Snøskredvarsel for Voss onsdag 30.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I ytre strøk av varslingsregionen er det varslet noe nysnø natt til onsdag. Vinden vil øke utover onsdagen. I områder hvor det er løs snø tilgjengelig for vindtransport vil ferske fokksnøflak dannes i hovedsak i legheng mot N og V. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket, utviklingen av disse siden søndag er usikker. Lave temperaturer kan føre til at kantkorn utvikler seg til et skredproblemdet (ikke tatt med som et skredproblem i øyeblikket). Med litt nysnø og vind kan det enkelte steder legge seg nysnøflak over et vedvarende svakt lag av overflaterim.
Natt til tirsdag har det kommet nysnø i ytre deler av regionen. Den siste nysnøen kom fra SV og den ferskeste fokksnøen finnes mot N og Ø. Det ligger også en del eldre fokksnø mot V etter vind fra SØ. Det ligger fortsatt løs snø i formasjoner som har vært skjermet for vinden, det varierer i regionen hvor mye vinden har tatt.
Kalde temperaturer gir oppbyggende omvandling i snødekket og utvikling av kantkorn både i fokksnøen, øverst i snødekket og i bunnen av snødekket. Det er usikkert hvor utbredt det er med kantkorn i regionen og hvordan utvikling kantkorn har hatt siden søndag. Det må følges med på utvikling av kantkornlag framover. Nysnøen som kom i ytre deler av regionen kan noen steder ha lagt seg på overflaterim/overflatekantkorn.
Lørdag ble det meldt om noen middels store naturlig utløste flakskred, trolig fokksnøflak i vestlige heng ved Mjølfjell. Det er uvisst hvilket svakt lag de gikk på.
Observasjoner av kantkornlag fra søndag rundt skalelag i fokksnøen (innen en meter fra snøoverflaten) viser at kantkornene foreløpig er små og ikke nok utviklet til at de tas med som et skredproblem. Det er sannsynlig at det ligger overflaterim i flere områder, dette kan skape et farlig svakt lag ved endret vind og/eller nedbør. Enkelte steder kan dette også ligge under fokksnø. Vi trenger observasjoner for å bekrefte dette.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

30.01.2019 kl. 13:42

777 moh

KnutH@obskorps (Ukjent)

Tester

CTE6@17cmQ2 Middels Nokon plassar løsner øverste laget med fokksnø ved frigjlring av søylen. Andre plasser etter 5-8 slag.

Vær

-5 °C 3 m/s fra S ↑ 85% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fin ubunden snø i skogen. Fokksnø over tregrensa der vinden har jobba.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Der det ligger fokksnø, sprekker denne lett opp og danner flak

ObsID: 178398

Voss / VOSS

Snø

30.01.2019 kl. 12:12

883 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Svv Kommentar:  ECTP23@30Q2
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  ECTP23@30Q3
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  6cm med kniv smeltefrys over kant
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Kantlaget mot 3mm grid
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Øverste smeltefrys
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Fokksnøen fra idag er mulig å løse. Her ca 25 grader bratt, uten understøtte, ca 1000 m o.h.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Profil tatt i NØ-vendt heng i skoggrensen. Her har mye av fokksnøen blåst bort, så det vil være mye mer fokksnø i et NV-vendt heng i samme høyde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Nederste smeltefrys
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Nederste smeltefrys
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Øverste smeltefrys
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Skisseprofil i skogen. Løs snø av kant, eller oppbyggende kant. Smeltefrysskarer som er ganske porøse. Nederste er mest robust. Kvalifiserer ikke til skredproblem slik jeg ser det pga. tykke lag av kant og skarer under nedbrytning/ manglende flak. Må eventuelt være akkurat rundt skoggrensen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 14 av 14 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Ca 1000 m o.h., mot NV. Snøen blåser vekk og legger seg ned mot skoggrensen og i skogen.

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Vindpakket hard Tørr I skogen er snøen løs. Snøen består her av snø som er omvandlet oppbyggende. Det finnes to smeltefrys skarer i den løse snøen, men begge er relativt porøse, og virker til å være på vei til å brytes ned. Den nederste smeltefrys skaren er mest massiv, og tynnest. Den gamle tidligere svært mildværspåvirkede snøpakken oppleves som ca kniv hard. I åpne glenner i skogen, og mot skoggrensen har det blåst inn fokksnø i dag. Fokksnøen viser lite reaksjon, men er mulig å påvirke i utsatt sektor i bratt terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Gjelder over skoggrensen og i skoggrensen, men mulig å løse myke flak i åpne glenner i bratt terreng i skogen. Vinden dro med seg snø ned i skogen i dag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Blåste godt fra SV timene rundt klokken 12:00. Snøfokk langs bakken i skoggrensen og synlig snøfokk fra toppene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kom mye snø (15 cm) på kort tid i ytre deler av varslingsregionen i går kveld. Øst for kysten så kom det ikke snø, eller minimalt med snø. Snødekket består av en gammel smelteomvandlet snøpakke som er på vei til å danne kant. Et mer fremstående kantlag i denne snøpakken ligger ca 6 cm ned i pakken, og er armert av kniv harde smelteformer over. Regner ikke dette som et skredproblem per nå. Mye snø har blitt flyttet mot NV den siste tiden, og dette pågikk også i dag. Mulig å løse ut fersk fokksnø i NV-vendte leheng, og det er også denne hengretningen som har mest snø. I høyfjellet er det avblåst, vindpakket og skarete (avblåst til gammelt snødekke) i Lo-retning. I skoggrensen har det lagt seg mye snø i dag. Størst skredfare i skoggrensen eller i skjermede leheng i høyfjellet. Rim som var nevnt i varselet ligger eventuelt på løssnø, eller er ødelagt av vind. Fortsatt oppbyggende omvandling av snødekket, og relativ rask stabilisering av nylig innblåst fokksnø fra i dag. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP23@30cmQ3 God Armert under 6 cm fortsatt ca kniv smelte-frys. Her på tynt snødekke, så det skal mye til før dette laget påvirkes. Må mildvær til slik som snødekket fremstår nå. Ikke skiløper.

