Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir betydelig skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer nedbør som snø, sørvest kuling og litt stigende temperatur natt til torsdag. Vind og nedbør minker siste del av torsdag. Dette medfører ytterligere pålagring av vindtransportert snø til leområder som nå finnes mange steder i terrenget. Det oppfordres til konservative veivalg med god sikkerhetsmargin til skredterreng. Skredfaren ventes å være størst vest i regionen, og første del av dagen.
Snøoverflaten består av vindpåvirket snø av ulik hardhet. Under skoggrensa og i leområder er det mye løs snø. Det gamle snødekket er kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, samt store svingninger i temperatur. Det ligger mest snø i østvendt terreng. Vestvendt og utsatt terreng har mindre snø og er noen steder avblåst.
Det er ikke meldt om skredaktivitet i regionen de siste 3 dagene.
Det var snøfall natt til onsdag. Mest nedbør i sørlige områder, hvor det har kommet 10-20 cm nysnø, enkelte steder mer. Fra Vinje og Tokke meldes om fersk vindtransportert snø.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

15.01.2020 kl. 09:28

921 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv9 Sæsvatn - Haukeli, Ingen aktivitet observert

ObsID: 206992

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

15.01.2020 kl. 09:28

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor vindtransport og ein god del snø kan skape problemer i NV til SØ helninger.. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 206993

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

15.01.2020 kl. 09:23

457 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værvarsel, Varsom og kjentmann sine vurderinger.. FV806 Byrte kraftverk - Utistog er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 206989

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org