Snøskredvarsel for Voss fredag 11.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø i høyden. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over gårsdagens mildværsgrense vil det finnes fokksnøflak som fortsatt vil trenge tid for å stabilisere seg. Her vil det noen steder være mulig å løse ut små og middels store skred i bratte heng. Mest utsatt er bratte heng mot Ø. Under mildværsgrensen ventes snødekket å stabilisere seg raskt med synkende temperatur.
Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mildvær og regn 4-5. januar fuktet og stabilisert det gamle snødekket opp til nær 1000 moh. Synkende temperatur har siden gitt en hard snøoverflate. Over denne ligger 10-20 cm nysnø fra mandag som er ujevnt fordelt i terrenget etter kraftig vind på tirsdag. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Onsdag ble det meldt om hard, vindpåvirket snøoverflate mange steder i høyfjellet. Torsdag formiddag var det stigende temperatur med snøbyger som etter hvert går over til regn.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 13:34

798 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N

Snødekke

Skare Opp til 800 er det stedvis gjennomslagsskare ca 4-5 mm over 5 cm ubunden snø:) regna nok opp hit i går etterm. Også har det frosset på.

ObsID: 175120

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 12:45

1024 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  SØ- vendt. ECTN @33. Fant enkelte krystaller av delvis kant og også enkelte korn av overflaterim, men ikke tydelit og svært liten andel av totalen og trolig ikke et problem her. Dog finnes det svakere lag av avrundet korn rundt skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Tørr Mye tynn mildværsskare på toppen av snødekket. Skaren knekker opp rundt skkene enkelte plasser. Alle rygger, kuler og flater er avblåst og har tynt snødekke. Enkelte små heng mot sør sør-øst har fått litt innblåst fokksnø, men stort sett svært begrenset areal og mengde med avsatt snø. Fant opp mot 10 cm fersk fokksnø på det meste.

Tester

ECTN24@33cmQ3 God

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden frakter litt snø inn i leheng, men areal og mengde fersk fokksnø er svært begrensa. Sånn det ser ut her har jeg vanskelig for å tro at det kan gå str. 2 skred, men hvis det finnes området med mer snø tilgjengelig er str. 2 mer sannsynlig. Det gamle snødekket virker solid og vanskelig å påvirke, men det er helt klart lagdelt med svake lag rundt skarelag. Finner ikke tydelige lag med tydelige krystaller. Varslet faregrad er riktig Jeg syns dagens varsel er godt og presist, selv om jeg har satt lavere fg. Det er litt vind og litt snøføyk idag, så fg2 er ikke unaturlig. Jeg tenker at fokksnøproblemet er i få bratte heng og ikke neon som i varselet. Som nevnt tror jeg ikke str 2 i fersk fokksnø er sannsynlig akkurat her, men kanskje i andre deler av regionen(?).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 °C 9 m/s fra NV ↘

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S Det gamle snødekket har mye lagdeling, men det var ikke mulig å påvirke her hvor jeg var, samt at det ikke var store gjenkjennbare krystaller i snødekket.

ObsID: 175119

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 12:37

715 moh

Ingvild@vossvgs (Ukjent)

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra NV ↘ Det er eit lite skarelag som tyder på mildvær for så å fryse på.

ObsID: 175146

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 12:35

713 moh

Maren (Ukjent)

Vær

Snø -3 °C 2,5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Litt vekslande vind og det snjoa lett.

ObsID: 175107

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 12:35

715 moh

Marius@vossvgs (Ukjent)

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skare lag på snødekke tyder på at det har vært mildvær i løpet av det forrige døgnet. Vind styrke varierer. Ligger på ca. 2 m/s, men går opp til omtrent 5 m/s i råsene. Vind retningen har variert mellom N og NV.

ObsID: 175109

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 12:34

715 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot SV

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Begynte turen under delevis åpen himmel. I 12-tiden blåste det opp og lette snøbyger fulgte.

ObsID: 175108

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 11:43

1031 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Sørøstvendt profil 1040 m o.h. Absolutt betong flere desimeter ned fra snøoverflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Kniv både ved kniv og raster. P rounds imellom.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Snowpilot. Snødekket er så stabilt at det ikke er nyttig med stabilitetstester. Derfor utelatt.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Tynn smelte/frys over Fist nysnø. Under der, gammelt snødekke som stedvis er fuktig
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Tynn smelte/frys utgjør snøoverflaten. Skaren kan raskt få kant under seg.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 9 Av:  Notater Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Tynt lag av delvis nedbrutt og overflate kant utgjør snøoverflaten i skjermede leformasjoner i høyden. 1mm raster.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Snødekket ca 650 m o.h. Dybde ca 10 - 30 cm, og åpne elver.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Snøfordeling sett mot sør ca 800 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Utsikt fra ca 1060 m o.h., mot Kjellandbu og Hardangerfjorden. I denne høyden er landskapet glasert av mildvær og sterk vind.

