Snøskredvarsel for Voss lørdag 05.01.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Men husk at selv middels store skred kan være farlige i/ved terrengfeller.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med lite ny nedbør vil snødekket bli gradvis mer stabilt etter å vært påvirket av mildvær en stund. Det kan være mulig å løse ut mindre våte løssnøskred der snøoverflaten er våt og myk.
Snødekket er ujevnt fordelt over skoggrensa. Mange steder er det avblåst og hardt, mens i noen leområder ligger det fokksnø som i løpet av torsdag og fredag er påvirket av mildvær og litt regn. Fokksnøen rapporteres å være stabil. I lavlandet er det lite eller ingen snø.
Det finnes et kantkornlag dypt i det gamle smelteomvandlede snødekket men det er ikke et skredproblem slik situasjonen er nå.
Fredag er det plussgrader nesten til topps og lett regn.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra vest natt til lørdag.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh natt til lørdag.
Skyet.
Litt synkende snøgrense om kvelden (1200 m)

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

05.01.2019 kl. 11:38

867 moh

oormasen (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Avblåst og generelt lite snø. Nordvendt heng mot Storetoni, ca 900-1000 moh.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 3 °C 2 m/s fra NV ↘ 90% skyer Tidvis tett tåke. Like mildt her oppe som i lavlandet. Inversjon siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Skare Våt Lite snø. Generelt vått snødekke. Tok på skia først på ca 700moh. Tegn til gammel vindtransportert snø fra omtrent 700. Trolig rester etter nyttårssnøfallet. Ikke nok til å danne flak. Det harde, øverste skarelaget er delvis myknet opp. Setter utydelige skispor.

ObsID: 174141

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 14:35

847 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Profil på ca 850 ØNØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hadde troa på godt skiføre, men var skikkelig sugeføre.. bilde av østvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller rett over tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dårlig sikt, Smelteriller og nye ski:)

Vær

Regn Det gikk fra 1-3 grader ila timene på tur

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekket er meget fuktig - vått. Regnet økte på ila turen, men ikke de store mengdene.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Det er begrensa nedbørsmengder foreløpig, i alle fall omr Voss-Jordalen.

Snødekke

40 cm totalt 4 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Det var hvitt i lavlandet imorges, kun 1 cm. Fra 3-400 ligger det litt mer, mens fra 6-700 ligger det opp i 20 cm fuktig- våt ubunden snø. Ved tregrensa var det et tynt gjennomslags skarelag under nysnøen. Litt høyere opp er snødekket hardpakka av vinden med noen cm ubunden fuktig snø øverst. Smelteriller i snødekket opp til minst 1000 moh. Gikk kun til 1000 pga dårlig sikt.

Tester

ECTN8@15cmQ2 Middels Gikk til brudd i lag med skare med mye fuktighet. Brøyt også helt ved bakken på 18 slag

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er hovedsakelig knytta til mildvær og fuktig snø. Det er noe kaldere og mindre nedbør foreløpig enn det som var meldt. Kommer an på tempr og nedbørsmengde. Ville kanskje gått ned på en 1 i morgen ?? Varslet faregrad er for høy Opplever ikke Fg 3 der jeg har ferdes i dag pga mindre regn og kaldere tempr enn meldt. Ellers stemmer det bra med det jeg observerer.

ObsID: 174012

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 14:01

884 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  30 cm fuktig/våt snø. Smelteformer under saga. Fuktig til våt ubunden snø over
ObsID: 173997

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 12:43

684 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S

Vær

Regn 2 °C 0 m/s fra N ↓ 100% skyer Pluss 1 på voss i morges. Ikke de store nedbørsmengdene enda. Lett regn/ yt nå

ObsID: 173979

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 08:52

559 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sørvendt snøprofil fra 819 m o.h. Profillokalitet er i et innblåst leheng som er representativt for hvor det er mest snø. HS er 110 cm. Mildværet har foreløpig bare påvirket de øverste cm. En tykk pakke med stabil fokksnø som fortsatt har minusgrader.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Et par cm nysnø fra siste døgn som er godt fuktet nå.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Lite snø i terrenget og åpne bekker som har brutt igjennom det gamle snødekket. Her fra ca 700 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Snøfordeling i terrenget ved ca 820 m o.h. Lite snø bortsett i fra innblåste leheng.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  HS=110cm. Meterstokk plassert i lag med kant som er godt rundet. Blyant = blyant. Kniv = kniv.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Hardhetsvisning i nedre del av snødekket. Laget med kant som er godt rundet (meterstokk) er 4F.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  CTN

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt. Sett lite terreng.

Vær

Yr 1 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mildværet er kommet. 1 grad på ca 550 m o.h i Bavalen. Værstasjonen i Vetlebotn i Myrkdalen ca 700 m o.h., viser samtidig 1.9 grader pluss. Lett yr og ca 5ms vind fra nordvest ved skoggrensen. Det er kommet ca 2cm fuktig nysnø ved skoggrensen.

Faretegn

Rask temperaturstigning Temperaturen har steget et par grader fra i dag tidlig til nå klokken 12:30. Begrenset nedbør som regn fører til at det tar tid før snødekket i høyden blir fuktet nedover i lagpakken.

