pudder. (Nysnøen som kom i natt)

Notater

Små snøfiller ruller ned her og der som følge av oppvarming. Snøen sprekker opp rundt skia der snøen er fuktig

ObsID: 180148

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 14:08

945 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport fra NØ. Ellers ingen faretegn.

ObsID: 180141

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 12:01

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Rask temperaturstigning og mykje vind i fjellet.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vinden løyer og temperaturen synk. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

ObsID: 180101

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 11:59

919 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn i bunn, relativt store korn men lite aktivt lag. Vanskelig å få brudd.

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 4 m/s fra N ↓ 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Jeg har funnet rimlag i nordvendt heng og østvendt heng. I en rask grop i sørvendt heng fant jeg ikke rimlaget. Akkurat her er forplantingsevnen dårlig, derfor størrelse 2 skred. Det overliggende laget er ikke bundet nok, men hvis det overliggende laget er mer bundet kan det bli skred av størrelse 3.

Tester

ECTN11@18cmQ2 Middels

CTM11@18cmQ2 Middels

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm/0 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG/FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 85 cm K MF 2 mm/0 mm D -6,5 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt i ØSØ heng på en relativt beskyttet plass.

ObsID: 180115

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 10:41

874 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene

ObsID: 180081

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 20:10

554 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Ikke nedbør 0 °C Plussgrader no mellom 0.5 - 1.5 grader frå Vikafjell ned gjennom dalen. Vore rundt 0 grader på Vikafjell i store deler av dagen. Klarvær utover kvelden her.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Her er det gått fleire våte løssnøskred i fjellsidene. Talte ca 9 stk med varierende strl i SV vendt side (Kvassdalen). Ingen skred som gått heilt ned til vegen. Observerte også noe på NØ sida (Holedalen). Bildene er av et og samme skred tatt på registrert punkt.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Under 1000 moh Naturlig utløyste våte løssnøskred i fjellsidene. Vore plussgrader i løpet av dagen som gjort at det begynt å rulle boller ned fjellsidene mange steder, og fleire våte løssnøskred et løyst ut. Meldt kaldare i løpet av natten og er klarvær nå. Dette kan hjelpe på å stabilisere snødekket.

ObsID: 180006

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

1026 moh

Nils@alf (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nils@alf
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Nils@alf

Skredhendelse

9. feb 15:03 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SV-vendt 40 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179956

Voss / VIK

Snø

09.02.2019 kl. 14:46

895 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Nedre rimlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre rimlag. Ga respons på CTE7 og ECTP3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornlag i bunn. Lite aktivt og vanskelig å påvirke.

Snødekke

130 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Den øverste halvmeteren inneholder to rimlag. Det nedre er tydelig, man kan se 1 cm med blank snø innimellom den hvite fokksnøen. Jeg finner relativt tydelige rimkrystaller i dette laget. Det øvre rimlaget er vanskeligere å identifisere og inneholder kun små rimkrystaller som er blandet med delvis nedbrutt snø. Dette laget gir respons på CTE7 og ECTP3. Dårlig stabilitet.

Vær

-0,3 °C 3,3 m/s fra S ↑ 70% skyer Vind og temp fra værstasjon vikafjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 700 moh Jeg har ikke sjekket hvis vi finner samme problem i sørsider

Tester

CTE7@22cmQ2 Dårlig

ECTP3@22cmQ2 Dårlig

Snøprofil

0,5 cm F PP 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D Dette laget gir utslag i alle tester. ECTP3. Ser ut som det er noen veldig små rimkrystaller i det, men ikke like tydelig som i rimlaget lenger ned., 20 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm F SH 2 mm/0 mm D Tydelig blankt snølag. Jeg kan observere litt nedbrutte rimkrystaller på flere mm. Se bilde, 55 cm P-K RG 0 mm/0 mm D, 18 cm P FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D -3,9 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -5,6 °C @ 70 cm, -5,6 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm, -4,6 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 120 cm, -2,2 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 185 cm snødybde

ObsID: 179949

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 12:44

851 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Et hopp - utløsning @50cm

ObsID: 179900

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 12:38

851 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  50cm
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Stabilitetstest 30x30cm 21 slag @ 60cm kantkorn? jevn bruddflate 19@50cm rim? Ganske jevn flate 2@10cm nysnø/mildvær passe jevn flate

ObsID: 179897

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.02.2019 kl. 12:07

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind, og rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen går ned, men meldt ein del vind i fjellet..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 179892

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 11:36

981 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 179886

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org