Snøskredvarsel for Voss mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fersk fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og nedbør vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Ein skiløpar kan løyse ut desse flaka i bratt terreng. Dei store snømengdene frå tidlegare i veka har no fått tid på seg og forbigåande varmare vær laurdag gav gode forhold for stabilisering i lågare delar av fjellet. I høgda er det kaldare og stabilisering tek såleis lenger tid her. Vær derfor fortsatt varsam i store bratte heng.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Forbigåande varmare vær laurdag gav kram snø i låglandet, og gunstige forhold for stabilisering. Søndag er det kaldare.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag frå tidligare, men det er ikkje godt utvikla og er derfor ikkje rekna som eit aktivt skredproblem.
Laurdag er det observert fleire naturlig utløyste skred i Myrkdalen.
Laurdag skred over veg ved Skjelingvatnet, FV 13 Vikafjellet
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

21.01.2019 kl. 15:30

1324 moh

Havode (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte noen små skiløperutløste flakskred i bratte heng utenfor løypene i Myrkdalen

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte flere drønn i snøen mot toppen av Finnbunuten

ObsID: 176979

Voss / VOSS

Snø

21.01.2019 kl. 11:03

811 moh

Ruben@vossvgs (Ukjent)

Tester

ECTN24@40cmQ2 God

ObsID: 176867

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

21.01.2019 kl. 10:41

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt kaldt vær og lite vind komande døgn .

ObsID: 176832

Voss / ULVIK

Snø

20.01.2019 kl. 13:44

604 moh

JPG (Ukjent)

Vær

-1 °C 0 m/s

Snødekke

55 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Her vindpåvirka, lenger ned heilt laus

ObsID: 176753

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

20.01.2019 kl. 09:50

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kjøligare vær og rolege vindforhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt ein del nysnø komande døgn og litt vind.

ObsID: 176650

Voss / VIK

Snø

20.01.2019 kl. 09:37

979 moh

Jan Helge@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på ryggar og toppar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Tester

ECTN24@60cmQ2 God

ECTN15@30cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Innblåst snø ser ut til å stabilisere seg, men mjuke flak som skiløper lett kan påvirke i bratte heng. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I leheng ligg det mjuk innblåst snø som kan transporterast vidare. Fleire sjikt i innblåst snø men det virkar å stabilisere seg relativt raskt. Nokså høge temperaturar i går medan det var vind?

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

19. jan 10:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1030 moh og sluttet på 969 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 70 m bred bruddkant Brattheng Skjelingane Skred over veg og ned på vatnet. Ca 40 meter av vegen fyllt med snø.

Snøprofil

50 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Skred på veg gikk i lag med lausare nynsø på omlag 60 cm djupne. Stor variasjon i mektigheit av innblåst snø.

ObsID: 176661

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 15:04

1088 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Skredhendelse

19. jan 15:00 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Observerte at det var gått et stort flakskred fra nedkjøringen fra Finnbunuten i Myrkdalen mellom to turer i heisen. Tre skikjørere kjørte øst for skredbanen så vil tro at de har fjernutløst skredet. Ingen skispor inn i skredet såvidt jeg kunne se. Ca 150 m bredt og 3-400 meter langt..

ObsID: 176582

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

947 moh

Multiknut (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Multiknut

Vær

Snø 0 m/s

Snødekke

70 cm totalt 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Notater

ObsID: 176607

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

1178 moh

Endre (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø over 0 moh Vi fikk veldig lett brudd 30 cm fra overflaten men gravde bevisst i et område med mye innblåst sne.

ObsID: 176611

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 13:30

853 moh

Eltervaag (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i flere hengretnimger og på flatmark

Tester

CTM12@60cmQ2 Middels Brudd i fokksnø.

Vær

Snøbyger, vekslende sikt. Lite vind under tregrensa

ObsID: 176580

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 13:00

930 moh

Endre (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: En halv meter lett bundet sne over gammelt snedekke. Største skredproblem var sjikt i vindpåvirket sne 20 cm fra overflaten. I tillegg fanget vi et tykt lag (1,5 cm) med kantkorn 10 cm fra bakken under et 20 cm tykt skarelag.

