Snøskredvarsel for Voss torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver forsiktig i terrengformasjonar som har samla fokksnø, stadvis kan fokksnøen ligge på eit vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå sør og litt ny nedbør vil transportere snø inn i nordlege leområder. Her vil ein få oppbygging av ferske mjuke flak. Det vil òg ligge eldre fokksnøflak i vestlege, nordlege og austlege renner søkk og lesider. Desse kan stadvis ligge på vedvarande svake rim og kantkornlag.
Sterk vind frå S-SØ har lagt mykje snø inn i hovedsakleg nord til nordvestlege leområder. Har har det lagt seg opp ferske fokksnøflak som stadvis kan ligge på overflaterim eller kantkorn. Snødekket ber generelt preg av mykje vind frå SV til SØ med påfølgjande snøtransport til nordvendte renner, søkk og lesider.
Kalde og klåre netter har gitt vekst av kantkorn og det var fleire observasjonar på overflaterim før snøen kom onsdag. Der er òg kantkorn kring eit skarelag djupare i snøpakken.
Onsdag føremiddag er det snøvêr og aukande vindstyrke i fjellet.
10 mm i døgnet, opp mot 16 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sør om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til torsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 15:39

806 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 90% skyer Skydekke som gradvisklarnet før det skyet over igjen ca kl1430.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTM2@20cmQ1 Dårlig Tok test i NØ vendt forblåst side. Ca 55cm totaldybde på snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Ikke gitt

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt

ObsID: 179625

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 15:15

928 moh

Morten (Ukjent)

Skredaktivitet

7. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Mellom 1000 moh og 800 moh Skredet er observert på avstand. Ca 70m bredt og 2-300m langt. Ikke de store skredmassene, men skredet har nådd helt ut på flaten. Trolig utløst ila natten da det er et dryss med nysnø oppå. Trolig også mykt flak da det ikke er de store blokkene i skredtungen.

ObsID: 179630

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 14:51

1029 moh

Gox (Ukjent)

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Bryter glatt, men ikke lett. Bruddkant ved 25 cm. Ovenfor lag er 1F hardt, fokksnø. Det svake laget er mulig blanding av overflaterim og nysnø.

ObsID: 179617

Voss / Vik

Snø

07.02.2019 kl. 14:43

1012 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Nedføyket rim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Nedføyket rim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Rød pil viser rimlaget. Brudd i rimlaget propagerer når jeg tar forsiktig på siden av fokksnøflaket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  15cm synk med ski. Løst lag F med tykkelse 25 cm over fast lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  ECTN3 skal være i rimsnølaget. Ser den ble lagt 1 cm for høyt oppe i snøprofilet og fikk ikke til å endre dette etterpå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  5 cm synk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veldig tynt skarelag synlig i toppen av snødekket. 3 cm synk.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Usikker på hvor mye nysnø det har kommet på Vikafjellet siste døgn. Mellom 5 og 10cm? I Sogndal har det kommet 10 cm. Varierende hvor hard overflaten er, men stort sett vindpakket myk. For det meste 5 cm synk med ski, noen steder opp til 15 cm, andre steder 2 cm. Rygger og vindutsatte formasjoner er avblåst og nesten fri for snø. Der det ikke er avblåst men vinden har fått tak, har et veldig tynt skarelag kommet til syne. Snøoverflate kjennes for øvrig seig ut (man siger sakte nedover i snøen når man går på ski) og det er tungt å tråkke spor. Nedover i snødekket finnes det mange steder løsere lag med kantkorn og/eller løs nysnø. Fant nedføyket overflaterim i N der jeg gravde snøprofil og ECT (ikke veldig skjerma formasjon). Testskavl: brudd i sjiktovergang i fokksnøen. Mykt flak over løsere lag med delvis oppbyggende kant. Liten forplantningsevne i denne sjiktovergangen.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet nysnø sammen med vind fra S-SV siste døgnet. Dette har lagt fra seg fokksnø i leheng mot NV-N-NØ-Ø. Sjiktoverganger i fokksnøen virker ut til å ha liten forplantningsevne. Nedføyka overflaterim har trolig større forplatningsevne der fokksnøen over rimet er hardere (4F og hardere) enn der jeg gravde. Der jeg gravde, var hardheten til snøen like over rimet F. Fant laget med overflaterim i leheng mot N. Ikke veldig skjerma formasjon, så antar at laget finnes flere steder. ADAM: kunstig utløste = lett å løse ut -> utbredelse = noen -> skredstørrelse 2 -> skredfaregrad 2 Det er meldt lett snøvær og vind fra SØ fredag ettermiddag/ kveld. Dette vil gi ytterligere pålagring i nordlige sektorer. Skredfaregraden opprettholdes. Varslet faregrad er riktig Bør kanskje bytte ut skredproblem nedføyket løs nysnø med nedføyket overflaterim?

