Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye tørr løssnø tilgjengelig mange steder i terrenget. Nysnø og vind på onsdag førte til ferske fokksnøflak i N-vendte lesider og terreng som samler fokksnø. Utbredelsen er avhengig av hvor vindutsatt stedet er. Lettere vær med mindre pålagring på snødekket på torsdag gir snødekket tid til gradvis stabilisering. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn og rim i snødekket.
Snøoverflaten varierer avhengig av vindpåvirkning de siste dagene. I skogen og skjermede formasjoner er det enten tørr løssnø eller myke flak. Lokalt kan det ligge 10-30 cm tørr løssnø. Høyere til fjells og på vindutsatte plasser er flakene hardere eller avblåst ned mot gammel skare. Det ligger mest snø i lesider mot S og Ø etter tidligere vind og snøfall.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn og rim i snødekket. Drønn i snødekket fra helgen tyder på at vedvarende svak lag er blitt et mer aktivt skredproblem. Kaldt vær har vært gunstig for utviklingen av dette.
Det er observert flere mindre løssnø- og flakskred i regionen siste dagene.
Lørdag ble det observert drønn i snødekket. Søndag meldte Hovden om rim i snøoverflaten og et begynnende kantkornlag under fokksnø, men ingen tegn til bruddforplantning.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

07.02.2019 kl. 14:06

994 moh

Tommy@NVE (*****)

Vær

Nå klokka 14 har det begynt å snø og vind fra øst har økt. Lett snøfokk

ObsID: 179601

Vest-Telemark / VALLE

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

1015 moh

jone@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot øst.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Mot nord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Snøprofil tatt i vestvendt heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jone@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Q3 bruddflate.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  jone@SVV Kommentar:  Gammel fokksnø sklir ut på tynt kantkornlag over skare ved stor tilleggsbelastning.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Noe snø i går. Snødde lett på min obstur i dag.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett til moderat snøfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnø tilgjengelig for transport. Vind fra øst frakter dette over i vestvendte leheng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø utgjør skredfaren i dag, men man kan ikke utelukke skred ved påvirkning av kantkornlag dypere i snøpakken der snødekket er tynt. Det skal fortsette å blåse kraftig fra øst utover dagen, som vil gi ytterligere pålagring i vestvendte leheng. Ikke meldt snø i morra, så snødekket vil få stabilisert seg noe før nytt snøfall er ventet på lørdag. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer godt med mine observasjoner i dag.

Tester

Lille blokktest. Bruddflate Q3 etter 15 slag 25cm fra topp mellom fersk vindtransportert snø og gammel fokksnø. Finnes også svake sjikt i gammel fokksnø ca 45 cm fra topp. Krever stor tilleggsbelastning, men obs der snødekket er tynt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Krever stor tilleggsbelastning der snødekket er tykt og overliggende lag er harde og bærende. Der snødekket er tynt kan det kreve liten tilleggsbelastning.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 0 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179621

Vest-Telemark / VINJE

Snø

07.02.2019 kl. 11:37

1161 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tommy@NVE Kommentar:  Oppstiklende terreng og rygger er avblåst der vestavinden har tatt, noe varierende hardhet med overveiende myke nysnøflak eller løst bundet nysnø. Innsynking til kne med ski på de fleste steder med mye innblåst snø. Lite spenninger i nysnøflak, ingen respons i testheng hvor understøtte er tatt bort.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vind fra vest har i natt flytta snø på vindutsatte plasser, og hovedsakelig gitt myke nysnøflak i østvendt. Ellers mye snø tilgjengelig for vindtransport fortsatt.

ObsID: 179582

Vest-Telemark / VINJE

Snø

07.02.2019 kl. 11:01

1139 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  hrb@nve.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Synker 15-20 cm ned med ski (selvsagt avhengig av skibredden 😁)
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Martine må slå 23 slag for å få brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Tommy finner nedføyket nysnø. Lille blokktest bryter også nysnø etter intens slåing på blokken.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Se regobsid 179514 (toms) for regObs-profil.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mest myk fokksnø, nysnøflak og ubunden snø. Av og til et hardere flak.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Tåke, dårlig sikt og flatt lys.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Snødekket fremstår som gunstig oppbygget og stabilt, men vind fra V i natt har lagt opp myke flak av fokksnø enkelte steder, men stort sett er snøen fremdeles ubunden. Snøen er stort sett ikke bunden nok til å gå ut som flakskred her hvor vi har vært. Om vinden har tatt mer høyere opp kan det være større mulighet for å løse ut flakskred på lag av nedføyka nysnø (men nysnølaget virket å være litt «daut»). Lag av kantkorn i snødekket er ikke noe fremtredende problem per nå. Når/om vinden tar seg opp er det mye snø som kan flyttes. Varslet faregrad er riktig Selvom snødekket fremstår som gunstig oppbygget her hvor vi var, så er det nok en klar FG-2 andre steder i regionen.

Tester

ECTN23@17cmQ3 God Brudd i nedføyket lag med nysnø. Snødekket fremstår som stabilt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Snødekket fremstår som gunstig oppbygget, og det er vanskelig å løse ut flak.

ObsID: 179554

Vest-Telemark / VINJE

Snø

07.02.2019 kl. 09:04

1172 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer 5 cm nysnø i natt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN10@15cmQ3 God 1160 moh østvendt. Brudd i nedføyket svakt lag av løs snø. Ingen bruddforplantning og god friksjon i bruddflate.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, men ingen pågående vindtransport.

