Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 23.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og snø vil legge opp fersk fokksnø i leområder. Det har vore gunstige forhold for stabilisering i starten av snøfallet, men vindstyrken og nedbørsmengdene gir stor vindtransport og fokksnøflaka blir store. Truleg mest nedbør, og dermed skredproblem, vest i regionen.
Snøen er prega av mildvær, nedbør og hard vind. I høgda er det varierande med fokksnø av ulik hardheit i leområder, og is, bart og skare på vindutsatte områder. I låglandet har varmen omdanna mykje av snøen til grovkorna.
Det har vore fleire større og mindre skred i samband med mildværet
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Litt stigende snøgrense til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

23.03.2019 kl. 15:28

985 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og snøen som er bygget seg opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ over 0 moh

Vær

Snø -3 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Har blåst kraftig med vindkast på 22ms. Har også vært en del nedbør som snø. For øyeblikket stemgt vei

Skredaktivitet

23. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Null sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildværet har stabilisert gammelt snødekke på 1000moh. Det er kommet en del nysnø siste døgn med kraftig vind fra sørvest. Forventes og holde seg stabilt over helgen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Tørr Vanskelig og si hvor mye det er kommet grunnet mye vind

ObsID: 187789

Vest-Telemark / VINJE

Snø

23.03.2019 kl. 11:03

1099 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Bruddet gikk neste helt nede ved bakken
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Bryter ned mot bakken, finnes flere svake lag som ikke brøt like lett

Tester

ECTP15@54cmQ2 Middels Bryter i kantkorn nesten nede ved bakken

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 900 moh Vind fra Vest, gjør at snøen legger seg i Østlige sider. Enkelte steder er det mykt og tynt snødekke som gjør at du kan påvirke de svake lagene ned mot bakken

Vær

Snø -2 °C 12 m/s fra V → 95% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Her i Rauland, ligger den gamle snøen under skare de fleste steder. Har ikke kommet så mye snø, så her er problemet svake lag nede i snøpakka Hvis det kommer mere snø, så vil denne bli fraktet inn i Østlige sider og leheng Varslet faregrad er for høy Store lokale variasjoner, større skredfare Vest i regionen

Snødekke

65 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Varierer mellom avblåst hardt og mykt der fokksnøen har lagt seg

Skredaktivitet

23. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind i fjellet, den nye snøen blir transportert

Notater

Det kommer noe snø i dag og i morgen. Den gamle snøen ligger under skarelag med varierende tykkelse og hardehet. Snøen under skaren er kram

ObsID: 187754

Vest-Telemark / TINN

Snø

23.03.2019 kl. 09:06

1052 moh

D.E.snøbrett (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  D.E.snøbrett Kommentar:  Enkel blokktest

Tester

@50cmQ3 Enkel blokktest. Lite tilleggsbelastning

Vær

Ikke nedbør 3 °C 11 m/s fra V →

Skredfarevurdering

Vurdere det som trygt å ferdes akkurat i dette området, fram til solen tiner det harde laget på toppen. Ved tynt snø dekke, eks ved konvekse formasjoner bør en unngå, der det er tynt lag ned til det svake laget.

Snødekke

100 cm totalt Ca 5cm med skare. Fuktig snø under. Ser ut til at mildværet har gjort snødekket mer homogent og kulda i natt har gjort det mer stabilt. Men det er et svakt lag godt nede i snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 187704

Vest-Telemark / VINJE

Snø

21.03.2019 kl. 12:54

984 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Elisabet@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddflate som ble liggende igjen

Tester

ECTN18@21cmQ2 God

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 800 moh Det løsnet i et nedføyket nysnølag, alle lag i snødekket opp til ca 1000moh var fuktige i dag. Det er opphoping av vann i et sjikt 13 cm ned i snødekke. Hvis det samler seg mer vann i dette laget kan det bli et problem. Nå gikk det ikke til brudd i dette laget på noen av testene

Vær

Yr 2 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen utslag i testheng i dag. observerte at det rullet ut noen "baller" sydvendt langs vegen. Det virket stabilt der jeg observerte i dag. Men man må være obs der sola påvirker. Der jeg observerte er det oppsamling av vann i snødekke. Det skal fryse på til natta, det vil antagelig virke stabiliserende. Skredfaren vil øke med vinden og nedbøren som er venet i helga Varslet faregrad er riktig Kanskje noe høyt for Hovden i dag, men jeg har ikke vært i høyden i og observert.

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Hele snødekket er fuktig, fra bunn til topp. Der jeg observerte i dag ca 1000moh. Det finnes oppsamling av vann i snødekket, gjelder ca 13 cm ned i snødekke.

Faretegn

Vannoppsamling i snødekke

Snøprofil

7 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187432

Vest-Telemark / TOKKE

Snø

21.03.2019 kl. 09:53

905 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: 50m bredt og ca 100m langt. Knekt noe vegetasjon nederst. Naturlig utløst. Liten bruddkant øverst.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

21. mar 07:58 (+01:00) Vått løssnøskred Naturlig utløst Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy bruddkant Brattheng Narurlig utløst skred. Ca 50m bredt og 100m langt.

ObsID: 187378
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.