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyket rim @20cm. Str.3-4mm. Går i brudd ved liten tilleggsbelastning (ECTN3). Fokksnøflaket over er mykt F, derfor ingen propagering. Kan forvente propagering der fokksnøflakene er hardere.

Tester

ECTN3@24cmQ1 Middels Brudd i rimlag. Str.3-4mm. Fokksnøflaket over er mykt F, derfor ingen propagering. Kan forvente propagering der fokksnøflakene er hardere. Gjorde 2 separate ECT.

ECTN6@8cmQ3 Middels Brudd i sjiktovergang i fokksnøen. Gjorde 2 separate ECT.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 900 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm 4F RG/PPnd 0 mm/0 mm D, 16 cm F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 4 mm/0 mm D Skarelag, 20 cm K FC/RGlr 0 mm/0 mm D, 35 cm P FC 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm P FC/RGlr 0 mm/0 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -7,2 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -6,8 °C @ 60 cm, -6,3 °C @ 70 cm, -5,3 °C @ 80 cm, -4,6 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen ECTN3 skal være i rimsnølaget. Ser den ble lagt 1 cm for høyt oppe i snøprofilet og fikk ikke til å endre dette etterpå.

ObsID: 179614

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

07.02.2019 kl. 13:19

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Håbakken (100moh) kl 13:26

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og vedvarende svake lag. FV241 Gudvangen - Bakka er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Noko økande temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179588

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 12:57

930 moh

Gox (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tester

ECTP25@55cmQ1 Middels Bryter ved nedsnødd overflaterim

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 179579

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 12:51

976 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  MotV. Avblåste rabber
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mindre snø enn normalt i fjellet. Fortsatt mye småterreng, og avblåst på rabber i høyden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ned mot Engjaland

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Er usikker på hvor potent dette skredproblemet er. MEn det er kantkorna snø i snødekket, og det kan noek by på problemer spesielt der snødekket er tynt. Det er kantkorndanning både i forbindelse med et tynt skarelag (gjelder antagelig ikke høyere til fjells) øverst i smeltepakka og nede ved bakken.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Noe nysnø og vind fra S har frakta snø inn i leheng spesielt mot N. Det finnes også kantkorna snø i snødekket. Snøen stabiliserer seg fort med gunstige tempraturer. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Opp til ca 700 var snøen lettere bunden av milde tempr. Det er ca 30 cm løs snø opp til 900 her inne i skjerma dalformasjon, lavere ned på mer vindutsatte steder (fex rett over fjellet ned mot Lund) Inne i Reppabotn var skiføret upåklagelig. Fra ca 800 var snøen påvirka av vinden. Korte sprekke, glattere bruddflate og bedre forplantning. Men også her ser stabiliseringsprosessen ut til å være godt i gang. Den siste snøen har blåst av rabbene i høyden. Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen med noen nedbrutte nysnøkrystaller. I høyden er det vindpakka myk fokksnø enkelte steder, hardpakka fokksnø og sastrugi enkelte steder og avblåst helt til skare på utsatte steder. Det har danna seg overflaterim i klarværet som har vært, og denne kan nok være et problem enkelte steder der den danna seg på hardere overflate og er føyka ned i ettertid. Observerte ikke dette problemet selv i dag.

