Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 09.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Når vinden tar seg opp, vil skredfaren øke raskt! Det finnes både rim og kantkorn som fersk fokksnø kan legge seg over.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning fra ettermiddagen vil bygge opp ferske fokksnøflak der det finnes løssnø tilgjengelig. Der fokksnøflak legger seg over kantkorn og/eller rim vil det være svært lett å løse ut skred. I noen områder kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag av kantkorn lengre ned i snødekket. Utbredelsen av disse lagene er usikker.
Over tregrensa er det fortsatt en del løs snø å finne. Der vinden har tatt er det fokksnø av vekslende hardhet. I skogen er det mye løssnø. På vindutsatte terrengformasjoner i høyfjellet er snødekket tynt og det er avblåst ned til gammel skare eller bakken. Dominerende vindretning har vært fra øst.
Onsdag ble det observert lag av kantkorn og rim under fokksnøflak, som gikk lett til brudd. Mandag ble det meldt inn drønn ved stor tilleggsbelastning. I overflaten er det store rimkrystaller.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-17 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Voilen

Snø

09.01.2021 kl. 22:00

825 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

9. jan 22:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV45 mellom 09.01.2021 kl. 22:00 og 10.01.2021 kl. 12:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 249061

Vest-Telemark / Vinje

Snø

09.01.2021 kl. 12:29

1060 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser rim dannelse.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim

Vær

Ikke nedbør -23 °C 2 m/s fra V → 95% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dagens skredvarsel stemmer vedlig godt lokalt for haukeli området Forventes og holde seg høyt en del dager til snødekket får stablisert seg. Er ventet en god del snø og vind de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Faregraden er basert på været som ventes inn i kveld.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm D, 24 cm F RG 1 mm D, 1 cm 1F MFcr D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 32,5 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm P IF 2 mm D Termometer kutta ut i kulden. Så ingen antydning til kantkorn, menhar sett ved tidligere gravinger og ingen ting som tilsier at de skal ha forsvunnet.

ObsID: 248254

Vest-Telemark / Valle

Snø

09.01.2021 kl. 12:00

991 moh

Tobias1 (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Tobias1
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Tobias1
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Tobias1

Notater

Rim ved parkering og i skogen. - 20 grader ved parkering ca kl 10.30. Mye snø tilgjengelig for vindtransport i skogen. Over skoggrensa var det veldig hardt hart vibdpakket flak.

ObsID: 248247

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

08.01.2021 kl. 14:16

1213 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1200 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1200 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14,2 °C 1 m/s fra NØ ↙

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 1000 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold i Raulandsfjell akkurat nå. Det finnes kantkorn over og under skarelag,men det er vanskelig å få disse i brudd. Vær likevel forsiktig i områder med ny fokksnø. Økende vind og nedbør vil øke skredfaren noe.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over skoggrensa er det vekslende føre,med hard fokksnø og løsere snø i enkelte sider og renner. Det er mest fokksnø i sørvendte sider. Det er mye overflaterim i området, bortsett fra steder over skoggrensa der vinden har tatt.

Tester

ECTN24@7cmQ3 God

ECTN24@7cmQ3 God

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm P FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D -16,8 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 248136

Vest-Telemark / Vinje

Snø

07.01.2021 kl. 15:25

1071 moh

Stourup@RKH - Skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stourup@RKH - Skredgruppe

Snødekke

0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Overflaterim ca 5-10 mm krystaller

ObsID: 247944

Vest-Telemark / Vinje

Snø

06.01.2021 kl. 13:56

979 moh

Vinje (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vinje Kommentar:  Rimkrystaller på fokksnø
ObsID: 247753

Vest-Telemark / Valle

Snø

06.01.2021 kl. 10:54

1003 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 16 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps Kommentar:  Store overflaterim flak!
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps Kommentar:  Det varierer i terrenget med lesider med 1-20cm med hardpakka fokksnø med overflate rim på toppen. Andreplasser er det bare løs nysnø med overflaterim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps Kommentar:  Nysnø med overflaterim
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps Kommentar:  Sporet til hunden går fra knallard folksnø til tørr løssnø i samme helling
Bilde Av Skredproblem
Bilde 10 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 11 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 12 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 13 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 14 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 15 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -18,1 °C 4 m/s fra NØ ↙ Klarvær og sol

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 600 moh Hard foksnø som ligger på et lag med myk løssnø. Bruddflaten har FC og SH i seg.

Skredfarevurdering

2 Moderat I noen bratte heng vil det enkelt kunne løse ut flakskred. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Rim på hardt underlag Tørr Overflate rim på løs snø og overflaterim på hardpakka fokksnø. Varierer i dekket.

Tester

ECTP4@10cmQ1 Middels Det er hardpakka fokksnø som har lagt seg i lesider - laget varierer fra 1-20cm hvor jeg stod. Ved tyngde av meg var det lett å danne sprekker og løsne ut noen flak.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm P RG 1 mm D, 1 cm F-4F DH 1 mm/2 mm D Det var blending av DF/ , DH og FC i dette laget., 10 cm 1F RG 1 mm D, 29 cm 1F RG 1 mm/1 mm, 1 cm I MFcr 2 mm D, 25 cm K MF 1 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 13 cm P RG 1 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm D, 21 cm K MF 2 mm D -9,4 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1,9 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 247731

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org