ECTP23@30cmQ2 Testen er repeterbar. FC 2,5 mm, men armert av smeltefrys pakke.

ObsID: 178365

Voss / VOSS

Snø

30.01.2019 kl. 11:52

729 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: To drønn her ved tregrensa. Skal grave om litt å se hva det bryter pÅ

ObsID: 178361

Voss / VOSS

Snø

30.01.2019 kl. 10:14

566 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Snøfokk over 1000 m o.h., på de høyeste toppene i bakgrunnen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Ca 15 cm nysnø i ytre deler av Hordalandskysten mellom klokken 17 og 19:30 i går. Illustrert her ved hjulspor på retur fra Osavann - start tur til Gullfjellet i Bergen.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det er kommet minimalt med nedbør i indre deler av Voss varslingsregionen siste døgn (Vetlebotn 0,8 mm). I ytre strøk var det i går kveld kraftige snøbyger med mer enn S-5. Nedbøren kom i kombinasjon med kraftig vind fra SØ, og det bygde seg mer enn 1 meter snø i løpet av 2 timer i innblåste leheng. Faretegn som skytende sprekker i nylig innblåst fokksnø. I indre strøk er det i dag snøfokk på de høyeste toppene, og vinden tar i kastene ned på 570 m o.h.

ObsID: 178333

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

30.01.2019 kl. 08:11

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været, kaldt og stabilt. Aukande vind i fjellet.

ObsID: 178315

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.01.2019 kl. 13:59

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt vær.

ObsID: 178244

Voss / KVAM

Snø

29.01.2019 kl. 13:44

835 moh

Dessmo (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Dessmo
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Dessmo

Notater

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 178239

Voss / VOSS

Snø

27.01.2019 kl. 14:29

879 moh

KnutH@obskorps (Ukjent)

Vær

-5 °C 15 m/s fra Ø ← 30% skyer Mykje vind ! Meir enn meldt på yr. Stor snøtransport. Står ‘sky’ av snø frå toppane og mot le sider i nord og vest

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Pudder som er litt vindpåvirka i skogen, skare og hardt forblåst over tregrensa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje østavind frå tregrensa og opp. Mellom 15-20 ms, meir enn meldt på yr. All den fine snøen er blåst i leheng på nord/nord-vest. Is og harde sastrugi er alt som er igjen på toppane.

ObsID: 177953

Voss / ULVIK

Snø

27.01.2019 kl. 14:21

1014 moh

Bjaoey (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 °C 12 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lag delt..

ObsID: 177947

Voss / VAKSDAL

Snø

27.01.2019 kl. 13:50

761 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Gravehjelp😀
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sneltefryspakke som hadde små kantkorn i overgangen til fokksnøen over, sees markert med kniv over observatørs hånd.

Tester

CTM23@70cmQ2 Middels Utslag på små kantkorn (0,7 mm). Kantkorn finnes i tilknytning til en ca 7 cm tykk smeltefryspakke som i vårt sidelastede heng var 70cm Down i dag. Dette potensielle skredproblemet finnes noen steder i regioenen, men har ikke vært tilstede i alle profil de siste to uker. Merk at dagens profil ble gravd relativt lavt, 761 m o.h.

Vær

Ikke nedbør -7,1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur fra ca 500 m o.h. til Bergsbukken 1162 m o.h. Meld vind var mindre kraftig i vårt område i dag. Klokken 10:00 blåste det ca 5 ms østlig, og klokken 13:00 var maks vindhastighet ca 8 ms på 1162 m o.h. Snøfokk ble ikke observert i Bergsdalen i stor utstrekning gjennom dagen frem til ca 15:30. Snødekket er bygget opp med en smeltefryspakke i bunn. Kant som er observert jevnlig i toppen av denne lagpakken var dårlig utviklet i dagens profil, men mulig å få glatt brudd ved utbending av testsøyle etter stabilitetstest. Resten av snødekket består av fokksnø, som virker stabil, og i dag ble smeltefryspakke som finnes noen steder i regionen observert. CT23@70cm Down på 0,7 mm kantkorn i topp av denne smeltefryspakken. Fokksnøen som ble flyttet på av sterk SØ vind i natt, hadde allerede stabilisert seg bra til midt på dagen. Kun minimal oppsprekking rundt ski, og ikke faretegn som skytende sprekker etc. Merk at dagens profil ble tatt med stor snødybde i et sidelastet heng. Kantutviklingen er komet lenger i tynner snøpakker. Det er meldt kaldere "enn normalt" kommende døgn. Kantkornvekst er forventet. Fokksnø vil på kort sikt stabiliserers, men også fokksnøen vil starte oppbyggende omvandling. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 177936

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.01.2019 kl. 13:16

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

ObsID: 177927

Voss / VOSS

Snø

27.01.2019 kl. 10:13

175 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Østavinden har sett spor i nordsida på Gråsida. Ryggar og mindre konveksar er heilt avblåst. Framleis moderat snøfokk der det er litt areal på henteområda.

Snødekke

ObsID: 177880

Voss / SAMNANGER

Snø

27.01.2019 kl. 09:52

452 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Tydelig vindpåvirket høyere opp med avblåste topper og kanter

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177879

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org