ObsID: 179571

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 12:51

833 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svikter i kantkorn på tynt snødekke. Det er også stedvis rim under ferske flakdannelser noen steder.

ObsID: 179572

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 12:51

938 moh

Skigubben (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Skigubben

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S mellom 900 moh og 0 moh Bruddet løser etter 25 slag på ETC test. Q 1

ObsID: 179575

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 12:30

805 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden har tatt ulikt i terrenget og stor variasjon mellom harde og myke flak.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø Flaket over nedsnødd rim hadde store variasjoner i tykkelse og hardhet. Lilleblokk test ble utført i leheng og resulterte i brudd ved svak påkjenning.

ObsID: 179624

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 12:29

930 moh

Gudmund (***)

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Svært varierende dybde og hardhet, fra helt avblåste rygger til grunne forsenkninger med snødekke på over 2 meter.

Vær

-1 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Tester

ECTP25@55cmQ1 Brudd i tynt rim/kantkorn-lag iblandet nysnø. Det overliggende laget er forholdsvis fast på teststedet, men svært varierende tykkelse og hardhet ellers i fjellet.

ObsID: 179622

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 11:53

805 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S mellom 1200 moh og 800 moh

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

ObsID: 179626

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 11:02

630 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fikk brudd under øverste myke flak, men ikke glatt og ingen propagering. Brudd i lag med nysnø.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 90% skyer Snødde kanskje 10 cm i går. Foreløpig upåvirket av vind

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tempr øking som har bundet den øverste snøen noe opp til ca 6-700

Tester

Lille blokktest gav et brudd i løssnø under øverste 20 cm med myykt flak som er lett mildværs påvirka. Og etter hard jobbing brudd i løssnø og bittesmå kant en liten meter ned.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Litt dårlig sikt, og har ikke sett så mye terreng

ObsID: 179569

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 11:00

767 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 160 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 50 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig 20 CM siste døgn, i natt kom det 10 CM fuktig pudder

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 20 CM siste døgn

ObsID: 179642

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 10:56

630 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ole E Kommentar:  Bilde mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig snødekke opp til ca 650moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer 0 grader på 630moh

Faretegn

Ferske skred Observert 3-4 flakskred i helning mot NØ. Små til middelstore skred av myke flak. Noen dekket av nysnø, trolig et døgn gamle.

Tester

ECTX

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm M, 12 cm F DF 0 mm/0 mm M, 0,3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 21 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 120 cm 0 mm/0 mm -4,3 °C @ 20 cm

ObsID: 179543

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 10:52

635 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Øverst 4f lett bunden pga tempr. Lag m nysnø som bryter enkelte steder. 4f-1f fokksnø til penn der det bryter i lag med nysnøkrystaller og bitte små begynnende kant
ObsID: 179540

Voss / Voss

Snø

07.02.2019 kl. 10:30

660 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gradvis lettere skydekke nå på morgenen.

Snødekke

0 cm nysnø 15 cm nysnø siste døgn. Fra kaldt til mildere nå i morges.

ObsID: 179536

Voss / Vaksdal

Snø

07.02.2019 kl. 10:01

916 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunkt ved Brakestad
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Lite snø i skredpunktet Stresvada/Gullbrå.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Skredpunktet Langskred/Gullbrå
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snøprofil gravd under kyrafjellet på om lag 750 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Fuktig Ved Gullbrå er det generelt om lag 1 meter med snø i terrenget(på 600 moh) dette er mindre enn normalt. Svært myje oppstikkande busker og kratt, har aldri sett det slik på denne tida av året. Over tregrensa er det svært avblåst og er er rett ned på lyngen på rabbar og haugar. Mykje innblåst fokksnø i vestvendte heng. Om lag 0C på 600 moh. og snøoverflata er moist, dette hindrar at vinden klarer å flytte så mykje av nysnøen.

