Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 15.02.2019

2
Moderat
Publisert:

I lavlandet kan det komme våte skred. I leområder i høyden er fokksnø problemet. Unngå områder under glidesprekker.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind fortsette å avsette ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider. Vedvarende svakt lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær påvirke bindinger i snødekket. Særlig der snødekket ikke har vært påvirket av regn og varme tidligere, kan det være fare for naturlig utløste skred, men utbredelsen er nok begrenset.
I høyfjellet over ca 1200-1300 moh er det lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot NØ til Ø. Lavere ned har mildvær og litt regn gitt fuktig snødekke. Dette har bundet snødekket under dette nivået og gjort det lite tilgjengelig for vindtransport.
Det er gjort observasjoner av svake lag med kantkorn og rim i snødekket den siste uken. Stort sett ligger disse under harde lag med fokksnø, men de kan være mulig å påvirke der fokksnøen er tynn/myk.
Det er observert enkelte mindre skred ved Haukeli tirsdag.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-1 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

15.02.2019 kl. 12:38

1219 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1300moh
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn over og under skarelag 1200moh
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen ferske skred observert i dag. Fokksnøen har stabilisert seg. Det er kantkorn nede i snødekket over og under skarelag som kan løse ut i noen bratte heng. Vær obs der snødekket er tynnt. Det milde været kan i kombinasjon med sol, føre til at det kan gå noen våte løssnøskred i sørvendte sider.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra V → 10% skyer

Tester

ECTP17@43cmQ2

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Fuktig Mildværet har påvirka snøen opp til ca1450moh. Under skoggrensa er snøen løs og fuktig til bakken. Over skoggrensa er det vekslende myke og harde flak, fuktig snø helt ned til bakken på 1300moh.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm K MF 0 mm/0 mm M, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 4 cm F FC 2 mm/0 mm M, 2 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm F FC 3 mm/0 mm M, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Brudd i fuktig kantkorna snø over is/skarelag

ObsID: 181267

Vest-Telemark / TINN

Snø

14.02.2019 kl. 11:12

680 moh

audun@svv (***)

Vær

Ikke nedbør 8 °C 100% skyer Det har nå blitt mildvær

ObsID: 180931

Vest-Telemark / VINJE

Snø

13.02.2019 kl. 13:44

979 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Bilde av sjiktovergangene i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Bilde av bruddflate,
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Snøprofil i østvendt på dette stedet

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind og fokksnø før kl 12 i dag. Observert flere skred med størrelse 2 i NØ i heng. Løsnehøyde på 1200 moh. Været har roet seg utover dagen og nå er det kun moderat snøtransport på fjelltoppene. Snøoverflaten er relativ hard etter siste vindpåvirkning. Men det erfortsatt snø tilgjengelig for vindtransport ved kraftig vind. Fikk brudd på 17 slag i nyføyka nysnølag. Har ikke valgt å ta med kankornlag som et skredproblem nå siden det ligger så langt ned i snøpakka. Kantkornlag er ikke tilstrekkelig utviklet ennå til å utgjøre skredfare Det er meldt temperaturstigning fra i kveld. Da vil skredfaren sannsynligvis øke noe før snøen relativt raskt vil stabilisere seg igjen. Ved litt vedvarende mildvær så vil snøpakka stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Det var riktig å varsle faregrad 3 i går.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det var mye vind tidligere i dag og med medfølgende drivsnø. Nå er det kun moderat snøfokk på toppene

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Tester

ECTP17@35cmQ1 Middels Bruddet skjer på sjiktovergang i fokksnøen. Ser ut til å være tynt lag av nedføyka nysnølag og ikke rimkrystaller

Snødekke

198 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har blåst mye fra vest. Rygger begynner å bli avblåst. Men fortsatt snø tilgjengelig for vindtransport. Men det må nå sterk vind til for å flytte snø