ObsID: 176610

Voss / VOSS

Snø

19.01.2019 kl. 12:47

467 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Snødekke

0 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Siste døgn har det kome om lag 30 cm nysnø i kombinasjon med vind. Svært mykje snø i leheng(1m). Får skytande sprekker i fokksnøen. Observert fleire naturlige flakskred.

ObsID: 176528

Voss / Vik

Snø

19.01.2019 kl. 06:30

980 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

19. jan 06:30 Snø på RV. 13 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på RV. 13 mellom 19.01.2019 kl. 06:30 og 27.01.2019 kl. 12:00.

ObsID: 181698

Voss / VOSS

Snø

18.01.2019 kl. 19:30

783 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Snødekke

Moderat snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det har snødd tett fra kl 13. Kommet ca 30-40 cm snø tror jeg. Helt konge på ski !!! Blåste sikkert opp i 10 m/s fra NVpå toppen. Fg 3

ObsID: 176428

Voss / KVAM

Snø

18.01.2019 kl. 18:17

20 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HV

Vær

Snø Nysnøgrense 0moh. Ca 15cm hittil i dag og det snør fortsatt. Veldig luftig, fuktig snø (omtrent dun-konsistens) her nede.

ObsID: 176418

Voss / Byrkjefjell

Snø

18.01.2019 kl. 15:53

781 moh

Erlend (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bredde: 4-5 meter. 15-20 cm tykt. Sklidde bare kort ut før det stoppet.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Lite snøfelt i bratt, lokalt heng fjernutløst av skiløper. Nysnølaget sklir i flak på underliggende skarelag fra onsdagens regnvær.

ObsID: 176422

Voss / VOSS

Snø

18.01.2019 kl. 15:37

82 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Vær

-6 °C Kommet 10 cm snø på to timer:) og det laver ned hurra!!!

ObsID: 176406

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

18.01.2019 kl. 13:36

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje nysnø siste døgn og vindtransportert snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt litt snø og vind komande døgn.

ObsID: 176377

Voss / VOSS

Snø

18.01.2019 kl. 11:04

650 moh

Tor Ivar@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Faretegn

Stort snøfall Siste døgn har det kome om lag 25 cm nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har snø godt utover dagen og det har kome om lag 25 cm nysnø utan vind. Opptil om lag 700 moh. kan ein merke regnskaren frå Onsdag. Stratigrifien består hovudsaklig av fokksnø i kombinasjon med skarelag. I fokksnøen kan ein finne eit lausare lag med nysnø, fekk brot på 20 slaget på ECT. Under øvste skarelag kan ein finne byrjande kantkorn. Skarelaga i snødekket vil verka stabiliserande for snødekket. Liten respons i fokksnøen og det er vanskelig å få noko respons i testheng. Det verkar som det er lite eller ingen spenningar i fokksnøen. Faregard 2. Snøfallet i dag har kome utan vind, om det byrjar å blese dei komande dagar er det svært mykje snø tilgjengelig for transport, dette vil auka skredfaren. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 0 m/s 100% skyer Det har kome om lag 4-5 cm med nysnø i natt. Utover dagen byrja det å snøa meir og meir og det kom om lag ytterligare 10 cm med nysnø i dag. Det forsetter å snøa godt utover kvelden. Vindstille på 1000 moh.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har kome om lag 20cm tørr lett nysnø. I skogen er nysnøen jevnt fordelt men ein merker regnskaren opp til om lag 700 moh. Over tregrensa er snøfordelinga meir ujevn og nysnøen er avsett i leheng. Ein merker den gamle snøoverflata etter vinden på mandag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

ObsID: 176337

Voss / VOSS

Snø

18.01.2019 kl. 09:45

84 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 20% skyer Har snødd et par cm i morges, men har ikke tetna til ordentlig enda. Kommer kanskje utover dagen

ObsID: 176304

Voss / VOSS

Snø

18.01.2019 kl. 09:00

929 moh

Palmelo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred 40m langt, 20m bredt flakskred. 8-10cm.

ObsID: 176381

Voss / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

18.01.2019 kl. 08:13

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 176274

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.