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær på utsikten over nesheimfjellet i dag tidleg. Det er kome om lag 10-15cm nysnø i natt. Tilnærma vindstille ved Gullbrå. Lett bris over tregrensa. Snøværet gav seg og sola titta fram. O C på 600 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste døgn har det på Gullbrå kome om lag 10 cm nysnø kombinert med vind frå sør-søraust. Temperaturar kring 0 (600moh) har ført til at snøen er bunden og ikkje leg seg transportere så lett. Over tregrensa er det svært avblåst og snø er avsett i leheng. Milde temperaturen fører også til rask stabilisering i fokksnøen Det er liten respons i testheng, ingen respons på ECT,ingen ferske skred observert. Det kan tenkast at det er meir respons i fokksnøen om ein kjem høgre opp og det er kaldare. Snøpakka inneheld fleire lag med kantkorn over og under skarelag samt ved bakken. Desse laga er vanskelig å påverke grunna overliggjande harde lag. Det er meldt temperaturstigning mot helga. Om det ikkje kjem så mykje nedbør vil dette føre til stabilisering av snøpakka Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Lite respons i snødekket i dag, gjekk innom fleire testheng/skavlar og det var kun der skavlen hang i lausa lufta at det sprakk litt opp rundt skina.

Tester

ECTX God Ingen respons på ECT

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hadde god sikt heile dagn og ingen skred observert

ObsID: 179527

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 15:24

795 moh

ThomasH (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ThomasH Kommentar:  Snøprofil over skoggrensen. Totalt ca 60 snødybde fra øverst: ca 15 cm nysnø/fragmentert snø(F), 15 cm hard fokksnø(P), 15 cm kantkornet snø (F), 3 cm smelteforvandlet(K), 3 cm kantkorn(4F), 2 cm smelteforvandlet(P), ca 2 cm kantkorn(4F), 4 cm smelteforvandlet.

Snødekke

62 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lagdelt snø. Øverst 15 cm med mer enkelte steder. Lag med fokksnø med varierende hardhet. Fra P til F/F4.

Vær

Snø 100% skyer Ingen opplevd vind opp til skoggrensen

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dårlig sikt pga nedbør som snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ Observasjon gjort i nord. Ikke observasjon i andre himmelretninger

ObsID: 179399

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 15:24

791 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Jeg var opp til 700moh. Dårlig sikt. Så ingen snøfokk.

Vær

Snø -10 °C 100% skyer Ingen vind rett over tregrensa.

Faretegn

Ingen faretegn observert Tidvis svakt snødekke

Tester

ECTP2@40cmQ1 Dårlig Kankorna snø sprutet ut ved brudd. Veldig lokal variasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø mellom 0 moh og 600 moh Jeg observerte skredproblemet i 700-800 moh

ObsID: 179400

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 15:24

756 moh

MortimerSand (Ukjent)

Snødekke

70 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Noe flakdannelse under den nye snøen.

Vær

Snø 100% skyer Holdt oss i skog/glissen skog. Ingen vind i området. Snø fra kl0945 og fortsatt pågående. Ca 10 cm kl 1530

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt i området. Ingen faretegn observert.

Tester

ECTP13@25cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ over 0 moh Over tregrensen

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Svært dårlig sikt. Vanskelig og observere evt fare tegn.

ObsID: 179402

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 14:07

979 moh

Toppturvegard (Ukjent)

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 18 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -3 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig Få bratte heng

ObsID: 179393

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 14:06

948 moh

Markus@NVE (*****)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Løs ubundet snø i skogen. Rygger er tildels avblåst ned på gammel skare. Rikelig med fokksnø i lesidene. Smelteformer på veg mot kant og kant mot smelteformer nederst i snødekke. Ingen tegn på instabilitet

Vær

Snø 100% skyer Klart, kaldt og sol i går. Begynnende snøvær på morgenen i dag. Snøbyger i hele dag

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøbyger og begrenset sikt.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179390

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 14:06

959 moh

Gox (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Snøprofil tatt i øvre del av tregrensen.

