Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 30.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nysnøflak. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, vær oppmerksom i områder med tynt snødekke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og nysnø vil danne nysnøflak i fjellet. Flakene ventes ikke å bli store og selv om det er mye løs snø tilgjengelig er det få steder at vinden er kraftig nok til å flytte denne gamle snøen. En skiløper kan påvirke nysnøflakene og gi skred opp i str 2. Eldre fokksnø i S og Ø ansees i all hovedsak som stabil. Det er generelt vanskelig å løse ut skred i kantkornlag, men vær forsiktig i områder med tynt snødekke og nysnøflak.
Snøoverflaten består nå av løs nysnø eller myke flak i leheng der vinden har tatt. I høyfjellet er det mange steder hard fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Regionen har fremdeles noe mindre snø enn normalt, men det har stedvis kommet godt med nysnø de siste dagene.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, men de er stort sett vanskelige å påvirke.
Det ble rapportert om tre skred Haukelifjell skisenter lørdag. Skred har sannsynligvis løsnet i nysnøflak. Det er også observert str 1 skred i Bykle mandag
Tirsdag er det rolige vindforhold i regionen, ingen målestasjoner indikerer snøtransport. Det har ikke kommet nedbør siste døgn, men det er mye løs snø tilgjengelig rundt skoggrensa.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-16 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

30.01.2019 kl. 15:08

1101 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat I Raulandsområdet virker snødekket å være rimelig stabilt akkurat nå. Ingen skred er observert og det er lite skavler i fjellet. Det har kommet en del snø de siste dagene, men det har vært lite vind. Det er vanskelig å få til brudd i kantkorn laga ved blokktest. Det er meldt vind så skredfaren vil nok øke litt framover. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 1000 moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr snødekket under skoggrensa består av mye løs snø over et par skarelag. Under skarelaga finnes det kantkorna snø. Over skoggrensa blir snødekket gradvis hardere. Det er lite skavler å se,men det finnes noen, særlig i sørvestsider.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

25 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 3 cm K MF 0 mm/0 mm D 1100moh

ObsID: 178435

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.01.2019 kl. 14:14

984 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -8 °C fra Ø ← Lett snø og relativ lite vind (5-10 m/s)

Skredfarevurdering

2 Moderat Har hatt snøskredkurs for entreprenører på Haukeliseter i går og i dag. Kommet ca. 2-3 cm nysnø siste døgn med relativt lite vind. Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Gravde flere profiler i dag. Gunstig oppbygging på fokksnø og nysnø over skaren, men finnes sjiktoverganger(ECTN) Gode bindinger til gammelt snødekke. Kantkorn ca. 1mm str, så ikke godt utviklet her ennå. Ingen bruddforplanting i fokksnø ved stab test. Ingen utslag på kantkorn. Varslet faregrad er riktig Har kun vært i området rundt Haukeliseter, men varselet ser ut til å stemme bra med det vi har observert.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Vinden har ikke tatt mye tak de siste dagene her på Haukeli.

Tester

ECTN10@20cmQ2 Middels Ingen andre utslag i fokksnø, eller i kantkornlag

Snøprofil

20 cm F/1F DF/DF 0 mm/0 mm D, 17 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 77 cm K MF 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -2,8 °C @ 70 cm, -8 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Målte temperaturen under kantkornlaget(-2,8 grader). -8 på overflaten

ObsID: 178403

Vest-Telemark / VINJE

Snø

29.01.2019 kl. 15:08

985 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Snø -7 °C 0 m/s 100% skyer VIndstille nede på Haukeliseter. Starta å snø lett i to-tida. Mykje laus snø tilgjengeleg i terrenget. Meir utfyllande obs kjem i morgon

ObsID: 178249

Vest-Telemark / HJARTDAL

Snø

28.01.2019 kl. 13:40

553 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Laurids

Skredfarevurdering

2 Moderat Lav skredfare her da alt snø er ubundet og ikke klarer at danne flak Vil nok stabilisere seg og forhåpentlig danne godt grunnlag etterhånden Varslet faregrad er for høy

Notater

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: SVÆRT mye løssnø!! Vi snakker pudder til hoftene!

ObsID: 178137

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

28.01.2019 kl. 13:11

1191 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot øst der vinden kom fra. Bilde er tatt på toppen av Nos
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er tydelige tegn på at det har blåst godt fra øst, natt til søndag. Ellers ingen tegn

Vær

-11 °C 2 m/s fra NØ ↙

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker ok stabilt, men hvis det er kantkorn dannelse i nysnølaget som er nedføyket. Må man være obs. Jeg oppfatter det som mellom 2 og 3 på Hovden i dag. Kan hende var det mer "potent" tidlige på dagen. Det er en del forskjell i temperaturgadienten i snødekket. Der snødekket har blitt mer påvirket av vind, vil stabiliteten antagelig være dårligere. Det har gått skred både på Våslid og i Berdalen så varslet på 3 er nok riktig for regionen. Det skal holde seg kaldt, det blir mer stabilt i fokksnøen, men hvis det er begynnende kantkorn i nedføyket nysnøen må man vøre obs. Varslet faregrad er riktig Jeg oppfatter det slik at varslet for regionen er riktig, men kanskje noe høy for Hovden og der jeg observerte i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vekslende snødekkehardhet, helt opp til 1100 i le ligger det ca 10 cm løs snø, litt mer i skogen. på toppene er det bærende tørr vindpakket og stedvis skare. Lite snø på toppene.

Tester

CTE7@8cmQ3

ECTN16@25cmQ3 Middels Litt forskjellige resultater i dag. Noen steder går det i brudd først i nedføyket nysnølag, så brudd i kantkornlag under skare. Andre steder går det først i kantkorn lag under skare.

Snøprofil

7 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm F PP/RGxf 0 mm/1 mm D, 11 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 2 mm/0 mm D, 35 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 9 cm I IF 0 mm/0 mm D -16 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8,9 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 73 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 178106

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

28.01.2019 kl. 11:15

996 moh

Fjeldal@NORTIND (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Annet

Skredhendelse

28. jan 11:15 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst SV-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 100 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 178080

Vest-Telemark / VINJE

Snø

28.01.2019 kl. 11:10

1154 moh

Jantore (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jantore

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 178076

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.01.2019 kl. 12:36

1246 moh

Laurids (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Laurids Kommentar:  Mye løssnø i skogen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor variasjon i snømengde pga mye vindtransport! Alt fra 2cm til over 150cm snødybde

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Vær

Snø -9 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer

Notater

ObsID: 178039

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.01.2019 kl. 11:13

1310 moh

Lars Sollie (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat 2 2 Enkelte oppsamlinger av snøfokk må en være obs på. Mye luftig snø i skogsområder og lesider (V)

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTP23@50cmQ2 Middels 20cm ubunden nysnø på toppen, snøen under er mer fokket og gikk greit

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 178006

Vest-Telemark / VINJE

Snø

27.01.2019 kl. 10:52

1143 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rolf B.

Snødekke

50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 177898

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org