Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 24.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av fersk fokksnø høgt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er lavest tidlig på dagen på grunn av temperaturer ned mot 0 grader. Utover dagen vil stigende temperatur varme opp og smelteomvandle snødekket. Innslag av regn vil også bidra til oppvarming. Smelting gir økt vanninnhold i snødekket som vil svekke bindinger nede i snøen. I høyfjellet kan nysnø gi ferske myke fokksnøflak i enkelte lesider, men gunstig temperatur vil nok gi rask stabilisering. Skredfaren ventes å være høyest i vest, der det kommer mest nedbør. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Siste døgnet har et nedbørsområde passert regionen med mye nedbør og sterk vind. Nedbøren kom som regn helt til topps og gitt våt snøoverflate. I høyden V og N del ligger det fokksnø etter snøvær forrige uke. Med siste regn og varme er nok fokksnøen i stor grad smelteomvandlet mange steder. Det gamle snødekket er gjennomfuktet og fremstår som stabilt.
Det er målt 15-30 mm nedbør i regionen siste døgn. Det er generelt mye snø i fjellet, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vinje

Snø

23.05.2020 kl. 12:53

1097 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert noe skred i dette området. Begrenset sikt i noen retninger

Vær

Regn 6 °C 6 m/s fra S ↑ 80% skyer Skiftende regnbyger/opphold

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Mye fuktighet i snøen etter regnværet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødekket er preget av regn de to siste dagene

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen er fortsatt stabil i dette området, men det er fare for skred i de bratteste sidene, da snøen er våt og tung Varmegradene gjør at snøen forblir våt de nærmeste dagene. Nattefrost kan stabilisere snøen noe fra tidlig morgen Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God

Snøprofil

29 cm 4F MFcl 3 mm W-V, 25 cm 1F MFcl 2 mm W, 19 cm P MF 2 mm M-W, 2 cm I IF V, 17 cm P MF 1 mm M, 6 cm 1F MFsl 2 mm V 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236684

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org