Snødekke

100 cm totalt 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over skogen: stedvis avblåst ned til skare. Fokksnø i sørhellinger. I skogen: stedvis ubunden løs snø Nederst i snødekket ligger et skarelag, smelt mot kant under skare. Videre nedover: kantkorn etterfulgt av smelt mot kant nederst.

Vær

Snø 100% skyer Endring i været fra i går til i dag: gått fra klarvær og sol til helt overskyet og snøvær.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøbyger, tidvis dårlig sikt

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179391

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 14:00

977 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

3 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø over 0 moh Har ikke sjekket de andre sidene Kun sannsynlig å nå ned til de svake laget der dekke er tynt

ObsID: 179396

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 14:00

977 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø 3 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt N, Ø over 900 moh Svakt lag nås kun der overliggende lag er tynt.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179398

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 13:30

835 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ole E Kommentar:  Snøprofil fra tregrensa(852moh), vendt mot NØ. Tørr snø ned til bakken.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr nysnø over delvis nedbrutt snø i områder under tregrensa (800moh). Tegn av vindtranspotert fokksnø med myk/hard flakdannelse under nysnø over tregrensa.

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn på nedføyket nysnø. Flak 4F/1F.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179405

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 13:20

816 moh

V (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Pågående snøfokk ikke observert opp til 700 m. Dårlig sikt, ingen observasjon ifht toppene. Stedvis foksnøflak under dagen snøfall. Overflaterim fra i natt ikke observerbart.

Vær

Snø 100% skyer Lite/ingen vind rett over skoggrensen i skjermet fjellterreng. Klarvær i går og natt. Snødd ca 15 cm fra kl 09 - 1530

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt i området. Kan ikke avkrefte naturlige skred i området.

Tester

ECTP2@40cmQ1 Dårlig Kantkornet snø sprutet ut ved kollaps. Variasjon i nærliggende terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ Vi observerte skred problemet over skoggrensen, i helning nord, nord øst.

ObsID: 179401

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 13:15

918 moh

Larsen (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Lite snø og forblåst på topper/rygger. Oppsamling av fokksnø i le sider. Ubunnet ny snø i skogområder.

Vær

Snø 100% skyer Gått fra sol og skyfritt tirsdag, til overskyet og snø onsdag

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøbyger. Dårlig sikt.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179392

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 13:06

894 moh

Skigubben (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tykke fokksnølag i ledsider (sør). Tørr ubundet snø i skogen. Smeltformet På vei mot kantsnø nederst i snølaget.

Vær

Snø 100% skyer I går var det høytrykk. Full sol, lite vind. I dag tett snødrev, lite vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tett skydekke. Liten sikt.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179394

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 13:00

959 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Red Kommentar:  Over skoggrensen i le side. Skala på høyre side viser snøtemperatur nedover i dybden.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fjelltopper og generelle forhøyninger i terrenget er avblåst/mindre snø. Større mengder fokksnø i sørhelninger. Tørr og ubunden snø i skogen

Vær

Snø 100% skyer Skiftet fra klarvær og kaldt til nedbør og mildere temperaturer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179395

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 12:20

811 moh

Jacko (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Nordlig himmelretning. 900 MOH i tregrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Nordlig himmelretning, 800 MOH i skogen.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø i skogen. I utgangen av skoggrensen fant vi både myke og harde flak under den ferske løssnøen.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179403

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 12:00

779 moh

Toppturmartin (Ukjent)

Vær

Snø -3 °C 0 m/s 100% skyer En vesentlig økning i temperatur fra gårsdagen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179397

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 12:00

779 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MortenK Kommentar:  Profil tatt i nordvendt side. Påbegynt kantkorn mellom smelteskarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MortenK Kommentar:  Nord-vestvendt side over skoggrensen. Ca 900 moh Nedføyket nysnølag mellom lag med fokksnø.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løs ubundet snø opp til tregrensa. Fra tregrensa og oppover vekslende mellom harde og myke lag med nysnø oppå. Enkelte drønn der hvor de harde lagene er tynne.

