Snøskredvarsel for Voss søndag 10.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden dreiar til N frisk bris og etter kvart liten kuling. Dette vil saman med nysnø gjere at skredproblemet flyttar seg. Høgfjellet er mest utsett.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opp i liten kuling frå SØ vil fram tom. laurdag transportere snø inn i NV-vendte leheng. Frå søndag ettermiddag dreier vinden til N frisk bris, om kvelden aukande til N liten kuling. Samtidig er det venta 10-15 cm nysnø. Dette gir aukande snøstransport inn i heng som no ligg i le for denne vindretninga, i hovudsak S-vendte heng. Dette gjelde særleg i høgfjellet der vinden og nedbøren er kraftigast. Eldre fokksnøflak ligg nokre stader på vedvarande svake lag av kantkorn og rim i alle himmelretningar. Auka pålagring på desse kan løyse ut større skred.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard, berande fokksnø. Under 600 moh har nedbøren den siste veka kome som regn på det gamle snødekket.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under den ferske fokksnøen frå dei siste dagane. Det er òg kantkorn kring eit skarelag djupt i snødekket som for det meste har bærande fokksnø over seg.
Det var torsdag observert eit stort naturleg utløyst flakskred aust for Kvitanosi (1433 moh) ved Vinje i Voss.
Laurdag føremiddag låg mildversgrensa på om lag 800 moh. Det var små nedbørsmengder og opp i liten kuling frå SØ i fjellet.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
N liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

634 moh

VegardVB (**)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180208

Voss / KVAM

Snø

10.02.2019 kl. 14:34

1020 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot S-SV Tveitakvitingen sees bak i bildet. Fantastisk dag.

Notater

Små snøfiller ruller ned her og der som følge av oppvarming. Snøen sprekker opp rundt skia der snøen er fuktig

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer Vindstille. Varierende tåkeskyer, når sola kommer fram varmer den snøen godt. Mot sør er snøen fukta av soloppvarming, i skjerma områder er den løs pudder. (Nysnøen som kom i natt)

ObsID: 180148

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 14:08

945 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport fra NØ. Ellers ingen faretegn.

ObsID: 180141

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 12:01

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Rask temperaturstigning og mykje vind i fjellet.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vinden løyer og temperaturen synk. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

ObsID: 180101

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 11:59

919 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn i bunn, relativt store korn men lite aktivt lag. Vanskelig å få brudd.

Tester

ECTN11@18cmQ2 Middels

CTM11@18cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Jeg har funnet rimlag i nordvendt heng og østvendt heng. I en rask grop i sørvendt heng fant jeg ikke rimlaget. Akkurat her er forplantingsevnen dårlig, derfor størrelse 2 skred. Det overliggende laget er ikke bundet nok, men hvis det overliggende laget er mer bundet kan det bli skred av størrelse 3.

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 4 m/s fra N ↓ 50% skyer

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm/0 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG/FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 85 cm K MF 2 mm/0 mm D -6,5 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt i ØSØ heng på en relativt beskyttet plass.

ObsID: 180115

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 10:41

874 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene

ObsID: 180081

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 20:10

554 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Under 1000 moh Naturlig utløyste våte løssnøskred i fjellsidene. Vore plussgrader i løpet av dagen som gjort at det begynt å rulle boller ned fjellsidene mange steder, og fleire våte løssnøskred et løyst ut. Meldt kaldare i løpet av natten og er klarvær nå. Dette kan hjelpe på å stabilisere snødekket.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Her er det gått fleire våte løssnøskred i fjellsidene. Talte ca 9 stk med varierende strl i SV vendt side (Kvassdalen). Ingen skred som gått heilt ned til vegen. Observerte også noe på NØ sida (Holedalen). Bildene er av et og samme skred tatt på registrert punkt.

Vær

Ikke nedbør 0 °C Plussgrader no mellom 0.5 - 1.5 grader frå Vikafjell ned gjennom dalen. Vore rundt 0 grader på Vikafjell i store deler av dagen. Klarvær utover kvelden her.