Skredfarevurdering

1 Liten I skogen og opp til ca 900 m o.h., utgjør en tynn smelte/frys skare snøoverflaten. Denne overligger et tynt lag med løs nysnø, som fort kan begynne å danne kant. Under dette er det gamle snødekket mildværspåvirket og stabilt. I høyden er snødekket svært herjet av vind og mildvær. Innblåste leheng mot øst, i høyden, kan ha mer enn en meter snø, men generelt er det mindre snø enn dette i leheng. Disse lehengene er armert av en 10 - 30 cm tykk smeltefryspakke som er absolutt ugjennomtrengelig. I lo sider er det avblåst. Svært stabile forhold. Glatt skare og is som kan føre til utglidning, oppstikkende steiner og trær er naturfarene for en skiløper. Ikke snøskred. Naturlig utløste skred er usannsynlig. Til tross for sterk vind i høyden, så oppsto det ikke snøfokk. Temperaturene er på vei ned, og snødekket vil stabiliseres ytterligere. Det finnes en tynn skare i snøoverflaten opp til ca 900 m o.h. Det kan bli dannet kantkorn under denne frem til søndag. Varslet faregrad er for høy Faregraden er for høy i dette området. Observert opp til 1050 m o.h. Fokksnøen har her blitt betongstabil.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 900 moh og 600 moh Ingen skredbroblem ble observert i dag. Dette skredproblemet representerer et skredproblem som kan oppstå ved ny nedbør i løpet av søndag. Fra skoggrensen og opp til ca 900 m o.h. er det en tynn (varierer litt) smelte/frys skare som overligger et fist tynt (1 -3 cm) nysnølag. Det er fuktighet tilgjengelig i det gamle snødekket under, så kantkorn kan oppstå i dette sjiktet med nysnø frem mot søndag hvor det er meldt noe ny nedbør. Eksposisjon vil avgjøres av vindretningen som bestemmer hvor fokksnøen legger seg. Et skredproblem for mandag.

ObsID: 175093

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 10:26

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind siste døgn. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden held fram.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175063

Voss / VOSS

Snø

11.01.2019 kl. 08:57

592 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV

Vær

Ikke nedbør 0 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mildvær opp til hvertfall 600 m o.h., nå på morningen. Det har regnet i går og kjøreforhold tilsier piggdekk, 4hjulsdrift, 1.gir og hjertet i halsen. Fra 1 til 15 cm snø og en blanding av skiføre og fottur.

ObsID: 175046

Voss / VOSS

Snø

10.01.2019 kl. 13:30

983 moh

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Snøoverflaten begynner å bli litt fuktig og myk nå som temperaturen stiger, observert under 1000m. Det finnes fremdeles områder med ubunden snø. Fokksnøflak under 1000m i S og Ø eksponering har begynt å stabilisere seg så mye at en enkel skikjører ikke klarer å påvirke. Lite snø tilgjengelig for vindtransport under 1000m høyde, dette skyldes også litt yr og temperaturer over nullpunktet. Snøoverflaten varierer fra hardere til mykere i S og Ø eksponering.

Vær

Yr 0 °C 1 m/s 100% skyer

ObsID: 174946

Voss / VOSS

Snø

10.01.2019 kl. 12:37

1021 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kant under skare på 3mm raster
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vestvendt avblåst side
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra der profilen er gravd

Snødekke

40 cm totalt 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Helt på grensa til å være skiføre fra skolen i Jordalen. Opp til ca tregrensa ca 15 cm smeltepakke p-fast med 5 cm fuktig-tørr ubunden snø over. Tynt skarelag på toppen. Mye greier som stikker opp av snøen... Fra tregrensa noe mer snø, mye avblåst og oppsamla i søkk og daler. Tynt skarelag øverst hele veien. Fint skiføre, men skulle gjerne hatt litt mer snø:)

Tester

ECTN17@15cmQ3 God Til brudd i tynt lag med løsere snø under fokksnø. Brøyt også med mer belastning i kant under skarelag. Også ectn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen stabiliserer seg, og skredproblemet har liten utbredelse. Men det vil kanskje være mulig å løse ut skred i heng i høyden der det har danna seg store flak. Er på en 2- Det er mulig vi vil få en situasjon med fare for våte løssnøskred, med regn og pluss, men foreløpig lar det vente på seg. Også ser det ut til å skulle bli kaldere igjen i morgen. Da vil snødekket stabilisere seg ytterligere. Kantkornlaget jeg fant i dag er godt forsegla, mulig det dannes skumle kantlag høyere i snødekket høyere opp. Det må vi følge med på. Varslet faregrad er riktig Flakskredproblematikken finnes lavere enn 1100.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Ble kanskje en grad varmere ila turen. Lett sludd, yr, snø miks

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Fortsatt 0 grader nede i bygda. Men her regner det nå. Foreløpig er grensa for dette skredproblemet lavere enn 1100 som varselet sier.