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179404

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 12:00

820 moh

Laderen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laderen Kommentar:  Snøprofil tatt i Nordlig himmelretning. 850m over havet. Tatt i tregrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laderen Kommentar:  800 meter over havet. Nordlig himmelretning. Tatt under tregrensen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laderen Kommentar:  Tatt 900m over havet. Nordlig himmelretning. Over tregrensen

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye nysnø øverst, mer delvis nedbrutt snø under. til høyere man kom opp i terrenget til mer delvis nedbrutt snø. Mye snø i le, mindre snø i vindutsatte områder

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn på nedføyket nysnø.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179406

Voss / Voss

Snø

06.02.2019 kl. 11:50

861 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Snødekke

15 cm løs snø tilgjengelig for vindtransport her

ObsID: 179358

Voss / Kvam

Snø

06.02.2019 kl. 11:18

727 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Innblåst SV-vendt leheng. Det har blåst fra SØ i hele dag. Får ECTP (repeterbar) ved å legge spaden ned på blokken. Brudd kommer i nysnø, med muligens litt rim. Fist nysnø under brudd, så eventuelt rim vil bli sammentrykket med nysnø. Løser også flere mindre heng på det samme skiktet i nysnøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svv Kommentar:  Løste ut dette henget ved å gå inn fra toppen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skytende sprekker inn i leheng mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Ski og hjelm føyket ned ila. ca 45 minutt.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Bildet viser bakveggen fra stabilitetstester. Testene er utført ca 10 meter øst for hovedprofil, så dybde for de ulike lag varierer litt mellom snowpilot og dette bildet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er kommet ca 10 cm nysnø klokken 13:30 på ca 400 m o.h. på Kvamskogen. Snøen har kommet med vind fra SØ, og den nye snøen legger seg på nysnø, eller nysnø/rim fra de to siste døgn. Lett å løse skred i overgangen mellom den nye snøen fra i dag, og snøen fra to dager siden. Myke flak, og stadig økende flak tykkelse med pågående snøvær. Videre nedover i snødekket er det en tynn skare med små kant under skaren. Dagens profil besto videre av hard fokksnø ned til den gamle tidligere smelteomvandlete snøpakken. Ikke utslag på stabilitetstester annet enn i overgangen mellom dagens snø, og to dager gammel snø. Den to dager gamle snøen er løs, så ved kraftig nok vind, er det nok snø tilgjengelig til at leheng blir godt lastet. Det virker som at det i dag kommer mest nedbør i ytre deler av regionen, og kanskje er det her skredfaren er størst i dag. Andre observasjoner fra indre deler av regionen må til for å vurdere om denne forskjellen er viktig å frem i skredvarselet for regionen. Så lenge det fortsetter å snø så er skredfaren økende. Vindretning har ikke stemt med varslet vindretning i dag, det har heller ikke vært vind av kuling styrke. Ved dreining av vindretning, og økning i vindstyrke flytter utsatt eksposisjon seg, men skredfaren vil holde ca samme nivå pga løs snø som er tilgjengelig for vindtransport. Det er snø til havnivå, og mye snø i vestvendte leheng helt inn i byfjellene i Bergen. Skredfaren strekker seg altså ut av varslingsregionen, og inn i "Hordalandskysten". Våte løssnøskred vil kunne bli hyppige under en eventuell mildværsgrense de kommende dagene. Varslet faregrad er riktig Bra varsel.

