Snøskredvarsel for Voss fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigning og nedbør som regn opp til ca 1600 moh vil utover dagen føre til et ustabilt snødekke. Skredfaren vil øke og vi kan få en syklus med naturlig utløste våte skred. Det ventes at skred primært vil løsne i snø kommet etter siste mildvær nyttårsaften, som våte flakskred i høyden, og våte løssnøskred under skoggrensa. Leområder som tidligere har samlet mye snø er mest utsatt. Det anbefales å holde seg unna skredterreng. Det vil gå flest skred i områder av regionen med mye nysnø, i deler av regionen som har mindre snø vil skredfaren være lavere.
Snødekket er vindherjet og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mange steder er det avblåst og hardt, mens i noen leområder ligger det fokksnø. I lavlandet er det lite eller ingen snø. Nyttårsaften regnet det høyt til fjells. Første nyttårsdag ble det kaldere og det kom litt nysnø sammen med kraftig vind fra NV. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen.
Torsdag formiddag er det for det meste oppholdsvær og minusgrader i fjellet. Enkelte lette snøbyger.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.
Mest nedbør nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 14:35

847 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Profil på ca 850 ØNØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hadde troa på godt skiføre, men var skikkelig sugeføre.. bilde av østvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller rett over tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dårlig sikt, Smelteriller og nye ski:)

Tester

ECTN8@15cmQ2 Middels Gikk til brudd i lag med skare med mye fuktighet. Brøyt også helt ved bakken på 18 slag

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Det er begrensa nedbørsmengder foreløpig, i alle fall omr Voss-Jordalen.

Snødekke

40 cm totalt 4 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Det var hvitt i lavlandet imorges, kun 1 cm. Fra 3-400 ligger det litt mer, mens fra 6-700 ligger det opp i 20 cm fuktig- våt ubunden snø. Ved tregrensa var det et tynt gjennomslags skarelag under nysnøen. Litt høyere opp er snødekket hardpakka av vinden med noen cm ubunden fuktig snø øverst. Smelteriller i snødekket opp til minst 1000 moh. Gikk kun til 1000 pga dårlig sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er hovedsakelig knytta til mildvær og fuktig snø. Det er noe kaldere og mindre nedbør foreløpig enn det som var meldt. Kommer an på tempr og nedbørsmengde. Ville kanskje gått ned på en 1 i morgen ?? Varslet faregrad er for høy Opplever ikke Fg 3 der jeg har ferdes i dag pga mindre regn og kaldere tempr enn meldt. Ellers stemmer det bra med det jeg observerer.

Vær

Regn Det gikk fra 1-3 grader ila timene på tur

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekket er meget fuktig - vått. Regnet økte på ila turen, men ikke de store mengdene.

ObsID: 174012

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 14:01

884 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  30 cm fuktig/våt snø. Smelteformer under saga. Fuktig til våt ubunden snø over
ObsID: 173997

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 12:43

684 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S

Vær

Regn 2 °C 0 m/s fra N ↓ 100% skyer Pluss 1 på voss i morges. Ikke de store nedbørsmengdene enda. Lett regn/ yt nå

ObsID: 173979

Voss / VOSS

Snø

04.01.2019 kl. 08:52

559 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sørvendt snøprofil fra 819 m o.h. Profillokalitet er i et innblåst leheng som er representativt for hvor det er mest snø. HS er 110 cm. Mildværet har foreløpig bare påvirket de øverste cm. En tykk pakke med stabil fokksnø som fortsatt har minusgrader.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Et par cm nysnø fra siste døgn som er godt fuktet nå.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Lite snø i terrenget og åpne bekker som har brutt igjennom det gamle snødekket. Her fra ca 700 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Snøfordeling i terrenget ved ca 820 m o.h. Lite snø bortsett i fra innblåste leheng.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  HS=110cm. Meterstokk plassert i lag med kant som er godt rundet. Blyant = blyant. Kniv = kniv.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  Hardhetsvisning i nedre del av snødekket. Laget med kant som er godt rundet (meterstokk) er 4F.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Svv Kommentar:  CTN

Tester

CTN

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Selvfølgelig mulig i alle sektorer regionen sett under ett, men lite snø generelt bortsett fra i leheng.

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Om dette laget fuktes, så kan det i få tilfeller føre til skred, men jeg har lite tro på det. Om jeg skulle valgt utløsbarhet av skiløper, så hadde det blitt svært vanskelig å løse ut.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt. Sett lite terreng.