ObsID: 180006

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

1026 moh

Nils@alf (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nils@alf
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Nils@alf

Skredhendelse

9. feb 15:03 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SV-vendt 40 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179956

Voss / VIK

Snø

09.02.2019 kl. 14:46

895 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Nedre rimlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre rimlag. Ga respons på CTE7 og ECTP3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornlag i bunn. Lite aktivt og vanskelig å påvirke.

Snødekke

130 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Den øverste halvmeteren inneholder to rimlag. Det nedre er tydelig, man kan se 1 cm med blank snø innimellom den hvite fokksnøen. Jeg finner relativt tydelige rimkrystaller i dette laget. Det øvre rimlaget er vanskeligere å identifisere og inneholder kun små rimkrystaller som er blandet med delvis nedbrutt snø. Dette laget gir respons på CTE7 og ECTP3. Dårlig stabilitet.

Tester

CTE7@22cmQ2 Dårlig

ECTP3@22cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 700 moh Jeg har ikke sjekket hvis vi finner samme problem i sørsider

Vær

-0,3 °C 3,3 m/s fra S ↑ 70% skyer Vind og temp fra værstasjon vikafjellet

Snøprofil

0,5 cm F PP 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D Dette laget gir utslag i alle tester. ECTP3. Ser ut som det er noen veldig små rimkrystaller i det, men ikke like tydelig som i rimlaget lenger ned., 20 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm F SH 2 mm/0 mm D Tydelig blankt snølag. Jeg kan observere litt nedbrutte rimkrystaller på flere mm. Se bilde, 55 cm P-K RG 0 mm/0 mm D, 18 cm P FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D -3,9 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -5,6 °C @ 70 cm, -5,6 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm, -4,6 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 120 cm, -2,2 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 185 cm snødybde

ObsID: 179949

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 12:44

851 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Et hopp - utløsning @50cm

ObsID: 179900

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 12:38

851 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  50cm
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Stabilitetstest 30x30cm 21 slag @ 60cm kantkorn? jevn bruddflate 19@50cm rim? Ganske jevn flate 2@10cm nysnø/mildvær passe jevn flate

ObsID: 179897

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.02.2019 kl. 12:07

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind, og rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen går ned, men meldt ein del vind i fjellet..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 179892

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 11:36

981 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 179886

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 16:55

852 moh

MortimerSand (Ukjent)

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 0 moh

Vær

Snø -4 °C fra S ↑

ObsID: 179808

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 15:13

803 moh

Skigubben (Ukjent)

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N mellom 800 moh og 0 moh BT @35. Q2.

ObsID: 179795

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 15:13

787 moh

Gox (Ukjent)

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Tydelige krystaller, overflaterim. BT M @35 Q2 Bryter glatt men ikke lett.

ObsID: 179796

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:55

787 moh

Jacko (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  800 MOH, nordvendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Brudd i rimlag, 2mm krystaller.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Rimlag.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng S over 800 moh

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 179809

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:41

855 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rimlag ca20 cm ned i snødekket. Under lett bundet snø.

ObsID: 179787

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:30

769 moh

Larsen (Ukjent)

Tester

BT 2 @ 35 Q2

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Nysnø, lett bundet snø over svakt lag

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 100% skyer

ObsID: 179805

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:00

800 moh

Laderen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laderen Kommentar:  Sørvendt side. 800-meter over havet. Ved tregrensen

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng S over 800 moh

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kollaps av rimlag på ca 850m

Vær

Snø -1,9 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildt, fuktig snø.

ObsID: 179806

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:00

757 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ole E

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 750moh

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fant rimkrystaller opp mot 2mm i leområder mot både N og S.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Snø 1 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 179807

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:00

777 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MortenK Kommentar:  Ved Lilleblokktest fikk vi et Q2 brudd i sjiktovergang @40cm. Dette kom ved moderat til hard tilleggsbelastning. Resten av snødekket var meget godt bundet på dette stedet.

