Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 29.03.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt. Vær varsom i bratte heng med myk og/eller våt snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kjølig vær uten nedbør ventes å holde snødekket stabilt. I de aller høyeste fjellområdene, der det evt. fortsatt finnes løs snø, kan vind danne mindre fokksnøflak i lehellinger mot øst til sør. Det kan være mulig å løse ut skred på kantkorn der snødekket er tynt og kantkorn intakte, men det skal sannsynligvis mye belastning til. Der sola tar tak i sørhellinger utover dagen kan det gå noen mindre, våte løssnøskred. Det bør følges med på om kulde om natten danner overflaterim eller setter i gang vekst av kantkorn noe ned i snødekket.
Snøen ble tidligere i uka fuktet opp til 1100-1400 moh, og det var mye vann i snøen i lavereliggende områder. Men det har tørket mye nå. Det er mye fokksnø og skavler i terrenget, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. I de høyeste fjellområdene er snøen fortsatt tørr. Der snøen var våt er det dannet skare, som delvis tiner i solhellingene om dagen.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket og ved bakken. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig.
Torsdag formiddag ble det observert et vått, naturlig utløst str. 2 skred i sørvendt heng på 900 meters høyde i Tokke, som muligens startet glideskred.
Etter at det torsdag var varmegrader opp til 1300-1400 moh, har temperaturen sunket. Lørdag formiddag er det kuldegrader i lufta over ca. 800 moh, vinden har økt noe fra nordvest.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Klarvær.
Kaldere utover dagen. Perioder med nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

29.03.2020 kl. 21:44

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). stabilt vær, lite nedbør og vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Generelt stabile forhold det neste døgnet..

ObsID: 226262

Vest-Telemark / Tinn

Snø

28.03.2020 kl. 18:00

636 moh

Espen@rkh skredgruppe (Ukjent)

Skredhendelse

28. mar 16:50 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 594 moh og sluttet på 477 moh Brattheng Stein, jord, snø/is skred. Startet over på siden av to isklatrere. Èn person tatt av skredmassene, ikke funnet pr i dag. Svært ulendt og bratt terreng ved løsneområde, mye stein, jord og is i skredet. Skredmassene har gått ned en trakt i terrenget ned til bunn av juvet, ca 130 m skredbane. Nederste del av skredmassene ca 20 m bredt, 40 m langt.

Vær

Ikke nedbør

Ulykke/hendelse

Èn person tatt av skredmassene, ikke funnet pr i dag. Snø Personer omkommet Klatring https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5e7ffff9b35a5a00184f2636

ObsID: 226207

Vest-Telemark / Lsuvjuv

Snø

27.03.2020 kl. 14:46

697 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. mar 14:46 (+01:00) Snø på FV. 362 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 226338

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

26.03.2020 kl. 21:31

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225784

Vest-Telemark / Vinje

Snø

26.03.2020 kl. 12:33

1093 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svein@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snøen er jevnt fordelt i alle himmelretninger. Mildværet gjør snødekket fuktig opp til ca 1200moh.

Tester

LBT@70cmQ3 God Fikk brudd i kantkornlag nede ved bakken.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Det er god sikt i dag og ingen skred observert i Raulandsområdet. Stabile forhold opp til ca 1200moh. Over denne høyden kan det være ustabil fokksnø. Det kan og være områder med kantkorna under skarelag i høyden. Hvis det blir en del sol de neste dagene,så vil faren for våte løssnøskred øke. Dette gjelder Raulandsområdet opp til ca 1200moh. I høyden kan det være noe mer ustabilt pga fokksnø og enkelte steder med kantkorn under skarelag.

Snøprofil

5 cm 4F RG W, 25 cm P RG M, 5 cm 4F FC 2 mm M, 2 cm K MF, 5 cm 1F FC 2 mm M, 28 cm P RG M, 10 cm 4F FC 3 mm M -0,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm

ObsID: 225707

Vest-Telemark / Tokke

Snø

26.03.2020 kl. 11:19

816 moh

audun@vtfk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  audun@vtfk

Skredhendelse

26. mar 08:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 914 moh og sluttet på 816 moh Brattheng Ullsteinskredet 1 Vått løssnøskred gått i dag til morgenen. Kom ikke frem til vegen.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 100% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 225680

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org