Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 15.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med ustabil snø i mange himmelretninger. Skred kan løses ut av enkelt skiløper. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende svakt lag av kantkornet snø og rim under ustabil fokksnø kan fremdeles påvirkes av en enkelt skiløper og skredene kan bli store, str. 3. Kulde gjør at stabilisering av snødekket går sakte. Utbredelsen av ustabil fokksnø er stor og kan forventes i alle himmelretninger. Vær oppmerksom i skogen og skoggrensa da vinden har påvirket snøen også her. Det oppfordres til konservative veivalg utenom skredterreng. Fjernutløsning av skred er mulig. Faretegn som skytende sprekker og drønn i snødekket må tas på alvor! Det finnes flere kantkornlag dypere i snødekket i alle himmelretninger. Disse vurderes som vanskeligere å påvirke, men kan forekomme på tynt snødekke ved stor tilleggsbelastning.
Varierende vindretning siste periode gjør at snøoverflaten er preget av vind i de fleste himmelretninger. Under tregrensa er også snøoverflaten mange steder vindpåvirket. Utsatt terreng har lite snø og kan være avblåst ned til gamle skarelag.
Under fersk ustabil fokksnø finnes vedvarende svake lag med kantkorn og rim, som inntil slutten av forrige uke lå i overflaten. Forrige uke ble det også observert begynnende kantkorndannelse under gammel fokksnø.
Naturlig utløst skredaktivitet i vestvendt terreng observert 11.01.
Siden 09.01 rapporteres det om sprekker og kollaps/drønn i snødekket, senest onsdag 13.01.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-19 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-19 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Valle

Snø

15.01.2021 kl. 12:08

1027 moh

Sondre (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Sondre

Tester

Testheng, som gikk ved belastning med et solid tramp.

ObsID: 249331

Vest-Telemark / Tokke

Snø

14.01.2021 kl. 13:12

1040 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SØ. Over 800 moh Naturlig utløst skred. Brattheng. Sett fra vei

ObsID: 249117

Vest-Telemark / Tinn

Snø

14.01.2021 kl. 12:16

1292 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Kant under fokksnøen brøt først på blokktest. Svært ujevnt brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Kilte spaden bak blokken og fikk brukket ut en glatt brudd på lag av kantkorn med begerkrystaller i det gamle snødekket (sammenkittete smelteformer i nederste halve meteren).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Rim i overflaten
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Vindpåvirket overflate i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s På toppen var det laber bris-bris fra N-Nø. Mer vindstille lenger ned.

Tester

LBT@90cmQ1 Glatt brudd i kantkorn når blokken brekkes ut med spaden bak.

LBT@25cmQ3 Brudd i kantkornlag. Mengde fokksnø over varierte, så det var ujevnt brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Observasjonen gjelder for Gaustatoppen. Snødekket fremstår som stabilt. Svakt lag av kantkorn høyt i snødekket er relativt tykt og ujevn tykkelse (vil ikke gi store skred) og fokksnøen over er hardt (vanskelig å løse ut). Merk at i renner og forsenkninger i høyden kan det være mer snø og andre egenskaper til det svake laget enn der vi gravde.

Skredfarevurdering

Snødekket på dette stedet (nordsiden av Gaustatoppen) fremstår som stabilt. Fokksnøen er hard og svake lag er vanskelig å påvirke. Svakt lag er også tykt slik at skred vil ha begrenset evne til bruddforplatning. Klart og klart vær - og temperaturgradient høyt i snødekket gir gode forhold for utvikling av mer kantkorn i snødekket. Varslet faregrad er for høy For dette området virker faregraden å være for høy.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God utsyn i alle himmelretninger

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Opp til 1300 moh ligger det 10-15 cm løs, ubunden snø i overflaten og snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Over 1300 moh er det vekselvis løs snø og avblåst. Rim i overflaten. På ryggen over 1450 moh er snødekket sterkt vindpåvirket.

Snøprofil

20 cm F PP D, 10 cm P RG, 10 cm 1F FC, 25 cm P RG, 25 cm P MFcl, 0,5 cm 4F FC 2 mm, 25 cm P MFcl -16,2 °C @ 0 cm, -12,4 °C @ 10 cm, -8,3 °C @ 15 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 75 cm, -3,3 °C @ 115 cm

ObsID: 249102

Vest-Telemark / Bykle

Snø

13.01.2021 kl. 22:15

1028 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -13 °C 2 m/s fra NØ ↙

Tester

ECTN2@10cmQ1 Middels Laget under kolapser. Det forplanter seg ikke. Det er et tydelig luftlag med nedsnødd overflaterim.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 800 moh Tydlig i lesider hvor det har samlet seg nysnø. Lett å løse ut i noen brattheng. Dybden på laget varierer fra hvor i terrengen og hvor mye vindtransport det har vært på stedet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett og løse ut i noen bratte heng. Laget flaker og sklir lett ved liten belastning. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Løs snødekke varierer veldig i forhold til lesider.

Snøprofil

10 cm F PP/DF 1 mm/2 mm D, 2 cm F SH 6 mm/10 mm D, 1 cm P RG/RGwp 1 mm D, 105 cm P RG 1 mm D, 50 cm P MF 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249010

Vest-Telemark / Vinje

Snø

13.01.2021 kl. 11:56

1101 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Flak som løsner i fokksnøen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Kombinasjon av kantkornet snø og enkelte steder med nedføyket rim

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind og snøfokk kombinert med kulde gjør at det finnes mange områder med ustabil snø Vi den skal løye noe, men vedvarende kulde vil opprettholde skredproblem Varslet faregrad er riktig

Notater

Enkelte steder under tregrense og i enkelte heng hvor vinden ikke har fått tak, kan det være overflaterim

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke hørt noe drønn eller observert sprekker i området jeg var i dag i motsetning til for noen dager siden

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 12 m/s fra N ↓ 5% skyer Mange effektive kuldegrader i fjellet med kuling

Tester

ECTP2@10cmQ3 Dårlig

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga snøfokk

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Vekslende hard og mykt vindpakket. Legger seg mye snø i lesider og skavler. Varierende snødybde og varierende hvor dypt det ligger svake lag

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm D, 10 cm F RG 1 mm D, 20 cm P MF 1 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm D

ObsID: 248916

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org