Skredfarevurdering

1 Liten Første observasjonstur for sesongen, og begrenset med oversikt over snøfordelingen i regionen. Et par cm nysnø siste døgn som overligger innblåst fokksnø i leheng mot ca sør. Nysnøen er fuktet av dagens mildvær og lett regn, mens fokksnøen fortsatt var tørr på 819 m o.h., kl 10:30. Under fokksnøen er det et tynt islag med noe løsere tidligere kant, som er godt på vei til å rundes. Denne snøen er også tørr. Det løsere laget overligger en kniv hard "panser-skare" mer enn 10 cm tykk, og mot bunn av snødekket er snøen igjen fuktet og løsere sammenbundet. Bortsett fra i innblåste leheng, er snøoverflaten vindherjet, og snødekket generelt tynt, ca10 - 30 cm tykkelse. Snødekket i innblåste lenheng er ikke mulig og påvirke med stabilitetstester og det vil ta tid før fuktighet påvirker ned til det gamle snødekket under fokksnøen, og det er ikke sikkert at det skjer. Laget med kant som er under runding reagerer ikke på belastning fra CT, og det vurderes som mindre sannsynlig at dette laget vil gi opphav til skred. Det er mulig at det kan løses ut mindre våte løssnøskred i bratt terreng etter hvert som snødekket fuktes fra oven. Utløsning vil være mulig både som skikører, og som naturlig utløste skred. Utvikling på kort sikt er fukting av snødekket, som kan skape ustabilitet i toppen av snødekket, og muligens i tilknytning til nevnte lag med rundene kant ca 70 cm ned. Ved opphør av nedbør som regn vil fuktingen av snødekket gå saktere, og ved minusgrader vil snødekket stabiliseres raskt, og snødekket vil bli veldig stabilt. Varslet faregrad er for høy Det presiseres at det er svært begrenset sikt som igjen har ført til at lite terreng er observert. Dog så er varselet for høyt basert på dagens observasjoner, sett sammen med Steinar sine observasjoner fra Vikafjellet i går.

Vær

Yr 1 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mildværet er kommet. 1 grad på ca 550 m o.h i Bavalen. Værstasjonen i Vetlebotn i Myrkdalen ca 700 m o.h., viser samtidig 1.9 grader pluss. Lett yr og ca 5ms vind fra nordvest ved skoggrensen. Det er kommet ca 2cm fuktig nysnø ved skoggrensen.

Faretegn

Rask temperaturstigning Temperaturen har steget et par grader fra i dag tidlig til nå klokken 12:30. Begrenset nedbør som regn fører til at det tar tid før snødekket i høyden blir fuktet nedover i lagpakken.

ObsID: 173894

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 13:54

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173818

Voss / VIK

Snø

03.01.2019 kl. 13:38

1136 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  1100 moh. Rygger og konvekser er dekka av frossen sludd/snøklesse. Det har limt seg godt på. Dette gir skiføre selv om det er tynt med snø på ryggar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Sørøst leside, 1150 moh. Hs 140 cm. Gravde for høyt, det ligger noe mer fokksnø over skare lenger ned i lesider. Bærende skare i alle himmelretninger, unntatt veldig skjermet leformasjoner. Kom tilslutt gjennom I-skarelaget. Fuktige smelteformer under mot bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Skare mellom blyant og tommestokk. Fukta snø under skaren og ned til bakken. Melis Pp på toppen. Sleit for å komme gjennom skaren med spaden...

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Har egentlig ikke funnet noe skredproblem på vikafjell. Det er påfryst etter mildværet. Fokksnøen som er kommet deretter finnes knapt.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Gjevnt og fint panserføre i alle himmelretninger. Fokksnøen ligger langt ned i lesidene pga hard vind. Fokksnøen, der den finnes, virker dau, og uten spenning. På toppen er det En liten cm med Pp som ikke er påvirket av vind. Konvekser har lite eller ingen snø, men is/skare sørger for at det er god såle /farbart på ski også der det bare er 5-10 cm HS. Skaren har en glatt og jevn overflate.

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Pågrysning siste døgn gir panserskare i høgfjellet. Det ligg noko fokksnø langt ned i lesider, men det er generelt avblåst. Den tjukke skaren er jevn og fin i overflata, og med et melisdryss av nysnø på toppen er det egentlig flott og forutsigbart skiføre. Merk: skarelaget er glatt og uten "rugler", som kan fungere som godt undelag for evt skred seinare. Skredfaren vurderes til 1-liten. Blir det regn eller snø i høgfjellet, that is the question... Ingen svake lag under 1200 i dag. Varslet faregrad er for høy Det er lite eller ingen fokksnø/skredproblem på vikafjell.

Vær

-2 °C 0 m/s 100% skyer Ultralette og ubetydelige snøbyger. Var delvis klarvær i natt og i går.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173820

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

02.01.2019 kl. 14:08

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173624

Voss / VIK

Snø

02.01.2019 kl. 13:56

901 moh

larsbard (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  larsbard

Vær

Underkjølt regn 4 °C 100% skyer Noe underkjølt regn, akkurat nok til å kjøre vindusvisker på laveste nivå. Varte i ca 10 min. En del vind fra vest. Lite snø på rygger, ser ut til å ha blåst mye fra vest tidligere.

