Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 05.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lokalt mye løs tilgjengelig snø fra siste dager i terrenget. Vindøking om formiddagen vil kunne føre til fersk fokksnø i lesider og terreng som samler fokksnø. Denne vil være lett å løse ut for skiløpere i mange bratte heng når den er fersk. Skiftende vindretning gjør også at ulike sektorer er utsatt gjennom dagen. Faregraden vil være størst i de områder som har mest løs snø tilgjengelig i overflaten. Vær varsom i områder med tynt snødekke. og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket.
Snøoverflaten består stedvis av mye løs nysnø eller myke flak i leheng der vinden har tatt. I høyfjellet og på vindutsatte plasser er det mange steder hardere fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Det er mindre snø i regionen enn normalt.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Drønn i snødekket fra helgen tyder på at vedvarende svak lag nå er blitt et mer aktivt skredproblem. Kaldt vær har også vært gunstig for utviklingen av dette og rim i overflaten.
Fredag ble det løst ut et str 1 flakskred av skiløper i Vågsli skisenter rundt tregrensa.
Lørdag er det observasjoner på drønn i snødekket. Søndag viser observasjoner fra Hovden til rim i snøoverflaten og et begynnende kantkornlag under fokksnø, men ingen tegn til bruddforplantning. Mandag morgen snør det i regionen og det blåser laber bris fra S-SØ på Honnegrasnuten 1340 moh.
10 - 14 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VALLE

Snø

05.02.2019 kl. 14:00

1185 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikkje observert sjølv, men mottatt følgande melding frå medlem i fjellredningsgruppa: Kan informere om mange naturlige utløste skred. Flere gikk når jeg var der inne og ikke i spesielt bratt terreng. Flakskred (fokksnø). Stor vindtransport av snø i dag. etter mitt skjønn må det være meget stor rasfare ! Det var i området Glåmsheii Strondefjødd, øst-sørøstvendte sider.

ObsID: 179286

Vest-Telemark / VINJE

Snø

05.02.2019 kl. 13:33

1201 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Antydning til kantkorn på 77 cm
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S mellom 1300 moh og 1000 moh Fant lag med rimkrystaller 25 cm under pålagret snø på 1200 MOH

Notater

Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Tester

ECTP9@25cmQ2 God Bryter i lag med rim-krystall. Ingen forplantning på min test

Snødekke

90 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Godt med løssnø under tregrensa. Vekslende avblåst og snø i leheng. Over 1300moh var snøen vindpakket

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Enkelte steder hvor vindpålagret snø ligger i lesider er det et skummelt lag med rimkrystaller Det er meldt mer nedbør og stabilt kaldt Varslet faregrad er for høy Lokale variasjoner, sett ett skred i dag som muligens har gått i natt. Skavelbrudd i sørvendt side på 1250 MOH

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

5. feb. 6-12 Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 1100 moh

ObsID: 179272

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

03.02.2019 kl. 15:35

1185 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Jeg glemte notatblokk og temp blokk i bilen, derfor blir det bare bilder i dag. Bildet viser forskjellig hardhet, og to bruddsteder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veldig lett nysnø med innslag av rim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd over ratsterplaten er neføyket nysnølag ECT 11. q2 Der rasterplaten står er brudd i nedføyket nysnølag med innsalg av kant ECT 17 . Q1, propagerte ikke.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra bruddsted i nedføyket nysø med innsalg av kantkorn, der fingrene er er det ca 0,5 cm tykt F. hardt lag, Under det er det et 4 F. hardt lag ca 2 cm tykt lag. nedføyket nysnølag. Under dette igjen ett delvis nedbrutt gammelt skarelag.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Delvis nedbrutt gammelt skarelag under begynnende kantkorn i nedføyket nysnølag

