Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 20.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i leområder, overflaterim har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og økende vind gir ferske nysnøflak i lesider. Snøen ventes å komme jevnt gjennom døgnet. Kombinert med gunstig temperatur kan ferske fokksnøflak flere steder få gode bindinger til det gamle snødekket. Unntaket er der fokksnøflak ligger på vedvarende svake lag med kantkorn og/eller rim. Her kan det være mulig å løse ut til til dels store skred. I de delene av regionen hvor det vedvarende svake laget ikke er tilstede eller ligger beskyttet av hard, bærende fokksnø, vil faregraden være lavere. Husk at fravær av faretegn ikke nødvendigvis betyr fravær av skredproblem.
Snøoverflaten er preget av vind i de fleste himmelretninger, men det ligger også noe ubunden løs snø høyt til fjells. Under tregrensa er snøoverflaten også vindpåvirket en del steder. Utsatt terreng i høyfjellet har lite snø og kan være avblåst ned til gamle skarelag. Kulda i slutten av forrige uke dannet stedvis noe overflaterim som nå har blitt dekket av et tynt lag med nysnø.
Under fokksnøen finnes vedvarende svake lag med kantkorn og rim. Observasjoner fra de siste dagene tyder på at det varierer rundt i regionen hvor lett det er å påvirke disse lagene.
1 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 21 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Tokke

Snø

20.01.2021 kl. 18:00

818 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Skredhendelse

20. jan 18:15 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Skred gått over Fv45 - tørt løssnøskred. Veien er steng pga fare for flere skred. Mye vind og snø - østavær. Ca 30cm nysnø siste døgnet.

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 251048

Vest-Telemark / Voilen

Snø

20.01.2021 kl. 18:00

821 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

20. jan 18:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.Stengt for all trafikk på FV45 mellom 20.01.2021 kl. 19:00 og 25.01.2021 kl. 17:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 251731

Vest-Telemark / Vinje

Snø

19.01.2021 kl. 12:24

1095 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Det kan finnes områder hvor snødekket er mykt, slik at det er lett å påvirke det svake laget som ligger å murrer nede i snødekket

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det trengs stor tilleggsbelastning for å påvirke det svake laget. Vær obs på at det kan være lommer hvor skarelaget kan være tynt og steder der det svake laget kan ligge nærmere overflaten

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Skredfarevurdering

2 Moderat I dette området er det nå hard skare under nysnøen som kom i går Det er meldt mildere og nedbør som snø Varslet faregrad er for høy Kan være store lokale forskjeller.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 2,5 m/s fra N ↓ 95% skyer Tåke av og til med litt yr

Tester

LBT@20cmQ3 Vanskelig å få i brudd da det skal mye til å påvirke laget under skarelag i denne fjellsiden. Måtte aktivt bruke spaden

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga tåke

Snøprofil

5 cm F DF 2 mm D, 13 cm P MF 1 mm, 2 cm 1F FC 1 mm D, 14 cm P/P-K MFcr 2 mm D, 3 cm 1F MF 1 mm D, 11 cm P MFcr 1 mm D

ObsID: 250868

Vest-Telemark / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

19.01.2021 kl. 09:31

692 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observasjoner og bruk av varsom.no. FV362 Sandviki - Aksvik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 250811

Vest-Telemark / Valle

Snø

17.01.2021 kl. 19:58

997 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps Kommentar:  Lomma med nedsnødd overflaterim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

92 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er et svakt lag med nedsnødd overflaterim som er lett og løse ut ved liten påvirkning. Det er meldt mer snø, kan gjøre at laget kolapser eller bare lagrer seg oppå det som alt er og gjøre skredfaren større. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -7,2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP/SH 3 mm D, 1 cm 1F RGwp/RGwp 1 mm D, 10 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm F SH 10 mm/10 mm D Stor flak med overflaterim., 22 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 38 cm K MF D, 18 cm 1F MF 1 mm D

ObsID: 249695

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org