Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 23.12.2020

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med nysnø der det også finnes terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold. Lite nedbør gir stabilisering av nysnøflak fra de siste dagene.
Siste dagene har mildvær høyt til fjells med påfølgende gjenfrysing ned til ca 1000 moh gitt et tynt skarelag mange steder. Tirsdag har det kommet nysnø i regionen med relativt lite vind. Gunstige temperaturer gjør nok at evt nysnøflak binder seg godt til skaren mange steder.
10-12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst, endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest SØ vind tidlig på dagen. Økende NV vind sent på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Mest nedbør i nordvest. Lavere temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

23.12.2020 kl. 13:01

1108 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket over tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Løssnø nede i skogen
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Bruddflaten
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Flere lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Tørr snø på toppen, så kram etter regn og mildvær tidligere
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 3 m/s fra N ↓ 10% skyer Klarvær med lav sol, litt vind over tregrensa

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr løssnø under tregrensa, høyere opp er det vekslende myk, hard vindpakket og skare

Skredfarevurdering

2 Moderat Varierende forhold, men det kan være skummet i enkelte heng med mye løssnø Kaldt i morgen, men så kommer mildvær igjen som kan stabilisere løssnøen Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@24cmQ2 Testen er tatt i et leheng hvor det hadde samlet seg mye snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV Det ligger mye løssnø i nordvestvendte heng

Skredaktivitet

23. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert, god sikt

Snøprofil

10 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 7 cm 1F MFcr 1 mm M, 5 cm P MFcr 1 mm M, 5 cm 1F MF 1 mm D-M, 4 cm F MF/MFsl W

ObsID: 245875

Vest-Telemark / Vinje

Snø

23.12.2020 kl. 13:00

1467 moh

Håvard@NVE (***)

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket har endret seg markant som følge av mye vind i natt. Losider er mange steder erodert ned til skare fra helgen. Fra 900m - 1300m finnes det myk rufflesnø, over 1300m er det blitt til sastrugi. I leområder har det lagt seg opp ferske fokksnøflak, disse er harde. Klarte ikke å fremprovosere noen sprekker. Skredproblemet er likt som i går, men det er helt nye utsatte himmelretninger som følge av ny vindretning. Se regobs fra tirsdag. Varslet faregrad er riktig Generelt stabile forhold, men det er vinterlig og lagdelt vintersnø. Vanskelig å finne faretegn og flakene er tynne / små.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Fortsatt løs snø under tregrensen, men lett vindpåvirket. Over tregrensen varierte det mellom ruflesnø, skare og sastrugi. Gårsdagens «flak» er mange steder blitt til sastrugi. I leområder (S-SØ) er det hard fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh

Skredaktivitet

23. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kjørte t/r Vådalen fra Rauland, observerte ingen ferske skred etter sterk vind i natt.

ObsID: 245885

Vest-Telemark / Vinje

Snø

22.12.2020 kl. 13:17

1337 moh

Håvard@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnøen er vanskelig å løse ut.

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Vindpakket myk Tørr Startet på 900 moh, der var snøen kram. Tørr snø fra drøye 1000 moh, og gradvis mer vindpåvirket snø fra 1100 meter og oppover. Total snødybde gjelder for 1340 moh, rundt 40 cm nysnø ved startpunktet (900 moh).

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet i helgen har stabilisert snødekket og det har nok vært varslet høyere faregrad enn det som har vært tilfelle de siste dagene. Natt til i dag (tirsdag) kom det ca. 10-15 cm nysnø som har lagt opp ferske fokksnøflak. Etter mine observasjoner i dag virker flaket å ha festet seg godt til underliggende skare. Utvikling på kort sikt: Gunstig temperatur vil gjøre at flaket vil fortsette å stabilisere seg og skredfaren vil avta. Overliggende flak er tynt, så det er svært begrenset hvor store skredene kan bli. Utvikling på lengre sikt: Klarvær samt kaldere temperaturer vil føre til stor utstråling fra snødekket. Det blir spennende å følge overgangen mellom skare fra helgen og tirsdagens nysnø, ikke utenkelig at vi kan finne kantkorn her om noen dager som et resultat av stor temperaturgradient nær overflaten. Varslet faregrad er riktig Lav 2’er i dag. Generelt trygge forhold. Tenker at man også kan argumentere for få heng som vil gi FG1. Jeg har ikke vært i mest utsatte himmelretninger i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 900 moh Nysnøflaket fra nattens snøvær har gått fra gradvis fuktig til tørt, så det sitter godt på skarelaget. Ca. 10-15 cm snø ila. natten.

Skredaktivitet

22. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 1 mm/0 mm D Gravde ikke dypere, vanskelig å påvirke noe gjennom siste dagers mildvær som har gått til topps.

ObsID: 245749

Vest-Telemark / Valle

Snø

22.12.2020 kl. 10:17

1000 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps Kommentar:  Løsner kun det øverste 10cm men kun under spaden. Forplanter seg ikke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1,3 °C 2 m/s fra NØ ↙ 70% skyer

Snødekke

67 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er god binding mellom snøen. Men snøen som kom er fuktig og med kulde kan det skape et lag mellom skarelaget. Det blir kaldere og skal bli kaldere i løp av de neste dagen. Varslet faregrad er riktig Riktig varsel.

Tester

ECTN14@10cmQ3 God God binding mellom lagene

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

22. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP/PPnd 1 mm M, 1 cm I MFcr 2 mm, 4 cm 4F MF 2 mm M, 51 cm P RG 1 mm M, 1 cm K MFcr 1 mm, 43 cm 1F MF 2 mm M -0,4 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 245734

Vest-Telemark / Vinje

Snø

20.12.2020 kl. 13:33

1145 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser været mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Tester

CTV God

Skredaktivitet

20. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 245527

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

20.12.2020 kl. 11:43

1097 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  1100moh vestside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1100moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1100moh

Vær

Yr 1 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1600 moh Skare Fuktig Snøen er fuktig helt til bakken,det har regna opp til ca 1600moh siste døgn. Snødybde på 1000moh er ca 40cm i alle himmelretninger.

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold i fjellet nå. Våt løssnø under ca 1000moh kan føre til enkelte våte løssnøskred. Fra ca 1500moh og oppover kan det finnes ustabil fokksnø i nordvendte heng. Det er meldt litt kaldere vær neste døgn,dette vil redusere faren for våte løssnøskred.

Tester

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh

Skredaktivitet

20. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm K MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 20 cm P RG 0 mm/0 mm M

ObsID: 245514

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org