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i innblåste leheng, og løser ut bratte leheng mot SV

Tester

ECTP1@10cmQ2 Dårlig ECTP@10Q2 - går ved at spaden legges på søylen. Repeterbar test. Brudd i nysnø/kanskje rim. Løs snø (Fist) både under og over brudd. Brudd oppstår mellom dagens snøfall, og snøen som kom for to dager siden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 700 moh I dagens profil som var mot toppen av et SV-vendt heng, var det en porøs smeltefrys under snøfallet fra to dager siden. Små kant var begynt å danne seg under skaren, men har ikke kontroll på utbredelsen av denne skaren.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 700 moh Vinden har vært fra SØ i dag. Ikke vindpåvirket snø under tregrensen, så aktivt skredproblem fra tregrensen og oppover. Kommet 10 cm tørr nysnø frem til klokken 13:30 ca 400 m o.h. Snør fortsatt S-2

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skoggrensen var det nok vind til å moderat laste heng vendt mot sørvest ca klokken 12 i dag.

ObsID: 179353

Voss / Kvam

Snø

06.02.2019 kl. 09:19

445 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Snø og vind ved havnivå helt vest i varslingsregionen i dag morges.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Snø og vind fra ca klokken 08:30 på Kvamskogen.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det begynte å snø ute ved kysten ca klokken 07:00 i dag. Nå 09:20 så har snøbygene trukket lenger inn i landet, og det snør godt på Kvamskogen, ca S-3. Mye snø tilgjengelig for vindtransport. Ca 10cm kom for to dager siden, og denne snøen er løs, nå før vinden tar seg opp. Hvert å merke seg at det har kommet bra med snø i de vestligste delene av regionen. Ca 75 cm i snitt på flatmark på Kvamskogen.

ObsID: 179330

Voss / Voss

Snø

05.02.2019 kl. 13:30

848 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Svakt lag av nedsnødd overflatekant 1-1,5 mm. Laget er tjukt, fem centimeter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Dalen oppover langs steindroelvi har mye laus snø. Vindskjerm i alle himmelretninger unntatt beint sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Ubunden overflatene, med 4F- like under som ligger over 5 cm overflatekant. Gammel fokksnø i midten over smeltefrys-pakka nederst, den har to lag av lausare kant/polykrystaller.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  3-5 mm SH på mjuk overflate. Det er rimkrystallar også der snøoverflata er hard (rygger , konveksar også mot Sørøst).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Kniv sastrugi i sadelen av denne ryggen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Avblåst på rygg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Bittelitt nysnø på knallhard fokksnø. Her 800 moh, sørøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Sørøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Oppover mot horndalsnuten, sørsida.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er mjuk innblåst nysnø frå i går som er skredproblemet der det har lagt seg på overflatekant. I denne delen av kommunen er det generelt vindbanka hard overflate og vanskelig å løyse ut skred sjølv om det finnes svake lag av kant under fokksnøen. Faregrad 1 er mitt anslag pga liten utbredelse av kombinasjon av svakt lag og fersk innblåst nysnø (kun bunden nokre stader der veldig utsatt for vind).

Faretegn

Rimkrystaller

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Stor variasjon i nysnømengd i regionen. Mer på Voss enn Ulvik. Mye laussnø under tregrensa. I tregrensa og over er det stort sett bærende fokksnø alle himmelretninger. Unntaket er veldig skjerma terreng mot sørøst, sør, vest og nordvest. Snødekke er svært prega av vind som har dominert fra øst og sørøst. Mange nordsider er blåst reint pga strykende vind. Nysnøen som kom i går har hatt litt vind på seg fra sørøst. Siste del av snøfall uten vind (2cm) på overflaten også i losider.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179262

Voss / Voss

Snø

05.02.2019 kl. 12:16

766 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Markus@NVE

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s Snøvær i hele går. Opplett og kaldt i natt. Dannelse av overflaterim på nysnøen 1,5 mm. Lite vindpåvirket snø. Noe bølger i snøen på toppene og 200hm ned i le.

ObsID: 179236

Voss / Voss

Snø

05.02.2019 kl. 12:00

763 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Tatt mot sør. Strålende vær og topp stemning

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra SØ ↖

ObsID: 179232

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org