ObsID: 174937

Voss / Krokavatn

Snø

10.01.2019 kl. 09:30

612 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  600moh, bilde tatt mot sør, øverst i snødekket er det skare, med fuktig/våt snø under.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Disse resultatene MÅ tas med en god neve salt(!), og er ikke mer enn jeg som ser litt på hvordan lag er bygget opp, men velger å dele i tilfelle noe skulle være brukende/informativt. I området er det stort sett forblåst, resultatene er hentet fra en liten østlig helning som har samlet snø. Isolerte en blokk og tappet ledd på siden av blokken med en spade. Fikk da et brudd som vist ved dette bildet. Total snødybde 37cm.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde av bruddflaten
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Slo litt hardere med spaden på siden av snøblokka, da ble det brudd lengre oppe i snødekket.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde av bruddflaten i det øverste bruddet. Etter dette dunket/slo jeg litt mer i blokka med spaden, og da fikk jeg et til brudd, men det var mer ujevnt, og finnes mellom de to bruddene som er avbildet(fant ikke bilde). Igjen, ta alt dette med salt, jeg deler i tilfelle det skulle være noe nyttig informasjon, først og fremst var jeg på tur og ville se litt i lagene for fascinasjonens skyld, og har ikke kompetanse på å gjøre blokktester og snøprofilanalyse i relevant terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot øst.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot nord, samme område kan sees i det første landskapsbilde i registreringen.
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot sør/S-SV og mot Vesoldo. Nokså forblåst

Vær

100% skyer

ObsID: 174951

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 13:51

1074 moh

oormasen (*)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Tørr Stort sett avblåst og hardt/isete. Noen fokksnøflak i enkelte sør- og sørøstvendte heng. Nysnøen fra mandag har bare i begrenset grad endret snøforholdene over tregrensa, da det meste blåste bort i går.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s fra N ↓ 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 700 moh Fokksnøflakene er stort sett små og usammenhengende.

ObsID: 174763

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 13:34

941 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  130 cm snø. Opp til saga er det nederst fuktig smelteformer, så tjukt lag med knivharde smelteformer. Over saga fokksnø og nedføyka nysnø. Finnes kun i enkelte lommer og søkk. Avgrensa utbredelse. Store deler av fjellet er avblåst ned til skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Snødekke

Tester

ECTN7@15cmQ2 God Finner skredproblem fra varsel, men fokksnøen ser ut til å være lite potent her.

Faretegn

Rimkrystaller Begynnende overflaterim på fokksnøen.

ObsID: 174761

Voss / VIK

Snø

09.01.2019 kl. 13:13

971 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Varierende snødekke - avblåst til ca 40cm fokksnø i N-NØ vendte leformasjoner, observert under lavinetrening med NRH idag. Dette bilde tatt mot Skjelingahaugen frå vegen.

Snødekke

ObsID: 174757

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 10:55

1010 moh

Mortenknaps (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mortenknaps

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vind frå nord etter snøfall mandag. Vindtransportert snø i lesider.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra N ↓ 60% skyer Snøfall på ca 15cm mandag, og relativt kraftig vind frå nord natt til tirsdag.

Skredproblem

Tørre flakskred 2 - Middels SØ, S, SV over 800 moh

ObsID: 175225

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 09:54

974 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Vindtegn. Bilde tatt i retning sørøst.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 174689

Voss / VIK

Snø

09.01.2019 kl. 09:38

985 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Vindtegn i overflata
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Ca 15-20cm fokksnø over skarelag Frå overflata og 4cm ned P hardhet. Deretter 1F ned til skarelag
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Begynne lysne og sprekke opp på himmelen. Bilde tatt mot sør.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 80% skyer Heilt vindstille.

ObsID: 174687

Voss / VOSS

Snø

08.01.2019 kl. 13:25

1062 moh

Kaia (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaia
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaia

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredhendelse

8. jan 12:30 Skredet startet på 1078 moh

ObsID: 174600

Voss / VOSS

Snø

08.01.2019 kl. 12:05

1040 moh

Vildehammers (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vildehammers

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vid transportert snø. Fare for flakskred i leområder.

Skredhendelse

8. jan 12:15 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1040 moh Kantkornet snø over skarelag 20 cm høy og 80 m bred bruddkant Leområder Konkav terrengformasjon med mye fokksnø i le av sterk vind. Utløst av skikjører som kom ovenfra og kjørte uskadd ut fra skredet

ObsID: 174631

Voss / VOSS

Snø

08.01.2019 kl. 11:40

1070 moh

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  AnneMariaLewis@ObsKorps

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Variert snødekke, noen områder hard vindpakket, men også mye mykt å finne. Kraftig snøfokk, generelt lite snø i regionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 18 m/s fra N ↓ 40% skyer

ObsID: 174552

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org