Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 01.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nysnøflak. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, vær oppmerksom i områder med tynt snødekke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø kan noen steder flyttes av vind og danne myke nysnøflak i heng som samler snø, hovedsakelig mot NV. Disse vil være lette å påvirke av en skiløper, særlig S og Ø i regionen som får mest snø. Lengre nord mot Hardangervidda kan sterkere vind gi hardere fokksnøflak hvis det er løs snø tilgjengelig. Det ligger mye løs snø i terrenget. Der vinden ikke har tatt kan løsnøskred løsne i alle himmelretnigner enten naturlig eller ved påvirkning fra skiløper. Det er generelt vanskelig å løse ut skred i kantkornlag, men vær forsiktig i områder med tynt snødekke og nysnøflak.
Snøoverflaten består nå av løs nysnø eller myke flak i leheng der vinden har tatt. I høyfjellet er det mange steder hard fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Det er fortsatt mindre snø enn normal i regionen, spesielt i fjellet vest og nord i regionen.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, men de er stort sett vanskelige å påvirke.
Onsdag rapporteres det om lett snøvær og lite vind, både ved Haukeliseter og i Rauland. Torsdag har det kommet opptil 5 cm nysnø med lite vind.
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.
Lengst vest: Perioder med liten kuling fra øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-13 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.
Liten kuling lengst vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Vegglifjell

Snø

01.02.2019 kl. 12:31

1004 moh

Brage (Ukjent)

Skredfarevurdering

4 Stor Vurderer skredfaren fra 3 til 4 Varslet faregrad er for lav Farge graden er alt for lav

Vær

-13 °C fra NV ↘ 100% skyer Masse tåke og vind, dårlig sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Masse nysnø, vind og føyker.

ObsID: 178696

Vest-Telemark / VINJE

Snø

01.02.2019 kl. 11:51

1119 moh

pålr (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  pålr

Skredhendelse

1. feb 10:39 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Løste ut 30m bredt 20m langt fokksnøflak. På tregrense. Vestvendt. Råsalihenget i vågslid trekket.

ObsID: 178689

Vest-Telemark / VINJE

Snø

31.01.2019 kl. 10:19

888 moh

Laurits Hansen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laurits Hansen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Laurits Hansen Kommentar:  105 cm snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø 9 °C 2 m/s

Snødekke

105 cm totalt 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notater

ObsID: 178667

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

30.01.2019 kl. 15:08

1101 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 3 cm K MF 0 mm/0 mm D 1100moh

Skredfarevurdering

2 Moderat I Raulandsområdet virker snødekket å være rimelig stabilt akkurat nå. Ingen skred er observert og det er lite skavler i fjellet. Det har kommet en del snø de siste dagene, men det har vært lite vind. Det er vanskelig å få til brudd i kantkorn laga ved blokktest. Det er meldt vind så skredfaren vil nok øke litt framover. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -7 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr snødekket under skoggrensa består av mye løs snø over et par skarelag. Under skarelaga finnes det kantkorna snø. Over skoggrensa blir snødekket gradvis hardere. Det er lite skavler å se,men det finnes noen, særlig i sørvestsider.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 1000 moh

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178435

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.01.2019 kl. 14:14

984 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F/1F DF/DF 0 mm/0 mm D, 17 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 77 cm K MF 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -2,8 °C @ 70 cm, -8 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Målte temperaturen under kantkornlaget(-2,8 grader). -8 på overflaten

Skredfarevurdering

2 Moderat Har hatt snøskredkurs for entreprenører på Haukeliseter i går og i dag. Kommet ca. 2-3 cm nysnø siste døgn med relativt lite vind. Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Gravde flere profiler i dag. Gunstig oppbygging på fokksnø og nysnø over skaren, men finnes sjiktoverganger(ECTN) Gode bindinger til gammelt snødekke. Kantkorn ca. 1mm str, så ikke godt utviklet her ennå. Ingen bruddforplanting i fokksnø ved stab test. Ingen utslag på kantkorn. Varslet faregrad er riktig Har kun vært i området rundt Haukeliseter, men varselet ser ut til å stemme bra med det vi har observert.

Vær

Snø -8 °C fra Ø ← Lett snø og relativ lite vind (5-10 m/s)

Tester

ECTN10@20cmQ2 Middels Ingen andre utslag i fokksnø, eller i kantkornlag

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Vinden har ikke tatt mye tak de siste dagene her på Haukeli.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh

ObsID: 178403

Vest-Telemark / VINJE

Snø

29.01.2019 kl. 15:08

985 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Snø -7 °C 0 m/s 100% skyer VIndstille nede på Haukeliseter. Starta å snø lett i to-tida. Mykje laus snø tilgjengeleg i terrenget. Meir utfyllande obs kjem i morgon

ObsID: 178249

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org