Tester

ECTN11@15cmQ2 Middels Bryter i nedføyket nysnølag, som ligger under et ca 15 cm ned i snølaget. Over bruddet ligger det et 5 cm fokksnølag 1Finger hardt, bærende lag. Helt øverst på toppen ca 5 cm Fist nysnø. Når jeg fortsatte å slå, gikk neste lag på 17 slag, Q1. (propagerte ikke) i nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn ( 1.5 mm.) og nåler. ca 20 cm ned i snødekket. Dette laget ligger over et delvis nedbrutt gammelt skarelag. Prøvde flere CT er og fikk samme resultat.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veksler mellom hardpakket på toppene og mellom 5- 20 cm med veldig løs og fin nysnø.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 2 m/s fra NV ↘ 20% skyer Kaldt i dag tidlig -22. Vekslende sol overskyet. stille.

Skredfarevurdering

2 Moderat I går og i dag har vi vært på tur, i går hørte vi to drønn. I dag ingen. Det løser ikke ut i testheng. Det ligger veldig løs og fin nysnø 5- 10 cm. oppå et bærende fokksnølag. På ECT og CT går det i brudd ca 15 cm ned i snødekket inedføyket nysnølag. neste brudd i et nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn, det virker som om det er noe mer kantkorn nå en på mandag. Det virker relativt stabilt, de svake lagene ligger beskyttet av bærende fokksnø, men der snødekket er tynnere eller at belastningen er større kan man påvirke de svake lagene. Det har ikke kommet så mye snø eller blåst tilstrekkelig på Hovden til at på lagring vest- nordvest er noe problem, slik jeg har observert det. Det skal hode seg kaldt og snø litt mandag, jeg vil anta at det vil ligge på samme faregrad inntil det eventuelt kommer mer snø. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rimkrystaller Noe rimkrystaller oppå ubunden nysnø

ObsID: 179031

Vest-Telemark / VALLE

Snø

03.02.2019 kl. 14:56

1044 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Skredhendelse

3. feb 13:56 Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng

ObsID: 179021

Vest-Telemark / Holfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 12:24

1240 moh

Petterhove (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Overflaterim i bolla. Vindstille.

Drønn i snøen Tynt snødekke, oppstikkende steiner. Kantkorn under skare. 2x drønn.

ObsID: 179145

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

03.02.2019 kl. 11:29

692 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Liten/moderate snømengder i område,men har vert ein del vind frå nord og nordøst i fleire døgn som har resultert i at snøskavlar har begynt å lagt seg ut.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt nedbør men svak vind neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv362 Sandviki - Aksvik,

ObsID: 179016

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

03.02.2019 kl. 11:16

1100 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snødekket er preget av vinden som har vært de siste dagene. Vinden har transportert en del snø over i sørvestvendte sider og heng. Fokksnøen har stort sett stabilisert seg.og det er vanskelig å få til brudd i testheng

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rimkrystaller

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 80 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm K MF 0 mm/0 mm

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179026

Vest-Telemark / VALLE

Snø

03.02.2019 kl. 10:59

997 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Vindtransport
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Mye transport av nysnø

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179019

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

02.02.2019 kl. 14:10

1220 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingvild@Obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn her, men ikkje elles på vegen opp. Gravde kjapt, og fann kantkorn under skare.

ObsID: 178863

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.02.2019 kl. 12:00

1022 moh

Rune Aa (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lille blokktest. Brudd ved fyrste klapp i vedvarende svakt lag som beskrevet i skredvarsel. Svake lag i fokksnøen henger bedre sammen, tross plass med mykje fokksnø. Bruddet på ca 60 cm, Q1 Drønn i snøen fleire stadar i samme området i skogsterreng.

ObsID: 178977

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.02.2019 kl. 11:52

1164 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B.

Vær

ObsID: 178829

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.02.2019 kl. 08:53

985 moh

Rolf B. (**)

Vær

-15 °C 0 m/s fra NØ ↙ 90% skyer 5cm. Snø siste 12 timer

ObsID: 178790

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org