Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden siste dager har lagt opp fersk fokksnø i mange bratte heng. Roligere vind vil føre til en gradvis stabilisering av denne ferske fokksnøen, men stabiliseringen går sakte i det kalde været. Faregraden forventes å avta noe, men det vil fortsatt være mulig å løse ut middels store flakskred i noen bratte heng for skiløpere. Vinddreining utover ettermiddagen kan føre til at flere himmelretninger blir utsatt. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Vær oppmerksom på ferske fokksnøflak som har lagt seg over tynt snødekke fra tidligere mot N-V. Her er det lettere å påvirke svake lag i det gamle snødekket.
Snøoverflaten består nå av løs nysnø eller myke flak i leheng der vinden har tatt. I høyfjellet er det mange steder hard fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Det er fortsatt mindre snø enn normal i regionen, spesielt i fjellet vest og nord i regionen.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, men de er stort sett vanskelige å påvirke.
Fredag ble det løst ut et str 1 flakskred av skiløper i Vågsli skisenter rundt tregrensa.
Fredag viser målestasjoner at det torsdag kom ca 5 cm nysnø og opp i sterk kuling fra SØ-Ø i regionen. Natt til lørdag blåste den opp i liten kuling fra Ø på Honnegrasnuten 1340 moh.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-15 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

03.02.2019 kl. 15:35

1185 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Jeg glemte notatblokk og temp blokk i bilen, derfor blir det bare bilder i dag. Bildet viser forskjellig hardhet, og to bruddsteder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veldig lett nysnø med innslag av rim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd over ratsterplaten er neføyket nysnølag ECT 11. q2 Der rasterplaten står er brudd i nedføyket nysnølag med innsalg av kant ECT 17 . Q1, propagerte ikke.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra bruddsted i nedføyket nysø med innsalg av kantkorn, der fingrene er er det ca 0,5 cm tykt F. hardt lag, Under det er det et 4 F. hardt lag ca 2 cm tykt lag. nedføyket nysnølag. Under dette igjen ett delvis nedbrutt gammelt skarelag.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Delvis nedbrutt gammelt skarelag under begynnende kantkorn i nedføyket nysnølag

Tester

ECTN11@15cmQ2 Middels Bryter i nedføyket nysnølag, som ligger under et ca 15 cm ned i snølaget. Over bruddet ligger det et 5 cm fokksnølag 1Finger hardt, bærende lag. Helt øverst på toppen ca 5 cm Fist nysnø. Når jeg fortsatte å slå, gikk neste lag på 17 slag, Q1. (propagerte ikke) i nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn ( 1.5 mm.) og nåler. ca 20 cm ned i snødekket. Dette laget ligger over et delvis nedbrutt gammelt skarelag. Prøvde flere CT er og fikk samme resultat.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veksler mellom hardpakket på toppene og mellom 5- 20 cm med veldig løs og fin nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat I går og i dag har vi vært på tur, i går hørte vi to drønn. I dag ingen. Det løser ikke ut i testheng. Det ligger veldig løs og fin nysnø 5- 10 cm. oppå et bærende fokksnølag. På ECT og CT går det i brudd ca 15 cm ned i snødekket inedføyket nysnølag. neste brudd i et nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn, det virker som om det er noe mer kantkorn nå en på mandag. Det virker relativt stabilt, de svake lagene ligger beskyttet av bærende fokksnø, men der snødekket er tynnere eller at belastningen er større kan man påvirke de svake lagene. Det har ikke kommet så mye snø eller blåst tilstrekkelig på Hovden til at på lagring vest- nordvest er noe problem, slik jeg har observert det. Det skal hode seg kaldt og snø litt mandag, jeg vil anta at det vil ligge på samme faregrad inntil det eventuelt kommer mer snø. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rimkrystaller Noe rimkrystaller oppå ubunden nysnø

Vær

Ikke nedbør -13 °C 2 m/s fra NV ↘ 20% skyer Kaldt i dag tidlig -22. Vekslende sol overskyet. stille.

ObsID: 179031

Vest-Telemark / VALLE

Snø

03.02.2019 kl. 14:56

1044 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Skredhendelse

3. feb 13:56 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng

ObsID: 179021

Vest-Telemark / Holfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 12:24

1240 moh

Petterhove (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Overflaterim i bolla. Vindstille.

Drønn i snøen Tynt snødekke, oppstikkende steiner. Kantkorn under skare. 2x drønn.

ObsID: 179145

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

03.02.2019 kl. 11:29

692 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Liten/moderate snømengder i område,men har vert ein del vind frå nord og nordøst i fleire døgn som har resultert i at snøskavlar har begynt å lagt seg ut.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt nedbør men svak vind neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv362 Sandviki - Aksvik,

ObsID: 179016

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

03.02.2019 kl. 11:16

1100 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snødekket er preget av vinden som har vært de siste dagene. Vinden har transportert en del snø over i sørvestvendte sider og heng. Fokksnøen har stort sett stabilisert seg.og det er vanskelig å få til brudd i testheng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rimkrystaller

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra NV ↘

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 80 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm K MF 0 mm/0 mm

ObsID: 179026

Vest-Telemark / VALLE

Snø

03.02.2019 kl. 10:59

997 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Vindtransport
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Mye transport av nysnø

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179019

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

02.02.2019 kl. 14:10

1220 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingvild@Obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn her, men ikkje elles på vegen opp. Gravde kjapt, og fann kantkorn under skare.

ObsID: 178863

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.02.2019 kl. 12:00

1022 moh

Rune Aa (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lille blokktest. Brudd ved fyrste klapp i vedvarende svakt lag som beskrevet i skredvarsel. Svake lag i fokksnøen henger bedre sammen, tross plass med mykje fokksnø. Bruddet på ca 60 cm, Q1 Drønn i snøen fleire stadar i samme området i skogsterreng.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 178977

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.02.2019 kl. 11:52

1164 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B.

Vær

ObsID: 178829

Vest-Telemark / VINJE

Snø

02.02.2019 kl. 08:53

985 moh

Rolf B. (**)

Vær

-15 °C 0 m/s fra NØ ↙ 90% skyer 5cm. Snø siste 12 timer

ObsID: 178790

Vest-Telemark / Vegglifjell

Snø

01.02.2019 kl. 12:31

1004 moh

Brage (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Masse nysnø, vind og føyker.

Skredfarevurdering

4 Stor Vurderer skredfaren fra 3 til 4 Varslet faregrad er for lav Farge graden er alt for lav

Vær

-13 °C fra NV ↘ 100% skyer Masse tåke og vind, dårlig sikt

ObsID: 178696

Vest-Telemark / VINJE

Snø

01.02.2019 kl. 11:51

1119 moh

pålr (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  pålr

Skredhendelse

1. feb 10:39 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Løste ut 30m bredt 20m langt fokksnøflak. På tregrense. Vestvendt. Råsalihenget i vågslid trekket.

ObsID: 178689

Vest-Telemark / VINJE

Snø

31.01.2019 kl. 10:19

888 moh

Laurits Hansen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laurits Hansen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Laurits Hansen Kommentar:  105 cm snø

Snødekke

105 cm totalt 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Notater

Vær

Snø 9 °C 2 m/s

ObsID: 178667
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.