Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 23.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regnvær vil tilføre snødekket vann og det kan gå naturlig utløste løssnøskred. I de høyestliggende delene av regionen hvor det fortsatt er en del snø, vil det kunne gå naturlig utløste skred av str. 2. I lavereliggende deler av regionen er det nå såpass lite snø igjen at skredene ikke vil være større enn str. 1. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som svekkes av mildvær.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde. I de alle høyeste områdene har det frosset på igjen, og det er fortsatt frost om natten i noe lavere høyder. I sørvendte hellinger under ca 1000 moh er det lite snø igjen, men det ligger fonner i leområder. Det er noe lavere snøgrense i nordvendt terreng.
Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn nå er brutt ned de aller fleste steder.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør sør i regionen. Øst/sørøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5-7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 14:11

1861 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Mot sørvest (altså er det terrenget vi ser nordøstvendt)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Mot nordvest.

Snødekke

ObsID: 273916

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 12:37

1604 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Islag midt i snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Ser nordover. Gausta skisenter til venstre i bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Test2/2: Går på overgangen mellom de to nederste smelteformlagene (slik som test 1/2). Går først etter en god del kakking på blokken.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en meter Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Hele snødekket er gjennomfuktet. Skredproblemets utbredelse avhenger av hvor mye solen tar og om det evt regner. Vi har ikke sett ferske skred, så omfanget av skredproblemet her virker ikke å være stort i dag (men det er første dag i området, og vi har ikke oversikt f.eks lenger vest i regionen).

Tester

LBT@64cmQ2 Gikk ved et skikkelig kakk på blokken (ikke på alle småkakkene i forkant).

Skredfarevurdering

Snødekket er gjennomfuktet. Selvom det er lagdeling i snøen, så er alt som sagt fuktig og de vedv. svake lagene (av kantkorn) har blitt ødelagt. Her er det ingen tynne lag som bryter lett og glatt lenger, og snødekket virker i utgangspunket stabilt. Riktignok brøt blokktesten til slutt på et lag av smelteformer, men vi er litt usikre på om dette egentlig er et skredproblem siden det ikke kan knyttes til et konkret svakt lag med mulighet for bruddforplantning. Merk! Vi har bare vært i regionen denne dagen og har ikke oversikt over andre områder, feks lenger vest. Våte løssnøskred er avhengig av hvor mye våtere snøen blir. I natt hadde det vist vært nattefrost, mens sol og stigende tempr utover dagen myket opp overflaten i dag. Når nattefrosten uteblir og ved mer sol eller regn kan det gå flere naturlig utløste våte løsskred. Varslet faregrad er riktig Vi opplever at varselet stemmer bra og er godt formulert. Gaustatoppen har med å «stikke seg litt ut» i regionen og siden vi bare har vært her, vet vi ikke om forholdene lenger vest.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 900 moh Våt løssnø Våt

Vær

Regner øst for oss, men foreløpig kan antall ferske snøfjon telles på en hånd her selvom det kommer en og annen sky foran solen.

Notater

Snøprofil

3 cm F MF W, 35 cm 1F MF W, 3 cm I IF, 23 cm 1F MF 1 mm/2 mm W Nedre del, 23 cm 4F MF 3 mm W 1 test knyttet til snøprofilen Profilet er gravd i nordvendt terreng, 1600 moh. Lite snø (bare rabber) i terrenget over oss.

ObsID: 273892

Vest-Telemark / Tinn

Snø

20.05.2021 kl. 10:47

1011 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  En del skred som har gått tidligere (aner ikke når) Legg spesielt merke til flakskredene til venstre. Ellers delvis skyet :)

Vær

Ikke nedbør 7 °C 40% skyer

ObsID: 273865

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org