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødybde 160cm på observasjonspunkt. 100-110cm ved Reppane er mer representativt for området. Nysnødekket var fuktigere og mer bundet mot toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S over 600 moh Vi har observert nedsnødd overflateterim i både sør og nordvendte sider.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Sjiktovergang i delvis nedbrutt nysnø.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rim funnet på enkelte skjermede steder på både sør og nordsiden av Nipene. Rimet er dekket av mykt lag med nysnø.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Gradvis lettere snøvær frem til opphold fra ca 1400.

ObsID: 179811

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:56

777 moh

ThomasH (Ukjent)

Snødekke

72 cm totalt 17 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I lo-side

Vær

Snø -1 °C 100% skyer

ObsID: 179775

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:28

700 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lasse på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt NØ, Ø over 0 moh

ObsID: 179804

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:14

804 moh

Maritagk@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Maritagk@vossvgs

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 60 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nede ved veg ca.300 meter: lite skarelag. Skarelag forsvann lenger oppe. Utover dagen vart snøen meir fuktig. Mykare vindpakket snø, mot toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ over 700 moh

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker litt rundt skia når ein går, temperaturen har steget det siste døgnet.

Tester

CTE8@12cmQ3 Middels

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Små snøbyger, varierande skydekke

ObsID: 179772

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:00

811 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Østvendt side
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Akkurat her er det kun ca 15-20 cm mykt flak over rimlaget. Mulig ikke større enn str 1 skred

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke sett så mye terreng, men ingen ting har løsna i sida over oss

Faretegn

Ingen faretegn observert Korte sprekker rundt skia. Tempr har steget noen grader ila dagen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra NØ ↙ 40% skyer

ObsID: 179768

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 12:57

811 moh

Marte@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Marte@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marte@vossvgs

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Notater

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det sprekker opp korte sprekker mellom skia.

Tester

CTE5@20cmQ1 Dårlig

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Det snødde omtrent 10 cm tørr snø i høgda og eit lite skarlag lenger ned.

ObsID: 179770

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 12:52

816 moh

emma@vossvg (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N mellom 600 moh og 400 moh

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke sett så mye terreng.

Tester

CTE1@15cmQ2 Middels De største rimkrystallene er 2x2mm

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å løse ut småskred, vanskeligere å løse ut store skred Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Snø -1 °C 1 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

ObsID: 179766

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 12:52

816 moh

emil@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  emil@vossvgs

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 150 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Er lite snø i forhold til kor langt i sessongen vi er i. Skare lengre nede, men oppe i høgden forsvinn skaren og vert meir laus.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Foktig sno, middels skredfare på Nord-Aust/Vest

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTE7@28cmQ1 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårleg sprekk dannelse Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: For kommunen. Beskrivelse: Tempraturen var lav og steigg raskt opp, men noen sprekker rundt skina.

Vær

Snø 1 m/s fra NØ ↙ 45% skyer

ObsID: 179771

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 10:22

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall, rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt nykje vind, og ein del snø..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179717

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 10:00

443 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  MortenK

Notater

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer Det har kommet Ca 10-12cm tørr ubundet nysnø ila natten. Fortsatt lett snøvær. Snøen ligger på trærne helt opp til skoggrensen

ObsID: 179728

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 09:59

442 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  5-10 cm ny snø siden i går kveld.

Snødekke

ObsID: 179711

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 15:39

806 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTM2@20cmQ1 Dårlig Tok test i NØ vendt forblåst side. Ca 55cm totaldybde på snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Ikke gitt

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 90% skyer Skydekke som gradvisklarnet før det skyet over igjen ca kl1430.