ObsID: 180772

Vest-Telemark / VALLE

Snø

13.02.2019 kl. 11:00

1021 moh

jone@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot sør sørøst.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Lett snøfokk på toppen av Vermålsåsen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jone@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot S
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Ferskt fokksnøflak på toppen. Her var det fortsatt pålagring når jeg avsluttet arbeidet, men vinden har avtatt noe nå. Flere sjikt i gamle fokksnølag med ulik hardhet. Kant over skare, men denne begynner å bli myk og råtten. Nedre lag med smelteform er vekslende skare og kant/beger, men det vanskelig å skille de fra hverandre da grensen mellom dem undulerer noe. Beger i bunn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Snøprofil tatt i østvendt leheng.
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  jone@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  jone@SVV

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske fokksnøflak har bygget seg opp i østvendte heng, oppå tynt svakt lag med nysnø. Flaskene er tynne og vil ikke gi store skred. Krever tilleggsbelastning og vil antakeligvis ikke løsne naturlig. Oppdaget også dårlige bindinger innad i fokksnøen. Dette er også såpass nærme overflaten at tilleggsbelastning i form av skiløper kan utløse skred. Lille blokktest ga brudd på kantkornlag. Dette ble ikke påvirket ved ECT. Krever større tilleggsbelastning, men kan gi store skred. Mildværet fortsetter og det er ikke meldt nedbør de neste dagene. Det skal fortsatt være vind fra vest, men ikke veldig kraftig. Toppene virker å være avblåst, og det er lite snø tilgjengelig for transport der mildværet har påvirket. Skredfaren vil derfor avta de neste dagene, men kantkorn vil fortsatt være et skredproblem. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett til middels snøfokk fra tregrensa og opp til ca. 1050 moh. Opp til ca. 900-950 moh. er snøoverflaten påvirket av mildvær og det er svært lite snø tilgjengelig for transport. Observerer også middels til kraftig snøfokk i fjellsidene sør for observasjonspunkt på vei opp. Dette hadde roet seg på veg ned fra fjellet. Transport fra vest mot øst.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 3 °C 10 m/s fra V → 12% skyer Snudde til plussgrader på ca 800 moh fra i går ca kl. 18. Plussgrader gjennom natten og nå. Ingen nedbør.

Tester

ECTP25@26cmQ2 Brudd Q1/Q2. Lille blokktest ble utført først: brudd på kantkorn.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Glideskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh Flere glideskred observert fra rv. 9 ved Valle i alle eksposisjoner.

ObsID: 180756

Vest-Telemark / VINJE

Snø

13.02.2019 kl. 10:39

979 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Bilde tatt mot S. Ser vindtransport av snø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Bilde tatt mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  audun@svv Kommentar:  Bilde tatt mot V

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sett skred som har gått i går kveld nå i dagslys. Skred gått i går kveld ved væromslag. Levert inn egen RegObs observasjon

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 0 °C 12 m/s fra V → 10% skyer Det snødde bra på dagen i går og tildels mye vind. På kvelden rundt kl 20:00 så ble det væromslag med varmegrader og regn. I løpet av natta så gikk regnet over til snø igjen. Nå er det ikke nedbør, men det blåser kraftig fra vest.

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 180711

Vest-Telemark / VINJE

Snø

13.02.2019 kl. 10:14

1084 moh

audun@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  audun@svv

Skredhendelse

13. feb 10:15 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Brattheng Skredet utløst sannsynligvis når det kom væromslag i går kveld og det kom regn. Sp skrevet nå i dagslys. Pga sterk vind og drivsnø så får en ikke sett briddkanten

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 180692

Vest-Telemark / VINJE

Snø

12.02.2019 kl. 20:35

994 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Regn 1 °C 100% skyer Slo om til regn i åttetida. Snøfokken vart kraftig begrensa med mildveret

ObsID: 180602

Vest-Telemark / VINJE

Snø

12.02.2019 kl. 19:15

737 moh

Rune Aa (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Masse drønn på mellom 7-800moh i åpent skogsterreng.

ObsID: 180626

Vest-Telemark / VINJE

Snø

12.02.2019 kl. 13:38

985 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Snø -2 °C fra V → 100% skyer Lett snødrev og vind frå vest. Varsla meir vind utover dagen. Snøoverflata er tørr og det er mykje laus snø tilgjengeleg for vinden dersom den slår til før mildver og regn.

ObsID: 180549

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.