ObsID: 173620

Voss / VIK

Snø

01.01.2019 kl. 15:00

920 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk men ingen/liten understøtte liten skavel. Innblåst snø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  I området jeg gravde profilen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Liten skavel
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke er avblåst mange steder og ned til mildværskare. Innblåste områder med fersk snø i øst heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mildværskare dette er en vest side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Profilen er gravd der det hadde blåst inn svært mye snø. 930moh. Øst. -4 i luften. Gravd i den lille timen været var litt roligere. Ellers i dag føyker og blåser det så profil graving er krevende.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S under 700 moh Fersk innblåst snø. Men den snø jeg sjekket i dag, virker ikke som den kan lage store skred. Er godt festet til underlaget og tilhverandre. I høyfjellet er har kraftig vind laget harde flak. Så overgang skog høyfjellet der flakene fortsatt er myke er trolig mest utsatt terreng. Det er tydelig forskjell på lo og le. Med avblåst til mildværksare i lo, vest. Og innblåst fersk snø i le, Øst.

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Vindpakket hard Tørr Vanskelig å si nøyaktig hvor mye nysnø som har kommet. Det snødde ned til ca 300moh på Vik siden. Plask regn i Vik sentrum nå i ettermiddag, frisk bris. Moderat til Kraftig snøfokk. I høyfjellet har vinden laget harde flak. Nysnøen har festet seg bra til fuktig overflaten den landet på. Temp sank utover nyttårsaften og snøen gikk gunstig over fra regn til snø, gradvis kaldere. Festet seg bra. Snøoverflaten består av mildværskaren fra nyttår i øst. Innblåst snø i vest. Og ellers avblåste rygger og topper.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kort skitur. Etter kraftig vind, sterk kuling og regn til 1100moh på Nyttårsaften. ( Snøen er preget av mildvær trolig betydelig høyere, 1300-1400moh). Sank luft tempen utover kvelden, det gikk over til snø. Fortsatt kraftig vind, denne snøen har festet seg godt til underlaget. Men noen plasser har det blåst inn betydelig mengder ca 1 meter snø. Men virker som noe "seig" og for ingen faretegn i den, bortsett fra småe skavler som man lett tråkker ut. Høyfjellet lager vinden harde flak, mens overgang skog høyfjell, kan flakene være mykere og lettere å løsne skred her. Anser snødekke under denne ferske snø som stabil. Men har ikke vært høyere enn 1100moh. Men mildværet har trolig påvirket snøen høyere enn det, og snøen over evt kantkorn er trolig hard. Dermed vanskelig å påvirke det. Innblåst fersk fokksnø fra 1 nyttårsdag vil være skredproblemet, denne snø stabiliseres ganske så rask. Men overgang skog høyfjellet der flakene er myke er trolig mest utsatt. I høyfjellet blåser det frisk og flakene blir hardere og krever mer enn en skiløper for å få ut skred. Jeg landet på fg 2 i dag. Pga synes at denne ferske fokksnø hadde stabilisert seg ganske så bra. Andre observatører ville nok ha landa på fg 3.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vinden var sterkere først på dagen, løya litt midt på dagen men fortsatt frisk bris. Så kom det opp i kuling igjen. Tempen har sunket 6-7 grader fra i går. Da var det pluss 2-3 nå i dag var det -4

Faretegn

Ferske sprekker For sprekker på småe skavler.

Fersk vindtransportert snø Til tider kraftig snøfokk. Men også perioder med mindre. Men til tider dårlig sikt i fjellet pga snøfokk og så oppi noen skar, og føyken står høyt opp i lufta.

ObsID: 173480

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

01.01.2019 kl. 13:52

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173454

Voss / VOSS

Snø

01.01.2019 kl. 12:17

175 moh

steinar@tindeguide.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Kraftig snøfokk. Pålagring i lesider mot sør. Horndalsnuten på bildet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

ObsID: 173443

Voss / VOSS

Snø

01.01.2019 kl. 10:46

672 moh

StianL (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Nysnø siden i går kveld.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Bilde mot Mjølfjellet. Lite snø..!

Snødekke

11 cm nysnø 11 cm nysnø siden nedbøren gikk over fra regn til snø i går kveld. Piss regn hele nyttårsaften har trolig gjennomfuktetnsnødekkket hvertfall til tregrensen. Generelt lite snø!

Vær

Snø 1,4 °C 100% skyer Vinden virker roligere nedi dalen nå sammenliknet medi går kveld, men kan også skyldes endring i vindretning som gjør at den treffer annerledes akkurat her. Hører vinden godt i fjellet.

ObsID: 173429

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org