Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 18.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur og regn gir fare for naturlig utløste våte skred. Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn og plussgrader til topps i løpet av dagen gir fare for naturlig utløste våte løssnøskred. Mildværet vil svekke bindingene i snødekket, og en skiløper kan løse ut fokksnøflak i noen heng under temperaturstigningen. Dette gjelder særlig i de høyereliggende områdene.
Det er stor variasjon i snødybde. Over tregrensa preges snøoverflaten av vind i områder utsatt for vind fra Ø-SØ, stedvis avblåst i oppstikkende terreng. Der vinden har flyttet snø finnes fokksnø med varierende hardhet, og i skjermet terreng finnes områder med løs snø. Du må gjerne over 1200 moh for å finne en såle av gammel snø, og hovedsakelig i N-Ø-vendt terreng. Underkjølt regn og yr kan stedvis ha gitt en tynn regnskare på overflaten før siste snøfall.
Torsdag i forrige uke ble det observert kantkorn ved bakken ved Haukelifjell. Det finnes i forbindelse med den gamle snøen og har begrenset utbredelse.
Det har kommet en god del nysnø sammet med øst til sørøst vind den siste uka. Også noen cm natt til torsdag. og utover dagen, som ganske fuktig snø i lavere områder.
8-12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Skyet.
Perioder med sørlig liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

17.12.2020 kl. 12:39

457 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). varsom.no. FV806 Byrte kraftverk - Utistog er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 245224

Vest-Telemark / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

17.12.2020 kl. 12:02

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 245217

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org