ObsID: 179625

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 15:15

928 moh

Morten (Ukjent)

Skredaktivitet

7. feb. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Mellom 1000 moh og 800 moh Skredet er observert på avstand. Ca 70m bredt og 2-300m langt. Ikke de store skredmassene, men skredet har nådd helt ut på flaten. Trolig utløst ila natten da det er et dryss med nysnø oppå. Trolig også mykt flak da det ikke er de store blokkene i skredtungen.

ObsID: 179630

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 14:51

1029 moh

Gox (Ukjent)

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Bryter glatt, men ikke lett. Bruddkant ved 25 cm. Ovenfor lag er 1F hardt, fokksnø. Det svake laget er mulig blanding av overflaterim og nysnø.

ObsID: 179617

Voss / VIK

Snø

07.02.2019 kl. 14:43

1012 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Nedføyket rim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Nedføyket rim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Rød pil viser rimlaget. Brudd i rimlaget propagerer når jeg tar forsiktig på siden av fokksnøflaket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  15cm synk med ski. Løst lag F med tykkelse 25 cm over fast lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  ECTN3 skal være i rimsnølaget. Ser den ble lagt 1 cm for høyt oppe i snøprofilet og fikk ikke til å endre dette etterpå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  5 cm synk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veldig tynt skarelag synlig i toppen av snødekket. 3 cm synk.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Usikker på hvor mye nysnø det har kommet på Vikafjellet siste døgn. Mellom 5 og 10cm? I Sogndal har det kommet 10 cm. Varierende hvor hard overflaten er, men stort sett vindpakket myk. For det meste 5 cm synk med ski, noen steder opp til 15 cm, andre steder 2 cm. Rygger og vindutsatte formasjoner er avblåst og nesten fri for snø. Der det ikke er avblåst men vinden har fått tak, har et veldig tynt skarelag kommet til syne. Snøoverflate kjennes for øvrig seig ut (man siger sakte nedover i snøen når man går på ski) og det er tungt å tråkke spor. Nedover i snødekket finnes det mange steder løsere lag med kantkorn og/eller løs nysnø. Fant nedføyket overflaterim i N der jeg gravde snøprofil og ECT (ikke veldig skjerma formasjon). Testskavl: brudd i sjiktovergang i fokksnøen. Mykt flak over løsere lag med delvis oppbyggende kant. Liten forplantningsevne i denne sjiktovergangen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 900 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN3@24cmQ1 Middels Brudd i rimlag. Str.3-4mm. Fokksnøflaket over er mykt F, derfor ingen propagering. Kan forvente propagering der fokksnøflakene er hardere. Gjorde 2 separate ECT.

ECTN6@8cmQ3 Middels Brudd i sjiktovergang i fokksnøen. Gjorde 2 separate ECT.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet nysnø sammen med vind fra S-SV siste døgnet. Dette har lagt fra seg fokksnø i leheng mot NV-N-NØ-Ø. Sjiktoverganger i fokksnøen virker ut til å ha liten forplantningsevne. Nedføyka overflaterim har trolig større forplatningsevne der fokksnøen over rimet er hardere (4F og hardere) enn der jeg gravde. Der jeg gravde, var hardheten til snøen like over rimet F. Fant laget med overflaterim i leheng mot N. Ikke veldig skjerma formasjon, så antar at laget finnes flere steder. ADAM: kunstig utløste = lett å løse ut -> utbredelse = noen -> skredstørrelse 2 -> skredfaregrad 2 Det er meldt lett snøvær og vind fra SØ fredag ettermiddag/ kveld. Dette vil gi ytterligere pålagring i nordlige sektorer. Skredfaregraden opprettholdes. Varslet faregrad er riktig Bør kanskje bytte ut skredproblem nedføyket løs nysnø med nedføyket overflaterim?