Tester

CTN

Skredfarevurdering

1 Liten Første observasjonstur for sesongen, og begrenset med oversikt over snøfordelingen i regionen. Et par cm nysnø siste døgn som overligger innblåst fokksnø i leheng mot ca sør. Nysnøen er fuktet av dagens mildvær og lett regn, mens fokksnøen fortsatt var tørr på 819 m o.h., kl 10:30. Under fokksnøen er det et tynt islag med noe løsere tidligere kant, som er godt på vei til å rundes. Denne snøen er også tørr. Det løsere laget overligger en kniv hard "panser-skare" mer enn 10 cm tykk, og mot bunn av snødekket er snøen igjen fuktet og løsere sammenbundet. Bortsett fra i innblåste leheng, er snøoverflaten vindherjet, og snødekket generelt tynt, ca10 - 30 cm tykkelse. Snødekket i innblåste lenheng er ikke mulig og påvirke med stabilitetstester og det vil ta tid før fuktighet påvirker ned til det gamle snødekket under fokksnøen, og det er ikke sikkert at det skjer. Laget med kant som er under runding reagerer ikke på belastning fra CT, og det vurderes som mindre sannsynlig at dette laget vil gi opphav til skred. Det er mulig at det kan løses ut mindre våte løssnøskred i bratt terreng etter hvert som snødekket fuktes fra oven. Utløsning vil være mulig både som skikører, og som naturlig utløste skred. Utvikling på kort sikt er fukting av snødekket, som kan skape ustabilitet i toppen av snødekket, og muligens i tilknytning til nevnte lag med rundene kant ca 70 cm ned. Ved opphør av nedbør som regn vil fuktingen av snødekket gå saktere, og ved minusgrader vil snødekket stabiliseres raskt, og snødekket vil bli veldig stabilt. Varslet faregrad er for høy Det presiseres at det er svært begrenset sikt som igjen har ført til at lite terreng er observert. Dog så er varselet for høyt basert på dagens observasjoner, sett sammen med Steinar sine observasjoner fra Vikafjellet i går.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Selvfølgelig mulig i alle sektorer regionen sett under ett, men lite snø generelt bortsett fra i leheng.

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Om dette laget fuktes, så kan det i få tilfeller føre til skred, men jeg har lite tro på det. Om jeg skulle valgt utløsbarhet av skiløper, så hadde det blitt svært vanskelig å løse ut.

ObsID: 173894

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 13:54

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173818

Voss / VIK

Snø

03.01.2019 kl. 13:38

1136 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  1100 moh. Rygger og konvekser er dekka av frossen sludd/snøklesse. Det har limt seg godt på. Dette gir skiføre selv om det er tynt med snø på ryggar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Sørøst leside, 1150 moh. Hs 140 cm. Gravde for høyt, det ligger noe mer fokksnø over skare lenger ned i lesider. Bærende skare i alle himmelretninger, unntatt veldig skjermet leformasjoner. Kom tilslutt gjennom I-skarelaget. Fuktige smelteformer under mot bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Skare mellom blyant og tommestokk. Fukta snø under skaren og ned til bakken. Melis Pp på toppen. Sleit for å komme gjennom skaren med spaden...

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

-2 °C 0 m/s 100% skyer Ultralette og ubetydelige snøbyger. Var delvis klarvær i natt og i går.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Har egentlig ikke funnet noe skredproblem på vikafjell. Det er påfryst etter mildværet. Fokksnøen som er kommet deretter finnes knapt.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Gjevnt og fint panserføre i alle himmelretninger. Fokksnøen ligger langt ned i lesidene pga hard vind. Fokksnøen, der den finnes, virker dau, og uten spenning. På toppen er det En liten cm med Pp som ikke er påvirket av vind. Konvekser har lite eller ingen snø, men is/skare sørger for at det er god såle /farbart på ski også der det bare er 5-10 cm HS. Skaren har en glatt og jevn overflate.

Skredfarevurdering

1 Liten Pågrysning siste døgn gir panserskare i høgfjellet. Det ligg noko fokksnø langt ned i lesider, men det er generelt avblåst. Den tjukke skaren er jevn og fin i overflata, og med et melisdryss av nysnø på toppen er det egentlig flott og forutsigbart skiføre. Merk: skarelaget er glatt og uten "rugler", som kan fungere som godt undelag for evt skred seinare. Skredfaren vurderes til 1-liten. Blir det regn eller snø i høgfjellet, that is the question... Ingen svake lag under 1200 i dag. Varslet faregrad er for høy Det er lite eller ingen fokksnø/skredproblem på vikafjell.

ObsID: 173820

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

02.01.2019 kl. 14:08

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173624

Voss / VIK

Snø

02.01.2019 kl. 13:56

901 moh

larsbard (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  larsbard

Vær

Underkjølt regn 4 °C 100% skyer Noe underkjølt regn, akkurat nok til å kjøre vindusvisker på laveste nivå. Varte i ca 10 min. En del vind fra vest. Lite snø på rygger, ser ut til å ha blåst mye fra vest tidligere.

ObsID: 173620

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org