Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 21.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Mye nedbør og vind kan gi naturlig utløste skred. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT torsdag: Mye nedbør og vind kan føre til naturlig utløste skred. Mye nysnø og økende vind gir nysnøflak med stor utbredelse. Det vil være lett for en skikjører å løse ut skred i de ferske nysnøflakene. Enkelte steder vil det være lett å løse ut skred på vedvarende svake lag av overflaterim. Vedvarende svake lag av kantkorn lengre ned i snødekket er stort sett vanskelig å påvirke. Vær obs der nysnølaget er tynt og/eller på steder med tynt snødekke.
Det ligger løs, ubunden snø i overflaten mange steder og på vindutsatte plasser har nysnøen dannet myke flak. Under den løse snøen og de mykere flakene ligger hardere flak av fokksnø. Nysnøen kan også skjule fjell og stein som var avblåst før siste snøfall.
I Valle er det rapportert om lag med nedsnødd/nedføyket overflaterim under fokksnøen fra helgen. Utbredelsen av rim i regionen forøvrig er ukjent, men det kan ikke utelukkes at det også er tilfellet flere steder i regionen. Vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket har varierende utbredelse, mektighet og evne til bruddforplantning.
10 mm i døgnet, opp mot 21 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 - 35 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i sør. Nysnøgrense ned til 500m mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tokke

Snø

21.01.2021 kl. 15:25

819 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Skredhendelse

21. jan 15:25 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Leområder Brøydebilsjafør observert to skred - veien er stengt. Det løser ut natutlige skred langs hele vatnet.

ObsID: 251185

Vest-Telemark / Tinn

Snø

21.01.2021 kl. 12:40

680 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

21. jan 12:40 (+01:00) Snø på FV37 løsnet fra vegskjæring 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 251959

Vest-Telemark / Valle

Snø

21.01.2021 kl. 12:13

820 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps

Vær

Snø 0 °C 9 m/s fra Ø ← 100% skyer Mye vær og vind. Slt fra 55-85cm tilblåst nysnø i terrenget.

Snødekke

115 cm totalt Moderat snøfokk 60 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

ObsID: 251138

Vest-Telemark / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

21.01.2021 kl. 10:17

921 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø og økende vind. Større temperarursvingninger. ref. varsom.no. RV9 Sæsvatn - Haukeli er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 251113

Vest-Telemark / Vinje

Snø

21.01.2021 kl. 09:32

987 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps

Vær

Snø -4 °C fra Ø ← Blåste en 7-8 ms i går kveld.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 251104

Vest-Telemark / Voilen

Snø

21.01.2021 kl. 05:00

819 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

21. jan 05:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 251732

Vest-Telemark / Tokke

Snø

20.01.2021 kl. 18:00

818 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Skredhendelse

20. jan 18:15 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Skred gått over Fv45 - tørt løssnøskred. Veien er steng pga fare for flere skred. Mye vind og snø - østavær. Ca 30cm nysnø siste døgnet.

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 251048

Vest-Telemark / Voilen

Snø

20.01.2021 kl. 18:00

821 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

20. jan 18:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.Stengt for all trafikk på FV45 mellom 20.01.2021 kl. 19:00 og 25.01.2021 kl. 17:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 251731

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.01.2021 kl. 12:24

1095 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga tåke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det trengs stor tilleggsbelastning for å påvirke det svake laget. Vær obs på at det kan være lommer hvor skarelaget kan være tynt og steder der det svake laget kan ligge nærmere overflaten

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 2,5 m/s fra N ↓ 95% skyer Tåke av og til med litt yr

Skredfarevurdering

2 Moderat I dette området er det nå hard skare under nysnøen som kom i går Det er meldt mildere og nedbør som snø Varslet faregrad er for høy Kan være store lokale forskjeller.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

LBT@20cmQ3 Vanskelig å få i brudd da det skal mye til å påvirke laget under skarelag i denne fjellsiden. Måtte aktivt bruke spaden

Notater

Det kan finnes områder hvor snødekket er mykt, slik at det er lett å påvirke det svake laget som ligger å murrer nede i snødekket

Snøprofil

5 cm F DF 2 mm D, 13 cm P MF 1 mm, 2 cm 1F FC 1 mm D, 14 cm P/P-K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm D, 11 cm P MFcr 1 mm D

ObsID: 250868

Vest-Telemark / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.01.2021 kl. 09:31

692 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observasjoner og bruk av varsom.no. FV362 Sandviki - Aksvik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 250811

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org