Snøskredvarsel for Voss tirsdag 22.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter dei store snømengdene sist veke får den eldre fokksnøen litt tid til stabilisering og skredfaretendensen er synkande i denne. Vind frå ny retning kan imidlertid flytte ein del av den lause snøen inn i heng vendt mot N, NV og V og gi ferske fokksnøflak her.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Litt nysnø over regionen mandag.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag frå tidligare, men det er ikkje godt utvikla og er derfor ikkje rekna som eit aktivt skredproblem.
Laurdag er det observert fleire naturlig utløyste skred i Myrkdalen.
Laurdag skred over veg ved Skjelingvatnet, FV 13 Vikafjellet
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / KVAM

Snø

22.01.2019 kl. 19:12

688 moh

helgebamsen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra NØ ↙

Ulykke/hendelse

Var svært bevist og klar over skredfaren, men da det var mørkt og snøføyke var det ikkje sikt nok til å kunne ta trygge linjeval til kvar ei tid. Kom til eit bratt parti, og antok då at snøen kom til å skil ut i det eg slapp seg over skavlen, noko det også gjorde. I det eg kjem over skavlen innser eg at eg har tatt feil av storleiken på terrengformasjonen, som er større enn antatt. Følgeleg blir det som ein forventa skulle bli eit handterbart skavlbrot stort nok til å kunne begrave ein person. Mista skia og blir delvis begravd, fann att skia på ein meters djup etter kort tid. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

22. jan 19:12 Skavlfall 1 - Små Personutløst Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 177087

Voss / D1206(35244) Voss 2014-2019

Snø

22.01.2019 kl. 18:29

739 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177079

Voss / VOSS

Snø

22.01.2019 kl. 18:15

1008 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1000moh. Øst -6,5 ca 7ms fra SØ. Disse kantkorn er veldig småe og er ikke noe skredproblem. Fikk ikke utslag på det på tester. Øverste lag sprakk kun opp rundt ski.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Vikafjellet kl 17.08 Går mot lysere tider nå. Været starta med "blind" føre i dag, men ble noe bedre lys for å se terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke ut fra rikveien på vikafjellet.

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Fra ca 1000moh nå i ettermiddag. Nede ved veien var det så og si vindstille.

Skredfarevurdering

Gikk fra veien til ca 1000moh og gravde en profil i Øst. Rygger og topper var avblåst/skare. Mest snø i østheng. Variert hardhet på øverste snølag, men mye myk snø i lune formasjoner. Finnes snø tilgjengelig for transport, men for lite vind i dag der jeg var til at det ble fraktet noe av betydning.

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Kom ca 0.5cm nysnø. Var super super lett snøfokk på 1000moh fra Sø nå i seint ettermiddag. Snøen har ulikt hardhet i høyfjellet fra helt løst til mer vindpakket.

Tester

CTN Gjorde en CT men kun den myke snøen presses nedover, ser ikke på det som noe skikkelig brudd. Så ingen utslag på den stabilitetstest.

Faretegn

Ingen faretegn observert Super kort tur. Men øverste lag i øst heng, sprekker kun opp rundt skiene. Ikke skyttende ut fra ski. Later til å ha stabilisert seg i det lille heng jeg var i kveld.

ObsID: 177083

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

22.01.2019 kl. 12:11

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vindtransportert snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt vær og lite vind.

ObsID: 177024

Voss / VOSS

Snø

22.01.2019 kl. 10:24

1088 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På ca 1080moh noe pakket øverste lag. Ingen transport av snø her.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 100% skyer Fra ca 1080moh. Så og si vindstille, ingen transport av snø. «Blind» føre i høyfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Vinden har pakket øverste laget noe. Så skal litt til før den flyttes.

ObsID: 177029

Voss / VOSS

Snø

21.01.2019 kl. 15:30

1324 moh

Havode (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte noen små skiløperutløste flakskred i bratte heng utenfor løypene i Myrkdalen

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte flere drønn i snøen mot toppen av Finnbunuten

ObsID: 176979

Voss / VOSS

Snø

21.01.2019 kl. 11:03

811 moh

Ruben@vossvgs (Ukjent)

Tester

ECTN24@40cmQ2 God

ObsID: 176867

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

21.01.2019 kl. 10:41

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt kaldt vær og lite vind komande døgn .

ObsID: 176832

Voss / ULVIK

Snø

20.01.2019 kl. 13:44

604 moh

JPG (Ukjent)

Vær

-1 °C 0 m/s

Snødekke

55 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Her vindpåvirka, lenger ned heilt laus

ObsID: 176753

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

20.01.2019 kl. 09:50

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kjøligare vær og rolege vindforhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt ein del nysnø komande døgn og litt vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 176650

Voss / VIK

Snø

20.01.2019 kl. 09:37

979 moh

Jan Helge@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på ryggar og toppar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Innblåst snø ser ut til å stabilisere seg, men mjuke flak som skiløper lett kan påvirke i bratte heng. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I leheng ligg det mjuk innblåst snø som kan transporterast vidare. Fleire sjikt i innblåst snø men det virkar å stabilisere seg relativt raskt. Nokså høge temperaturar i går medan det var vind?

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Tester

ECTN24@60cmQ2 God

ECTN15@30cmQ3 God

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

19. jan 10:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1030 moh og sluttet på 969 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 70 m bred bruddkant Brattheng Skjelingane Skred over veg og ned på vatnet. Ca 40 meter av vegen fyllt med snø.

Snøprofil

50 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Skred på veg gikk i lag med lausare nynsø på omlag 60 cm djupne. Stor variasjon i mektigheit av innblåst snø.

ObsID: 176661

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 15:04

1088 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Skredhendelse

19. jan 15:00 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Observerte at det var gått et stort flakskred fra nedkjøringen fra Finnbunuten i Myrkdalen mellom to turer i heisen. Tre skikjørere kjørte øst for skredbanen så vil tro at de har fjernutløst skredet. Ingen skispor inn i skredet såvidt jeg kunne se. Ca 150 m bredt og 3-400 meter langt..

ObsID: 176582

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

947 moh

Multiknut (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Multiknut

Vær

Snø 0 m/s

Notater

Snødekke

70 cm totalt 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 176607

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

1178 moh

Endre (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø over 0 moh Vi fikk veldig lett brudd 30 cm fra overflaten men gravde bevisst i et område med mye innblåst sne.

ObsID: 176611

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 13:30

853 moh

Eltervaag (Ukjent)

Vær

Snøbyger, vekslende sikt. Lite vind under tregrensa

Tester

CTM12@60cmQ2 Middels Brudd i fokksnø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i flere hengretnimger og på flatmark

ObsID: 176580

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 13:00

930 moh

Endre (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: En halv meter lett bundet sne over gammelt snedekke. Største skredproblem var sjikt i vindpåvirket sne 20 cm fra overflaten. I tillegg fanget vi et tykt lag (1,5 cm) med kantkorn 10 cm fra bakken under et 20 cm tykt skarelag.

ObsID: 176610

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 12:47

467 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Snødekke

0 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Siste døgn har det kome om lag 30 cm nysnø i kombinasjon med vind. Svært mykje snø i leheng(1m). Får skytande sprekker i fokksnøen. Observert fleire naturlige flakskred.

ObsID: 176528

Voss / Vik

Snø

19.01.2019 kl. 06:30

980 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

19. jan 06:30 Snø på RV. 13 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på RV. 13 mellom 19.01.2019 kl. 06:30 og 27.01.2019 kl. 12:00.

ObsID: 181698

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.