Snøprofil

15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm F- DF 0 mm/0 mm D, 19 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 0 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm D, 29 cm K MF 0 mm/0 mm D -0,1 °C @ 85 cm, -0,3 °C @ 75 cm, -0,5 °C @ 65 cm, -0,4 °C @ 55 cm, -1,1 °C @ 45 cm, -1,8 °C @ 35 cm, -2,7 °C @ 25 cm, -3,4 °C @ 15 cm, -4,1 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179514

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

06.02.2019 kl. 18:15

692 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt nedbør siste døgn men ingen store mengder. Litt vind frå Nord ,men de er ikkje bygd seg opp så store skavlar. Lite snø i Lauvjuv.. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden skal dreie på vest og ikkje store nedbørsmengder. Stabil temp på rundt -7 grader..

ObsID: 179413

Vest-Telemark / VINJE

Snø

06.02.2019 kl. 16:07

985 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Flatt lys.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Tørr og ubunden snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  synker godt ned i løssnøen.

Vær

Hagl -3 °C 3 m/s fra Ø ← 95% skyer Sprøhagl i luften. Var -15 idag tidlig visstnok. Steget til -3 i ettemiddag.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ser ikke snøfokk. Hovdenområdet ligger litt i "vakum" på denne vindretningen. Så her blåser det ikke i det hele tatt. Har visstnok ikke vært vind på Haukeli (vindstille i følge observatør) i dag heller.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn på tynt snødekke. Liten forplantning. vi antar at de små drønnene vi hørte (små, slappe "whumph") gikk enten på kantkorn under skarelaget (som er i ferd med å gå i oppløsning) eller på kantkorn og beger helt i bunn av snødekket.

Skredfarevurdering

Der vi gikk var den øverste snøen ubunden og resten av snødekket fremsto som stabilt. MEN vi antar at det vil være mer ustabilt andre plasser i regionen der vinden har tatt. Vedvarende svake lag som vi fant responderte ikke på stabilitetstester (bortsett fra noen slappe drønn). Med en gang vinden tar seg opp/der hvor vinden tar tak, vil det legges opp flak av nysnø som kan løses ut over lag av løsere snø. Den ubundne snøen er lett flyttbar. Varslet faregrad er for høy Vinddata fra Honnegrasnuten Og Haukeli og Møsvatn viser at det har max vært 7 m/s (egentlig vindstille mange plasser), så det kan hende at det ikke har vært så mye vind som værmeldingen antok, så selv om vi bare har vært en kort obstur, så har vi ikke sett tegn i hverken terreng (ikke snøfokk) eller målestasjoner (nevnt over) som tyder på massiv vindtransport og mye fokksnø i mange heng.

Tester

ECTN10@21cmQ3 God Brudd i nedføyket lag med nysnø. Merk at denne ECTen er tatt ca 70 meter lavere enn den andre.

ECTN2@15cmQ3 God Brudd i lag med nedføyka nysnø ved 2 slag. Men det er knapt noe flak over nysnøen som bryter altså. Ved veldig mye makt får vi brukket ut blokka i kantkornlaget nederst også.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. under 1000 moh Vi har i grunnen ikke sett noen problemer. Der vi har vært i dag (omkring tregrensen) var snøen ubunden. Men vi kan anta at der det har vært vind, så kan det ha lagt seg opp nysnøflak som kan gå til brudd over lag av nysnø.

Snøprofil

1 cm F PPgp 0 mm/0 mm, 20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm skarelag som er i ferd med å smuldre opp., 31 cm 4F MF/DH 0 mm/0 mm M salig blanding av smelteformer, kantkorn og begerkrystaller. Stedvis kramt i bunn. 0 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Dette profilet er tatt 70 meter lavere enn resten av observasjonen.

ObsID: 179410

Vest-Telemark / VALLE

Snø

05.02.2019 kl. 14:00

1185 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikkje observert sjølv, men mottatt følgande melding frå medlem i fjellredningsgruppa: Kan informere om mange naturlige utløste skred. Flere gikk når jeg var der inne og ikke i spesielt bratt terreng. Flakskred (fokksnø). Stor vindtransport av snø i dag. etter mitt skjønn må det være meget stor rasfare ! Det var i området Glåmsheii Strondefjødd, øst-sørøstvendte sider.

ObsID: 179286

Vest-Telemark / VINJE

Snø

05.02.2019 kl. 13:33

1201 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Antydning til kantkorn på 77 cm
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s 20% skyer

Snødekke

90 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Godt med løssnø under tregrensa. Vekslende avblåst og snø i leheng. Over 1300moh var snøen vindpakket

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Enkelte steder hvor vindpålagret snø ligger i lesider er det et skummelt lag med rimkrystaller Det er meldt mer nedbør og stabilt kaldt Varslet faregrad er for høy Lokale variasjoner, sett ett skred i dag som muligens har gått i natt. Skavelbrudd i sørvendt side på 1250 MOH

Tester

ECTP9@25cmQ2 God Bryter i lag med rim-krystall. Ingen forplantning på min test

Notater

Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S mellom 1300 moh og 1000 moh Fant lag med rimkrystaller 25 cm under pålagret snø på 1200 MOH

Skredaktivitet

5. feb. 6-12 Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 1100 moh

ObsID: 179272

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org