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyket rim @20cm. Str.3-4mm. Går i brudd ved liten tilleggsbelastning (ECTN3). Fokksnøflaket over er mykt F, derfor ingen propagering. Kan forvente propagering der fokksnøflakene er hardere.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snøprofil

8 cm 4F RG/PPnd 0 mm/0 mm D, 16 cm F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 4 mm/0 mm D Skarelag, 20 cm K FC/RGlr 0 mm/0 mm D, 35 cm P FC 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm P FC/RGlr 0 mm/0 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -7,2 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -6,8 °C @ 60 cm, -6,3 °C @ 70 cm, -5,3 °C @ 80 cm, -4,6 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen ECTN3 skal være i rimsnølaget. Ser den ble lagt 1 cm for høyt oppe i snøprofilet og fikk ikke til å endre dette etterpå.

ObsID: 179614

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

07.02.2019 kl. 13:19

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og vedvarende svake lag. FV241 Gudvangen - Bakka er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Noko økande temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Håbakken (100moh) kl 13:26

ObsID: 179588

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 12:57

930 moh

Gox (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tester

ECTP25@55cmQ1 Middels Bryter ved nedsnødd overflaterim

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 179579

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 12:51

976 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  MotV. Avblåste rabber
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mindre snø enn normalt i fjellet. Fortsatt mye småterreng, og avblåst på rabber i høyden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ned mot Engjaland

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Opp til ca 700 var snøen lettere bunden av milde tempr. Det er ca 30 cm løs snø opp til 900 her inne i skjerma dalformasjon, lavere ned på mer vindutsatte steder (fex rett over fjellet ned mot Lund) Inne i Reppabotn var skiføret upåklagelig. Fra ca 800 var snøen påvirka av vinden. Korte sprekke, glattere bruddflate og bedre forplantning. Men også her ser stabiliseringsprosessen ut til å være godt i gang. Den siste snøen har blåst av rabbene i høyden. Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen med noen nedbrutte nysnøkrystaller. I høyden er det vindpakka myk fokksnø enkelte steder, hardpakka fokksnø og sastrugi enkelte steder og avblåst helt til skare på utsatte steder. Det har danna seg overflaterim i klarværet som har vært, og denne kan nok være et problem enkelte steder der den danna seg på hardere overflate og er føyka ned i ettertid. Observerte ikke dette problemet selv i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Noe nysnø og vind fra S har frakta snø inn i leheng spesielt mot N. Det finnes også kantkorna snø i snødekket. Snøen stabiliserer seg fort med gunstige tempraturer. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Er usikker på hvor potent dette skredproblemet er. MEn det er kantkorna snø i snødekket, og det kan noek by på problemer spesielt der snødekket er tynt. Det er kantkorndanning både i forbindelse med et tynt skarelag (gjelder antagelig ikke høyere til fjells) øverst i smeltepakka og nede ved bakken.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

ObsID: 179571

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 12:51

833 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svikter i kantkorn på tynt snødekke. Det er også stedvis rim under ferske flakdannelser noen steder.

ObsID: 179572

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 12:51

938 moh

Skigubben (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Skigubben

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S mellom 900 moh og 0 moh Bruddet løser etter 25 slag på ETC test. Q 1

ObsID: 179575

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 12:30

805 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden har tatt ulikt i terrenget og stor variasjon mellom harde og myke flak.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø Flaket over nedsnødd rim hadde store variasjoner i tykkelse og hardhet. Lilleblokk test ble utført i leheng og resulterte i brudd ved svak påkjenning.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 90% skyer

ObsID: 179624

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 12:29

930 moh

Gudmund (***)

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Svært varierende dybde og hardhet, fra helt avblåste rygger til grunne forsenkninger med snødekke på over 2 meter.

Tester

ECTP25@55cmQ1 Brudd i tynt rim/kantkorn-lag iblandet nysnø. Det overliggende laget er forholdsvis fast på teststedet, men svært varierende tykkelse og hardhet ellers i fjellet.

Vær

-1 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 179622

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 11:53

805 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S mellom 1200 moh og 800 moh

ObsID: 179626

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 11:02

630 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fikk brudd under øverste myke flak, men ikke glatt og ingen propagering. Brudd i lag med nysnø.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Litt dårlig sikt, og har ikke sett så mye terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tempr øking som har bundet den øverste snøen noe opp til ca 6-700

Tester

Lille blokktest gav et brudd i løssnø under øverste 20 cm med myykt flak som er lett mildværs påvirka. Og etter hard jobbing brudd i løssnø og bittesmå kant en liten meter ned.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 90% skyer Snødde kanskje 10 cm i går. Foreløpig upåvirket av vind

ObsID: 179569

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 11:00

767 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 160 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 50 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig 20 CM siste døgn, i natt kom det 10 CM fuktig pudder

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 20 CM siste døgn

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 179642

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 10:56

630 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ole E Kommentar:  Bilde mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig snødekke opp til ca 650moh

Faretegn

Ferske skred Observert 3-4 flakskred i helning mot NØ. Små til middelstore skred av myke flak. Noen dekket av nysnø, trolig et døgn gamle.

Tester

ECTX

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer 0 grader på 630moh

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm M, 12 cm F DF 0 mm/0 mm M, 0,3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 21 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 120 cm 0 mm/0 mm -4,3 °C @ 20 cm

ObsID: 179543

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 10:52

635 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Øverst 4f lett bunden pga tempr. Lag m nysnø som bryter enkelte steder. 4f-1f fokksnø til penn der det bryter i lag med nysnøkrystaller og bitte små begynnende kant
ObsID: 179540

Voss / VOSS

Snø

07.02.2019 kl. 10:30

660 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gradvis lettere skydekke nå på morgenen.

Snødekke

0 cm nysnø 15 cm nysnø siste døgn. Fra kaldt til mildere nå i morges.

ObsID: 179536

Voss / VAKSDAL

Snø

07.02.2019 kl. 10:01

916 moh

Tor Ivar@Vestland_FK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunkt ved Brakestad
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Lite snø i skredpunktet Stresvada/Gullbrå.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunktet Langskred/Gullbrå
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snøprofil gravd under kyrafjellet på om lag 750 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Fuktig Ved Gullbrå er det generelt om lag 1 meter med snø i terrenget(på 600 moh) dette er mindre enn normalt. Svært myje oppstikkande busker og kratt, har aldri sett det slik på denne tida av året. Over tregrensa er det svært avblåst og er er rett ned på lyngen på rabbar og haugar. Mykje innblåst fokksnø i vestvendte heng. Om lag 0C på 600 moh. og snøoverflata er moist, dette hindrar at vinden klarer å flytte så mykje av nysnøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Hadde god sikt heile dagn og ingen skred observert

Tester

ECTX God Ingen respons på ECT

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste døgn har det på Gullbrå kome om lag 10 cm nysnø kombinert med vind frå sør-søraust. Temperaturar kring 0 (600moh) har ført til at snøen er bunden og ikkje leg seg transportere så lett. Over tregrensa er det svært avblåst og snø er avsett i leheng. Milde temperaturen fører også til rask stabilisering i fokksnøen Det er liten respons i testheng, ingen respons på ECT,ingen ferske skred observert. Det kan tenkast at det er meir respons i fokksnøen om ein kjem høgre opp og det er kaldare. Snøpakka inneheld fleire lag med kantkorn over og under skarelag samt ved bakken. Desse laga er vanskelig å påverke grunna overliggjande harde lag. Det er meldt temperaturstigning mot helga. Om det ikkje kjem så mykje nedbør vil dette føre til stabilisering av snøpakka Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Lite respons i snødekket i dag, gjekk innom fleire testheng/skavlar og det var kun der skavlen hang i lausa lufta at det sprakk litt opp rundt skina.

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær på utsikten over nesheimfjellet i dag tidleg. Det er kome om lag 10-15cm nysnø i natt. Tilnærma vindstille ved Gullbrå. Lett bris over tregrensa. Snøværet gav seg og sola titta fram. O C på 600 moh.

ObsID: 179527

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org